Päivähoito Ruotsissa

Børnepasning i Sverige
Tältä sivulta saat tietoa 1–5-vuotiaiden lasten päivähoitopaikoista. Kerromme muun muassa päivähoitomaksuja koskevista säännöistä ja siitä, milloin lapsesi on oikeutettu päivähoitopaikkaan ruotsalaisessa päiväkodissa.

Ruotsissa on erityyppisiä 1–5-vuotiaille lapsille suunnattuja päivähoitopalveluja. Vanhemmilta peritään Ruotsissa päivähoitomaksu.

Lapsella on oikeus päivähoitoon, kun hänen vanhempansa käyvät töissä, opiskelevat, hakevat työtä tai hoitavat nuorempaa sisarusta kotona. Ruotsissa päivähoidon järjestämisestä vastaavat yleensä kunnat.

Päivähoitopaikka ruotsalaisessa päiväkodissa

Lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan yksivuotiaasta alkaen. Et voi odottaa saavasi päivähoitopaikkaa yhtään tätä aiemmin – et vaikka työskentelisit toisessa maassa, jossa vanhempainvapaa on lyhyempi kuin Ruotsissa.

Voit hakea lapsellesi päivähoitopaikkaa, jos olet kirjoilla ruotsalaisessa kunnassa tai pystyt dokumentoimaan, että aiot asettua sinne vakituisesti asumaan.

Ei ole olemassa mitään valtakunnallisia säännöksiä siitä, mitä asiakirjoja sinun tulee esittää osoittaaksesi muuttoaikeesi. Ota yhteyttä tulevaan asuinkuntaasi ja selvitä, mitä asiakirjoja tarvitaan ja miten kyseinen ruotsalainen kunta varmistaa, että sinä ja perheesi asutte kunnassa tai aiotte asettua sinne asumaan. Säännöt vaihtelevat nimittäin kunnittain.

Ruotsin kunta- ja alueliiton (SKR) mukaan kunta ei voi vaatia, että lapsella on oltava ruotsalainen henkilötunnus, ennen kuin hänelle voi hakea päivähoitopaikkaa ruotsalaisesta kunnasta.

Ruotsin päiväkodit

Päiväkoti (förskola) on Ruotsissa tavallisin 1–5-vuotiaiden lasten hoitomuoto. Lapset jaetaan ikänsä mukaisesti pienten lasten ja isojen lasten hoitoryhmiin.

Päiväkoti on kasvatuksellista ryhmätoimintaa, johon lapset voivat osallistua yksivuotiaista lähtien aina esikoulun tai koulun alkuun saakka.

Kullakin päiväkodilla on opetussuunnitelma, jota sen on noudatettava. Ruotsissa on kuntien ylläpitämiä kunnallisia päiväkoteja, mutta niiden lisäksi tavallisia ovat myös yksityiset päiväkodit, joita ylläpitävät esimerkiksi vanhempien muodostamat osuuskunnat.

Kaikki päiväkodit ovat auki ympäri vuoden. Päiväkodit ovat auki päiväsaikaan, mutta joissakin kunnissa on myös iltaisin ja öisin toimivia päiväkoteja. Kysy lisätietoja tulevasta ruotsalaisesta asuinkunnastasi.

Työttömän tai vanhempainvapaalla olevan vanhemman lapsella on oikeus olla päivähoidossa vähintään kolme tuntia päivässä tai 15 tuntia viikossa. Joissakin kunnissa tunteja on tarjolla enemmän.

Ruotsissa on käytössä päivähoidon enimmäismaksu, joka määrittää, paljonko vanhemmat joutuvat korkeintaan maksamaan päivähoitopaikasta.

Päivähoito Ruotsissa

Pedagogiseen hoivatoimintaan lukeutuvat Ruotsissa esimerkiksi perinteinen perhepäivähoito ja erityyppiset moniperhejärjestelmät, joissa lapsia hoidetaan vuoroin kunkin järjestelmään kuuluvan perheen kotona.

Nämä päivähoitomuodot toimivat vaihtoehtona päiväkodille. Lisätietoja päivähoitopalveluista saat tulevasta ruotsalaisesta asuinkunnastasi.

Päivähoitopaikka ruotsalaisessa päiväkodissa, jos et asu Ruotsissa

Jos asut jossain toisessa Pohjoismaassa mutta työskentelet Ruotsissa ja haluat lapsellesi päivähoitopaikan ruotsalaisesta päiväkodista, ota yhteyttä ruotsalaiseen työskentelykuntaasi ja selvitä, pystyykö kunta tarjoamaan tilanteeseesi sopivan ratkaisun, vaikka et asukaan Ruotsissa.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.