Barnomsorg i Sverige

Børnepasning i Sverige
Här kan du läsa om den svenska förskolan för barn mellan ett och fem år. Du kan se vilka regler som gäller för betalning av barnomsorg och när du har rätt att få ditt barn i en förskola i Sverige.

I Sverige finns det olika typer av barnomsorg för barn mellan ett och fem år. Föräldrarna betalar själva för en plats i en svensk förskola.

När du arbetar, studerar, söker arbete eller är hemma med barnets yngre syskon har du rätt till barnomsorg. I Sverige är det i regel kommunerna som har ansvaret för barnomsorgen, som kallas ”förskola” och ”pedagogisk omsorg”.

Plats i förskolan i Sverige

Du har rätt att få omsorg till ditt barn från och med att det fyller ett år. Du kan inte förvänta dig att få en plats tidigare än så – inte heller om du arbetar i ett annat land där föräldraledigheten är kortare.

För att kunna ansöka om en plats i en förskola eller annan barnomsorgsplats ska du vara folkbokförd i den aktuella svenska kommunen, eller så ska du kunna bevisa att du kommer att vara permanent bosatt i kommunen.

Det finns inga nationella bestämmelser för vilka handlingar du måste visa upp för att bevisa att du planerar att bo i en svensk kommun. Du bör ta kontakt direkt med den kommun du planerar att bosätta dig i för att få information om vilka konkreta rutiner och krav på handlingar kommunen har för att kontrollera att du och din familj är bosatta eller planerar att bosätta er i den svenska kommunen. Reglerna varierar nämligen från kommun till kommun.

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) kan kommunen inte kräva att ditt barn har ett svenskt personnummer för att du ska kunna ansöka om en plats i en förskola i en svensk kommun.

Förskolan i Sverige

I Sverige är förskolan den vanligaste omsorgsformen för barn mellan ett och fem år. Barnen i förskolan delas in i grupper som matchar deras ålder.

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet som barn kan delta i från ettårsåldern och fram tills de börjar i förskoleklass eller i skolan.

Förskolan har en egen läroplan som den är skyldig att följa. Det finns förskolor som drivs av kommunerna, men de privata förskolorna är också allmänna, till exempel de som drivs av föräldrarna.

Alla förskolor har öppet året om. Förskolorna har öppet dagtid, men i vissa kommuner finns det också förskolor som har öppet kvällar och nätter. Kontakta den kommun i Sverige du ska flytta till för mer information.

Om du är arbetslös eller föräldraledig har ditt barn rätt till barnomsorgsplats minst tre timmar per dag eller femton timmar i veckan. Vissa kommuner erbjuder mer än så. 

I Sverige tillämpas den så kallade maxtaxan, vilket betyder att det finns ett tak för hur stor avgift föräldrarna ska betala för att ha sina barn i en förskola. 

Pedagogisk omsorg i Sverige

I Sverige kan pedagogisk omsorg exempelvis vara en pedagogisk verksamhet för de inskrivna barnen i en dagbarnvårdares hem, eller så kan det handla om olika typer av flerfamiljslösningar.

Detta kan vara ett alternativ till förskolan. Kontakta den kommun i Sverige du ska flytta till för mer information om barnomsorgen i kommunen.

Barn i svensk förskola när du inte bor i Sverige

Om du vill få en plats för ditt barn i en svensk förskola för att du arbetar i Sverige men bor i ett annat nordiskt land ska du kontakta den svenska kommun du arbetar i för att höra om kommunen har möjlighet att erbjuda en lösning för dig även om du inte bor i Sverige.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.