Pass av barn i Sverige

Børnehånd og traktor
Photographer
Sandy Millar/Unsplash
Svenske daginstitusjoner er for barn mellom ett og fem år. Her kan du lese om betaling av barnepasstilbud og når du har rett til å ha barnet ditt i en daginstitusjon i Sverige.

I Sverige er det vanligvis kommunene som har ansvaret for barnepass, som kalles "förskola" og "pedagogisk omsorg" på svensk.

Det finnes ulike typer tilbud for barn mellom ett og fem år. Når du jobber, studerer, søker jobb eller er hjemmeværende med yngre søsken, har du rett til å få barnet passet.

Foreldrene må selv betale for pass av barnet i en svensk daginstitusjon.

Plass på en daginstitusjon i Sverige

Du har rett til barnepass fra og med tidspunktet da barnet fyller ett år. Du kan ikke forvente å få plass tidligere enn det – heller ikke om du jobber i et annet land der foreldrepermisjonen er kortere.

For å kunne søke om plass i en barnehage må du være folkeregistrert i den aktuelle svenske kommunen, eller du må kunne dokumentere at du kommer til å være fastboende i kommunen. Det finnes ingen nasjonale regler for hvilke dokumenter du må legge fram for å bevise at du planlegger å bo i en svensk kommune.

Du bør ta direkte kontakt med den kommunen du har tenkt å bosette deg i, for å få informasjon om hvilke konkrete rutiner og krav til dokumentasjon kommunen har for å sjekke at du og familien din er bosatt eller planlegger å bosette seg i den svenske kommunen. Reglene varierer fra kommune til kommune.

Ifølge Sveriges Kommuner och Regioner kan ikke kommunen kreve at barnet ditt har svensk personnummer for at dere skal kunne søke om plass i en daginstitusjon i en svensk kommune.

Barnehage i Sverige

I Sverige er den vanligste formen for pass av barn mellom ett og fem år barnehagen (förskolan). Förskolan i Sverige tilsvarer barnehage i Norge, og barna deles inn i grupper som svarer til alderen deres.

Barnehagen er en pedagogisk gruppevirksomhet hvor barna kan delta fra ettårsalderen og til de begynner på førskolen (förskoleklass) eller skolen.

Barnehagen har sin egen læreplan, som den er forpliktet til å følge. Det finnes kommunale barnehager som drives av kommunene, og private barnehager som drives av foreldrene.

Alle barnehager er åpne hele året. Barnehagene er åpne på dagtid, men i noen kommuner finnes det også barnehager som er åpne om kvelden og om natten. Kontakt den kommunen i Sverige du skal flytte til, for ytterligere informasjon.

Er du arbeidsledig eller i fødselspermisjon, har barnet ditt rett til barnepass minst 3 timer per dag eller 15 timer per uke. Noen kommuner tilbyr mer enn dette.

I Sverige gjelder den såkalte "maxtaxa", som betyr at det er et tak for hvor mye foreldre må betale for å ha barna sine i en daginstitusjon.

Dagomsorg i Sverige

I Sverige kan dagomsorg (pedagogisk omsorg) for eksempel være en pedagogisk virksomhet for innskrevne barn i barnepassers hjem, eller det kan dreie seg om forskjellige flerfamilieløsninger. Dette kan være et alternativ til barnehagen.

Kontakt den kommunen i Sverige du skal flytte til, for ytterligere informasjon om dagomsorgstilbud i kommunen.

Barn i svensk daginstitusjon når du ikke bor i Sverige

Hvis du vil ha barnet ditt i en svensk daginstitusjon fordi du jobber i Sverige, men bor i et av de andre nordiske landene, må du kontakte den svenske kommunen du jobber i for å høre om kommunen har mulighet for å tilby en løsning for deg selv om du ikke er bosatt i Sverige.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.