Ahvenanmaan etuudet lapsiperheille

Børnefamilie i køkken
Valokuvaaja
Yadid Levy/norden.org
Tältä sivulta selviää, millaisia etuuksia Ahvenanmaalla on tarjolla lapsiperheille. Kerromme muun muassa äitiysavustuksesta, vanhempainvapaista ja vanhempainrahasta, lapsilisästä, kotihoidon tuesta ja muista perhe-etuuksista. Täältä saat tietoa myös elatusavustuksesta, elatustuesta, toimeentulotuesta, sateenkaariperheiden ja adoptiovanhempien etuuksista sekä tuesta, jota on tarjolla lapsen sairastuessa.

Ahvenanmaalla ovat voimassa pitkälti samat säännöt kuin Suomessa, mutta eroavuuksiakin on. Esimerkiksi äitiysavustusta haetaan Ahvenanmaalla kuntien yhteisestä sosiaalipalvelusta KST:stä (Kommunernas socialtjänst), vanhempainrahaa Kelasta ja kotihoidon tukea ahvenanmaalaisesta asuinkunnasta. Ahvenanmaalla lapsilisää rahoittaa Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Lapsilisää haetaan silti Ahvenanmaallakin Kelasta. Lapsilisää koskevat samat säännökset kuin Manner-Suomessa, mutta tukisummat eroavat mantereella maksettavista. Ahvenanmaalla lapsilisä on suurempi kuin mantereella.

Äitiysavustus

Ahvenanmaalla äitiysavustusta haetaan vuodesta 2021 alkaen kuntien yhteisestä sosiaalipalvelusta eli KST:stä (Kommunernas socialtjänst). Ahvenanmaalla asuva odottava tai tuore äiti on oikeutettu äitiysavustukseen. Voit valita äitiyspakkauksen, jossa on vauvan vaatteita ja hoitotarvikkeita, tai ottaa äitiysavustuksen rahana. Katso lisätietoja seuraavasta linkistä:

Vanhempainvapaa ja vanhempainraha

Kun lapsi on syntynyt, voit hakea vanhempainpäivärahaa Kelasta. Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat äitiysraha ja erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. 

Huomaathan, että perhevapaat ovat uudistuneet. Perhevapaauudistuksen myötä äitiysraha on muuttunut raskausrahaksi.

Lapsilisä

Ahvenanmaalla lapsilisää rahoittaa Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Lapsilisää haetaan silti Ahvenanmaallakin Kelasta. Lapsilisää koskevat samat säännökset kuin Manner-Suomessa, mutta tukisummat eroavat mantereella maksettavista. Jos olet Pohjoismaan kansalainen, työskentelet Ahvenanmaalla ja kuulut Ahvenanmaan sosiaaliturvan piiriin, voit saada lapsilisää lapsistasi. Katso lisätietoja Ahvenanmaan lapsilisästä:

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea haetaan Ahvenanmaalla asuinkunnasta. Kotihoidon tuki muodostuu kiinteästä hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tuloihin suhteutetusta hoitolisästä. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Osa kunnista maksaa kotihoidon tukea saaville kuntakohtaista lisää.

Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta muuttavan lapsiperheen etuudet

Kelan sivuilta selviää, miten perhe-etuuksia koordinoidaan, jos muutat Pohjoismaasta toiseen. Muutatko toisesta Pohjoismaasta Ahvenanmaalle? Muutatko Ahvenanmaalta toiseen Pohjoismaahan?

Erityistilanteet

Seuraavasta selviää, miten perhe-etuuksien kanssa toimitaan erityistilanteissa. Saat tietoa Ahvenanmaan elatusavusta, elatustuesta ja toimeentulotuesta, sairaiden ja vammaisten lasten perheille suunnatuista etuuksista sekä sateenkaariperheiden ja adoptiovanhempien perhe-etuuksista.

Elatusapu ja elatustuki Ahvenanmaalla

Elatusapu on lapsen elatukseen tarkoitettu rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lähivanhemmalle, mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä. Elatustuki on kiinteä rahamäärä, jonka Kela maksaa kerran kuukaudessa lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle. Kansainvälisissä elatusaputilanteissa sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa elatusapuun oikeutettu lapsi asuu.

Toimeentulotuki Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalla toimeentulotukiasioita hoitaa KST. Jos perheesi tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, voit hakea toimeentulotukea KST:stä.

Jos lapsi sairastuu

Voit hakea tukea Kelasta, jos lapsesi on vammainen tai sairastuu.

Adoptiovanhempien perhe-etuudet

Perhe-etuudet ovat adoptiovanhemmille suurelta osin samanlaiset kuin biologisille vanhemmillekin. Kelan verkkosivuilta saat lisätietoja adoptiovanhempien perhe-etuuksista ja siitä, miten ne eroavat biologisten vanhempien perhe-etuuksista. KST:n sivuilta voit puolestaan lukea lisää adoptiosta Ahvenanmaalla.

Sateenkaariperheen etuudet

Kelan verkkosivuilta saat tietoa sateenkaariperheille myönnettävistä perhe-etuuksista.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää lapsiperheen etuuksista Ahvenanmaalla, ota yhteyttä Kelaan ja KST:hen.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.