Päivähoito Ruotsissa

Børnepasning i Sverige
Täältä saat tietoa 1–5-vuotiaiden lasten päivähoidosta Ruotsissa.

Ruotsissa on erityyppisiä 1–5-vuotiaille lapsille suunnattuja päivähoitopalveluja. Päivähoidosta peritään päivähoitomaksu.

Lapsella on oikeus päivähoitoon, kun hänen vanhempansa käyvät töissä, opiskelevat, hakevat työtä tai hoitavat nuorempaa sisarusta kotona. Ruotsissa päivähoidon järjestämisestä vastaavat yleensä kunnat.

Lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan yksivuotiaasta alkaen. Et voi odottaa saavasi päivähoitopaikkaa yhtään tätä aiemmin – et vaikka työskentelisit toisessa maassa, jossa vanhempainvapaa on lyhyempi kuin Ruotsissa.

Voit hakea lapsellesi päivähoitopaikkaa, jos olet joko kirjoilla kunnassa tai pystyt dokumentoimaan, että aiot asettua sinne vakituisesti asumaan.

Ei ole olemassa mitään valtakunnallisia säännöksiä siitä, mitä asiakirjoja sinun tulee esittää osoittaaksesi muuttoaikeesi. Ota yhteyttä tulevaan asuinkuntaasi ja selvitä, mitä asiakirjoja tarvitaan ja miten kunta varmistaa, että sinä ja perheesi asutte kunnassa tai aiotte asettua sinne asumaan. Säännöt vaihtelevat kunnittain.

Ruotsin kunta- ja alueliiton (SKR) mukaan kunta ei voi vaatia, että lapsella on oltava ruotsalainen henkilötunnus, ennen kuin hänelle voi hakea päivähoitopaikkaa.

Päiväkoti (förskola)

Päiväkoti on tavallisin 1–5-vuotiaiden lasten hoitomuoto. Päiväkoti on kasvatuksellista ryhmätoimintaa, johon lapset voivat osallistua yksivuotiaista lähtien aina esikoulun tai koulun alkuun saakka.

Kullakin päiväkodilla on opetussuunnitelma, jota sen on noudatettava. Ruotsissa on kuntien ylläpitämiä kunnallisia päiväkoteja, mutta niiden lisäksi tavallisia ovat myös yksityiset päiväkodit, joita ylläpitävät esimerkiksi vanhempien muodostamat osuuskunnat.

Kaikki päiväkodit ovat auki ympäri vuoden. Päiväkodit ovat auki päiväsaikaan, mutta joissakin kunnissa on myös iltaisin ja öisin toimivia päiväkoteja. Kysy lisätietoja tulevasta asuinkunnastasi.

Työttömän tai vanhempainvapaalla olevan vanhemman lapsella on oikeus olla päivähoidossa vähintään kolme tuntia päivässä tai 15 tuntia viikossa. Joissakin kunnissa tunteja on tarjolla enemmän.

Ruotsissa on käytössä päivähoidon enimmäismaksu, joka määrittää, paljonko vanhemmat joutuvat korkeintaan maksamaan päivähoitopaikasta.

Muu pedagoginen hoivatoiminta (pedagogisk omsorg)

Pedagogiseen hoivatoimintaan lukeutuvat esimerkiksi perinteinen perhepäivähoito ja erityyppiset moniperhejärjestelmät, joissa lapsia hoidetaan vuoroin kunkin järjestelmään kuuluvan perheen kotona.

Nämä päivähoitomuodot toimivat vaihtoehtona päiväkodille. Kysy lisätietoja tulevasta asuinkunnastasi.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.