Ruotsin perhe-eläke

Familie som går på et fortov
Valokuvaaja
Karl Edwards / Unsplash
Jos avo- tai aviopuolisosi kuolee, saatat olla oikeutettu ruotsalaiseen perhe-eläkkeeseen. Tältä sivulta saat tietoa säännöistä, jotka koskevat leskelle ja lapsille maksettavaa taloudellista tukea. Kerromme myös, miten ja milloin voit hakea tukea Ruotsin eläkevirastosta omaisesi kuollessa.

Jos omaisesi kuolee, voit Ruotsissa saada perhe-eläkkeeksi kutsuttavaa taloudellista tukea. Perhe-eläke on tarkoitettu turvaamaan omaisten toimeentuloa perheenhuoltajan kuollessa.

Perhe-eläke (efterlevandepension) on osa Ruotsin yleistä eläkettä (allmän pension), ja se koostuu lapseneläkkeestä (barnpension), lesken alkueläkkeestä (omställningspension) ja leskeneläkkeestä (änkepension). Oikeutesi perhe-eläkkeeseen riippuu siitä, oletko alle 18-vuotias, aviopuoliso/kumppani vai leski.

Ruotsissa asuvan perhe-eläke

Kun Ruotsin eläkevirasto saa Ruotsin verovirastosta tiedon Ruotsissa asuneen henkilön kuolemasta, eläkevirasto selvittää, onko vainajalla perhe-eläkkeeseen oikeutettuja omaisia. Jos lähiomaisesi kuolee, eläkevirasto tiedottaa sinulle oikeudestasi perhe-eläkkeeseen.

Toisinaan eläkevirasto tarvitsee lisätietoja voidakseen päättää, oletko oikeutettu perhe-eläkkeeseen. Viranomainen ottaa sinuun yhteyttä kirjeitse ja pyytää sinua toimittamaan puuttuvat tiedot.

Perhe-eläke koostuu seuraavista omaisille tarkoitetuista etuuksista

Perhe-eläke koostuu kolmesta eri etuudesta. Oikeutesi taloudelliseen tukeen omaisen kuollessa riippuu siitä, oletko alle 18-vuotias, naimisissa/rekisteröidyssä parisuhteessa vai leski.

Lapsi voi olla oikeutettu lapseneläkkeeseen

Lapsi voi saada perhe-eläkettä toisen vanhemman tai molempien vanhempien kuoltua. Lapseksi lasketaan myös 18–20-vuotias peruskoulua käyvä tai toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleva nuori. Lapseneläkettä maksetaan vähintään 18 ikävuoteen asti.

Aviopuoliso/kumppani voi olla oikeutettu lesken alkueläkkeeseen

Voit saada leskeneläkettä, jos olet alle 66-vuotias ja kanssasi samassa osoitteessa asunut aviopuolisosi tai rekisteröity kumppanisi kuolee. Tämä pätee myös silloin, jos asutte yhdessä mutta ette ole naimisissa, jos teillä on ollut yhteinen lapsi tai odotatte yhteistä lasta tai jos olette aiemmin olleet naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa toistenne kanssa. Lesken alkueläkettä maksetaan vuoden ajan. Oikeus lesken alkueläkkeeseen pitenee, jos huollettavanasi on alaikäisiä lapsia.

Naisleski voi olla oikeutettu leskeneläkkeeseen

Jos olet nainen ja olit naimisissa aviopuolisosi kanssa 31.12.1989, voit saada leskeneläkettä. Jos olet syntynyt vuonna 1945 tai myöhemmin ja jos olit naimisissa puolisosi kanssa keskeytyksettä tämän kuolemaan asti, voit saada leskeneläkettä, mikäli aviomiehesi tulot olivat sinun tulojasi suuremmat.

Jos olet alle 66-vuotias, saat ensisijaisesti lesken alkueläkettä. Voit olla oikeutettu leskeneläkkeeseen koko loppuikäsi ajan, mutta leskeneläke pienenee tavallisesti yleistä eläkettäsi vastaavalla osalla, kun täytät 66 vuotta – tai jo aiemmin, mikäli päätät alkaa nostaa yleistä eläkettä aiemmin.

Työperäinen kuolemantapaus

Jos kuolemantapaus on työperäinen, kuolinpesä voi saada hautausavustusta (begravningshjälp). Omaisena sinulla voi myös olla oikeus elinkorkoon (efterlevandelivränta).

Muut eläkkeet, joihin voit olla oikeutettu

Yleisen eläkkeen ohella monilla on myös muita eläkkeitä. Omainen voi olla oikeutettu vainajan työnantajan rahoittamasta sopimus- tai työmarkkinaeläkkeestä maksettavaan taloudelliseen tukeen. Ota yhteyttä asianomaisiin tahoihin ja kysy lisätietoja.

Vainajalla on myös voinut olla yksityinen eläkevakuutus, johon sisältyy omaisille kuolemantapauksessa maksettava korvaus. Voit siis saada taloudellista tukea vainajan eläkevakuutuksesta.

Ulkomailla asuvan perhe-eläke

Ruotsin perhe-eläke perustuu Ruotsin olosuhteisiin, ja se on tarkoitettu omaisten toimeentulon turvaamiseen perheenhuoltajan kuoltua.

Omaisilla on oikeus ruotsalaiseen perhe-eläkkeeseen vain, jos edesmennyt henkilö oli asunut tai työskennellyt Ruotsissa jossain elämänsä vaiheessa.

Perhe-eläke perustuu yksinomaan vainajan ruotsalaiseen eläkekertymään. Kyse ei siis ole mistään tietystä kruunumääräisestä korvauksesta, joka maksetaan samansuuruisena kaikille. Jos vainajan ruotsalainen eläkekertymä on alhainen, myös perhe-eläke on alhainen. Perhe-eläkkeen määrään ei vaikuta se, onko vainajan omaisella pieni eläke tai saako hän ylipäätään eläkettä omassa asuinmaassaan.

Jos asut ulkomailla, sinun on haettava perhe-eläkettä itse. Hakemus vaaditaan myös, jos omainen on lapsi ja edesmennyt vanhempi ei ole koskaan asunut Ruotsissa.

Kysy lisätietoja Ruotsin eläkevirastosta, jos sinä tai edesmennyt omaisesi työskentelitte tai asuitte toisessa Pohjoismaassa tai jos sinä ja edesmennyt omaisesi asuitte kahdessa eri maassa.

Opas omaiselle

Eläkevirasto, verovirasto ja vakuutuskassa ovat laatineet yhdessä omaisen oppaan (efterlevandeguiden), jonka tavoitteena on helpottaa omaisensa menettäneen elämää.

Verkko-oppaasta selviää esimerkiksi, mitä sinun pitää tehdä heti omaisen kuoltua ja mitä pesänjaon, perinnön, kuolinpesän ja surutyön osalta on odotettavissa lähikuukausina ja ‑vuosina.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.