Barnomsorg på Åland

Barnomsorg Åland
Photographer
Johannes Jansson
Här kan du läsa om barnomsorgen eller dagvården på Åland. Alternativen är kommunal eller privat dagvård som erbjuder barnomsorg samt stöd för hemvård. Barnomsorgen ordnas av kommunen du bor i på Åland. Du kan även läsa om förskolan eller förundervisning i daghemsverksamheten på Åland.

När föräldrarnas rätt till föräldraledighet har upphört kan föräldrarna välja antingen kommunal dagvård, privat dagvård eller stöd för hemvård av barn. Det finns daghem för barn i varje kommun på Åland.

Kommunal dagvård

Barnomsorgen ordnas av kommunen du bor i och finns som daghemsverksamhet, fritidsverksamhet eller lekverksamhet. Om du har Åland som hemort har du rätt till kommunal barnomsorg i daghem eller familjedaghem. Du kan lämna in en ansökan om barnomsorgplats till kommunen när som helst under året. Ansökan ska du lämna in helst fyra månader innan du behöver platsen. Du kan få en plats inom två veckor om du till exempel får jobb eller börjar studera. Kontakta den kommun du bor i för mer information.

Privata daghem

På Åland finns privata samhällsstödda daghem och gruppfamiljedaghem som erbjuder barnomsorg. Waldorfskolan har en barnträdgård med förskola samt St.Mårtens daghem som sköts av Mariehamns församling. Barnträdgården Regnbågens verksamhet utgår från Waldorf-/Steinerpedagogiken

Hemvårdsstöd

Utbetalningen av föräldrapenningen upphör när barnet är cirka 9 månader. Om du bor på Åland ansöker du om hemvårdsstöd i den kommun du är bosatt i. Hemvårdsstödet består av ett fast belopp, vårdpenning, och ett eventuellt vårdtillägg som är beroende av familjens inkomster. Vårdtillägget betalas endast ut för ett barn. Det finns även kommuner som betalar ut extrastöd från kommunen till dem som får hemvårdsstöd. Privatvårdsstödet finns inte på Åland.

Förskola (Förundervisning)

På Åland ingår förundervisningen i daghemsverksamheten för 6-åringar. Information om förundervisningen får du från den kommun du bor i på Åland. Förutom de kommunala daghemmen finns även andra alternativ. Till exempel Waldorfskolan har en barnträdgård med förskola samt St.Mårtens daghem som sköts av Mariehamns församling.

Mer information

Kontakta myndighet

Kontakta den kommun du bor i eller skall flytta till för information om barnomsorgen

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.