Ruotsin kansalaisuus

Statsborgerskab i Sverige
Tältä sivulta selviää, miten sinä tai lapsesi voitte saada Ruotsin kansalaisuuden. Samalla voit tutustua Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden monikansalaisuutta koskeviin sääntöihin.

Jos sinulle myönnetään Ruotsin kansalaisuus, saat samat oikeudet kuin muillakin Ruotsin kansalaisilla.

Valtio voi antaa oman maan kansalaisille tiettyjä erikoisoikeuksia ja kohdella muiden maiden kansalaisia jossain määrin eriarvoisesti ilman, että se katsotaan syrjinnäksi. Esimerkiksi parlamenttivaaleissa äänioikeutettuja ovat vain oman maan kansalaiset.

Viime vuosien poikkeustilanteissa valtiot ovat myös sulkeneet rajojaan ja sallineet maahantulon vain oman maan kansalaisille.

Ruotsin kansalaisuuden voi saada eri tavoin, kuten ilmoituksesta, hakemuksesta tai syntymän tai adoption perusteella. Kansalaisuus voidaan myös palauttaa entiselle Ruotsin kansalaiselle.

Jäljempää voit lukea kansalaisuuden saamisen edellytyksistä ja siitä, miten kansalaisuuden hakijan tulee kulloinkin menetellä.

Ruotsin kansalaisuus syntymän perusteella

Vastasyntyneen kansalaisuus määräytyy Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa vanhempien kansalaisuuden perusteella.

Jos lapsen toinen vanhempi on Ruotsin kansalainen ja lapsi on syntynyt 1.4.2015 tai myöhemmin, lapsi saa automaattisesti Ruotsin kansalaisuuden riippumatta siitä, onko hän syntynyt Ruotsissa tai ulkomailla.

Jos lapsi on syntynyt ennen 1.4.2015 muualla kuin Ruotsissa ja lapsen isä on Ruotsin kansalainen ja äiti jonkin muun maan kansalainen eivätkä lapsen vanhemmat ole avioliitossa keskenään, lapsi ei saa automaattisesti Ruotsin kansalaisuutta. Lapsen isän tulee jättää kansalaisilmoitus lapsestaan, jos lapselle halutaan Ruotsin kansalaisuus.

Lapsi voi saada kansalaisuuden myös laillistamalla. Jos lapsen vanhemmat menevät naimisiin, heidän avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsestaan tulee Ruotsin kansalainen, mikäli lapsi on alle 18-vuotias ja naimaton.

Ruotsin kansalaisuus adoption yhteydessä

Jos olet Ruotsin kansalainen ja adoptoit alle 12-vuotiaan lapsen, lapsi saa adoptiossa automaattisesti Ruotsin kansalaisuuden, jos adoptiopäätös on tehty Ruotsissa tai toisessa Pohjoismaassa, jos Ruotsin perheoikeusviranomainen (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) on hyväksynyt ulkomaisen adoptiopäätöksen tai jos adoptio on laillinen Ruotsin lainsäädännön nojalla.

Jos adoptoitava lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hän voi saada Ruotsin kansalaisuuden hakemuksesta.

Ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröinti Ruotsissa

Jos olet Ruotsin kansalainen, asut vakinaisesti ulkomailla ja lapsesi syntyy asuinmaassasi, lastasi ei rekisteröidä syntymähetkellä Ruotsin väestötietojärjestelmään. Tällöin lapsi ei saa myöskään ruotsalaista henkilötunnusta.

Sen sijaan voit rekisteröidä ulkomailla syntyneen lapsesi etu- ja sukunimen lähettämällä lomakkeen SKV 7750 Ruotsin verovirastoon. Veroviraston verkkosivuilta löydät lomakkeen ja muuta hyödyllistä tietoa tuoreille vanhemmille.

Toisen maan kansalaisuuden rekisteröinti Ruotsissa syntyneelle lapselle

Jos sinä tai lapsen toinen vanhempi olette toisen Pohjoismaan kansalaisia ja asutte Ruotsissa lapsen syntyessä, ota yhteyttä kyseisen maan Ruotsin-suurlähetystöön ja selvitä, miten voit rekisteröidä lapsellesi kyseisen maan kansalaisuuden.

Suurlähetystöstä saat ohjeet lapsesi kansalaisuuden rekisteröimiseen ja voit halutessasi hakea lapselle kyseisen maan passia.

Toimita suurlähetystöön lapsen syntymätodistus sekä oma vihkitodistuksesi tai todistus lapsen vanhemmuudesta, jos et ole naimisissa toisen vanhemman kanssa.

Ruotsin kansalaisuus Pohjoismaan kansalaiselle

Toisen Pohjoismaan kansalainen voi saada Ruotsin kansalaisuuden joko ilmoituksesta (anmälan), hakemuksesta (ansökan) tai kansalaisuuden palauttamisen myötä.

 

Miten saat Ruotsin kansalaisuuden ilmoituksesta?

Ruotsin kansalaisuus voidaan myöntää sinulle tietyin edellytyksin.

Voit jättää kansalaisilmoituksen (anmälan), jos täytät seuraavat edellytykset:

  • Olet vähintään 18-vuotias jättäessäsi kansalaisuusilmoituksen lääninhallitukseen.
  • Olet asunut Ruotsissa keskeytyksettä vähintään viisi vuotta siihen päivään mennessä, jolloin jätät kansalaisuusilmoituksen lääninhallitukseen.
  • Sinua ei ole tuomittu vankeusrangaistukseen tai muuhun vastaavaan rangaistukseen viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana (18 vuotta täyttäneitä mutta alle 20-vuotiaita koskevat tietyt poikkeukset).

Kansalaisuusilmoituksia käsittelee Ruotsissa lääninhallitus. Lähetä kansalaisuusilmoituksesi oman alueesi lääninhallitukseen. Liitä hakemukseen oma virkatodistuksesi ja mahdollisten lastesi virkatodistukset. Virkatodistus saa olla korkeintaan kaksi kuukautta vanha.

Voit tilata virkatodistuksen Ruotsin verovirastosta tai ladata sen veroviraston verkkosivuilta. Ilmoita virkatodistusta hakiessasi, että tarvitsen sen Ruotsin kansalaisuushakemusta varten (ansökan om svenskt medborgarskap).

Aikuisilta ja 18–20-vuotiailta nuorilta peritään lisäksi kansalaisuusilmoituksen käsittelymaksu, joka maksetaan oman alueen lääninhallitukseen. Oman alueesi lääninhallituksesta saat ohjeen käsittelymaksun maksamiseen. Kansalaisuusilmoituksesi käsittely alkaa, kun maksu on rekisteröity.

Alle 18-vuotiaan lapsen kansalaisuusilmoituksesta ei peritä maksua, jos alaikäinen lapsi on merkitty vanhempien/huoltajien kansalaisuusilmoitukseen.

Älä lähetä passiasi lääninhallitukseen.

Jos kansalaisuuden saamisen edellytykset täyttyvät, sinulle myönnetään Ruotsin kansalaisuus. Lääninhallitus lähettää todistuksen Ruotsin kansalaisuudesta kotiosoitteeseesi ja kopion todistuksesta Ruotsin verovirastoon.

Miten saat Ruotsin kansalaisuuden hakemuksesta?

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, voit hakea kansalaistamista eli Ruotsin kansalaisuuden myöntämistä hakemuksesta (ansökan). Lähetä hakemuksesi Ruotsin maahanmuuttovirastoon, joka käsittelee kansalaisuushakemukset.

Voit hakea Ruotsin kansalaisuutta, jos täytät seuraavat edellytykset:

  • Pystyt todistamaan henkilöllisyytesi.
  • Olet täyttänyt 18 vuotta.
  • Olet asunut Ruotsissa vähintään kaksi vuotta.
  • Olet elänyt nuhteettomasti.
Miten lapsesi saa Ruotsin kansalaisuuden, jos sinusta tulee Ruotsin kansalainen?

Jos olet lapsen vanhempi tai huoltaja, voit jättää kansalaisuusilmoituksen lapsestasi lääninhallitukseen.

Jos kumpikin vanhempi/huoltaja jättää kansalaisuusilmoituksen lääninhallitukseen tai kansalaisuushakemuksen maahanmuuttovirastoon, perheen alle 18-vuotiaista naimattomista lapsista tulee automaattisesti Ruotsin kansalaisia.

Jos toinen vanhempi/huoltaja jättää kansalaisuusilmoituksen tai kansalaisuushakemuksen, kyseisen henkilön alle 18-vuotiaista naimattomista lapsista tulee Ruotsin kansalaisia, jos

  • vanhempi/huoltaja on lasten yksinhuoltaja
  • vanhemmilla/huoltajilla on yhteishuoltajuus ja toinen vanhempi on Ruotsin kansalainen.

Miten saat Ruotsin kansalaisuuden takaisin?

Jos sinut on vapautettu Ruotsin kansalaisuudesta tai olet menettänyt Ruotsin kansalaisuuden, voit saada Ruotsin kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä. Jätä kansalaisuusilmoitus oman asuinkuntasi lääninhallitukseen.

Ruotsin maahanmuuttoviraston verkkosivuilta selviää, miten voit saada Ruotsin kansalaisuuden takaisin ja mitä lomakkeita hakemuksen liitteeksi tarvitaan.

Miten saat toisen Pohjoismaan kansalaisuuden takaisin?

Jos olet aiemmin ollut jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen mutta olet menettänyt kansalaisuutesi saadessasi Ruotsin kansalaisuuden, voit tietyin edellytyksin hakea alkuperäisen kansalaisuuden palauttamista.

Tanskan kansalaisuuden palauttaminen

Jos olet aiemmin ollut Tanskan kansalainen mutta olet menettänyt Tanskan kansalaisuutesi saadessasi Ruotsin kansalaisuuden, voit tietyin edellytyksin saada Tanskan kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä.

Katso lisätietoja Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriön verkkosivuilta.

Suomen kansalaisuuden palauttaminen

Jos olet aiemmin ollut Suomen kansalainen, mutta olet menettänyt Suomen kansalaisuutesi saadessasi Ruotsin kansalaisuuden, voit saada Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä. Jos täytät kansalaisuuden saamisen ehdot, voit saada Suomen kansalaisuuden takaisin.

Katso lisätietoja Suomen kansalaisuuden palauttamisesta Suomen Tukholman-suurlähetystön verkkosivuilta.

Islannin kansalaisuuden palauttaminen

Ota yhteyttä Islannin maahanmuuttovirastoon (Útlendingastofnun) ja kysy lisätietoja Islannin kansalaisuuden palauttamisesta.

Norjan kansalaisuuden palauttaminen

Jos olet aiemmin ollut Norjan kansalainen, mutta olet menettänyt Norjan kansalaisuutesi saadessasi Ruotsin kansalaisuuden, voit saada Norjan kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä. Jos täytät kansalaisuuden saamisen ehdot, voit saada Norjan kansalaisuuden takaisin.

Katso lisätietoja Norjan kansalaisuuden palauttamisesta Norjan maahanmuuttoviraston (Utlendingsdirektoratet) verkkosivuilta.

Ruotsin kansalaisuus muun kuin Pohjoismaan kansalaiselle

Jos olet jonkin muun kuin Pohjoismaan kansalainen, sinun tulee hakea Ruotsin kansalaisuutta maahanmuuttovirastosta (Migrationsverket).

Monikansalaisuus

Kaikki Pohjoismaat sallivat monikansalaisuuden. Ruotsi on sallinut monikansalaisuuden vuodesta 2001, Suomi ja Islanti vuodesta 2003, Tanska vuodesta 2015 ja Norja vuodesta 2020.

Monikansalaisuus tarkoittaa sitä, että voit olla samanaikaisesti usean eri Pohjoismaan kansalainen. Jos saat toisen Pohjoismaan kansalaisuuden, et menetä alkuperäistä kansalaisuuttasi.

Jos olet usean maan kansalainen, sinulla on oikeus saada kunkin kotimaasi passi.

Lisätietoja kansalaisuuden saamisen edellytyksistä, hinnoista ja passihakemuksista saat kyseisten maiden viranomaisten verkkosivuilta.

Kaikki Pohjoismaat sallivat myös sen, että lapsi saa syntyessään useamman maan kansalaisuuden. Pohjoismaiden säännösten mukaan lapsi voi kuitenkin menettää kansalaisuutensa automaattisesti, jos hän ei ole asunut kyseisessä maassa ennen kuin hän täyttää 22 vuotta.

Ruotsin kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

Ruotsin kansalaisuuteen liittyy tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Ainoastaan Ruotsin kansalaiset voivat äänestää ja asettua ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa.

Ruotsin kansalaiset voidaan kutsua asepalvelukseen, he voivat saada Ruotsin passin ja heillä on oikeus konsuliapuun oleskellessaan ulkomailla.

Vain Ruotsin kansalaiset voivat yleensä edustaa Ruotsia urheilussa.

Lisäksi tietyiltä poliisin, puolustusvoimien ja julkisen sektorin viranhaltijoilta edellytetään Ruotsin kansalaisuutta.

Sen sijaan kansalaisuudella ei ole vaikutusta tai on vain vähäinen vaikutus useimpiin muihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kuten sosiaaliturvaan, verotukseen ja oikeuteen saada perusopetusta. Nämä määräytyvät yleensä asuin- tai työskentelymaan perusteella.

Katso lisätietoja Ruotsin kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista maahanmuuttoviraston (Migrationsverket) verkkosivuilta.

Monikansalaisuuden etuja ja haittoja

Et menetä toisen Pohjoismaan kansalaisuutta, jos saat jonkin toisen maan kansalaisuuden. Sinun ei myöskään tarvitse anoa ”vanhan kotimaasi” viranomaisilta, että saisit pitää kyseisen maan kansalaisuuden.

Kahden maan kansalaista koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikkia muitakin kyseisten yksittäisten maiden kansalaisia. Jos olet monen maan kansalainen, sinun on itse otettava selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on toisessa kotimaassasi.

Etuja

Monikansalaisuuden etuja ovat muun muassa seuraavat: oikeus saapua useaan maahan, oikeus työskennellä tai opiskella useassa maassa, usean eri maan kansalaisuuden periytyminen omille lapsille, oikeus omistaa kiinteää omaisuutta joissakin maissa ja oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi kahden tai useamman valtion vaaleissa.

Sinulla on ehdoton oikeus asua ja työskennellä niissä maissa, joiden kansalainen olet, ja sinulla on äänioikeus kyseisten maiden parlamenttivaaleissa (Tanskan kansalaisen on kuitenkin asuttava Tanskassa ollakseen äänioikeutettu). Sinut voidaan valita kansanedustajaksi ja voit toimia poliisin tai puolustusvoimien palveluksessa tai tulla valituksi muihin sellaisiin valtion virkoihin, joihin täytyy olla kyseisen valtion kansalaisuus.

Voit saada kaikkien niiden maiden passin, joiden kansalainen olet. Käytä yhden matkan aikana kuitenkin vain yhtä passia eli näytä maasta poistuessasi ja maahan palatessasi samaa passia.

Haittoja

Monikansalaisuuden haittana on muun muassa se, ettet välttämättä voi saada toiselta maalta diplomaattista suojaa oleskellessasi toisessa kotimaassasi. Olet asevelvollinen useassa maassa, ja kotimaidesi perheoikeuslait voivat olla keskenään ristiriidassa.

Sinulla on periaatteessa oikeus saada konsuliapua ja viranomaisapua kaikista niistä maista, joiden kansalainen olet. Kun monikansalaisena oleskelet toisessa kotimaassasi, toisen maan mahdollisuudet antaa viranomaisapua ovat yleensä varsin rajoitetut.

Pohjoismaan kansalaisena olet lähtökohtaisesti asevelvollinen kotimaassasi. Jos kotimaassasi on yleinen asevelvollisuus, sinut voidaan määrätä asepalvelukseen kyseisessä maassa. Voit olla asevelvollinen, vaikka asut toisessa maassa ja sinulla on myös toisen maan kansalaisuus. Sinut voidaan siis määrätä palvelukseen esimerkiksi silloin, jos olet käymässä toisessa kotimaassasi. Pohjoismaat ovat kuitenkin sopineet, että monikansalainen suorittaa asepalveluksen asuinmaassaan.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.