Børnepasning i Sverige

Børnepasning i Sverige
Læs om børnepasningstilbud for børn mellem 1 og 5 år i Sverige.

I Sverige er der forskellige former for pasningstilbud til børn mellem 1 og 5 år. I skal selv betale for pasningen.

Når du arbejder, studerer, søger arbejde eller er hjemmegående med yngre søskende, har du ret til at få dit barn passet. I Sverige er det som regel kommunerne der har ansvaret for børnepasningen, som kaldes "förskola" og ”pedagogisk omsorg” på svensk.

Du har ret til at få dit barn passet fra og med det fyldte 1. år. Du kan ikke forvente at få en plads tidligere end det – heller ikke hvis du arbejder i et andet land, hvor barselsorloven er kortere.

For at kunne ansøge om en plads i en daginstitution skal du være folkeregistreret i den pågældende kommune, eller du skal kunne dokumentere at du kommer til at være permanent bosiddende i kommunen.

Der findes ingen nationale regler for hvilke dokumenter du skal fremvise for at bevise at du planlægger at bo i en svensk kommune. Du bør tage direkte kontakt til den kommune, som du planlægger at bosætte dig i, for at få information om hvilke konkrete rutiner og krav på dokumentation som kommunen har for kontrollere at du og din familie er bosat eller planlægger at bosætte jer i kommunen. Reglerne varierer fra kommune til kommune.

Ifølge Sveriges Kommuner och Regioner, kan kommunen ikke kræve at dit barn har et svensk personnummer for at I skal kunne ansøge om pasningsplads.

Børnehave (förskola)

Den mest almindelige form for pasning af børn mellem et og fem år er i børnhaven (förskolan). Børnehaven er en pædagogisk gruppevirksomhed som børn kan deltage i fra etårsalderen og indtil de begynder i børnehaveklasse (förskoleklass) eller i skolen.

Børnhaven har sin egen læreplan som den er forpligtet til at følge. Der findes kommunale børnehaver som drives af kommunerne, men private børnehaver er også almindelige, for eksempel private børnehaver som drives af forældrene.

Alle børnehaver har åbent hele året. Børnehaverne er åbne om dagen, men i nogle kommuner findes der også børnehaver der er åbne om aftenen og om natten. Kontakt den kommune du skal flytte til for yderligere information.

Er du arbejdsløs eller på barselsorlov, har dit barn ret til en pasningsplads mindst tre timer per dag eller 15 timer per uge. Visse kommuner tilbyder mere end dette.

I Sverige gælder den såkaldte ’maxtaxa’ hvilket betyder at der findes et loft for hvor stor en afgift forældre skal betale.

Dagpleje (pedagogisk omsorg)

Dagpleje kan for eksempel være en pædagogisk virksomhed for indskrevne børn i den pågældende dagplejers hjem, eller der kan være tale om forskellige flerfamilieløsninger.

Dette kan være et alternativ til børnehaven. Kontakt den kommune du skal flytte til for yderligere information.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.