Ruotsin kansalaisuus

Statsborgerskab i Sverige
Tässä artikkelissa kerrotaan Ruotsin kansalaisuuden saamista ja kaksoiskansalaisuutta koskevista säännöksistä.

Ruotsin kansalaisuus syntymän perusteella

Lapsen kansalaisuus määräytyy vanhempien kansalaisuuden perusteella.

Jos lapsi on syntynyt 1. huhtikuuta 2015 tai myöhemmin ja jompikumpi hänen vanhemmistaan on Ruotsin kansalainen, lapsi saa automaattisesti Ruotsin kansalaisuuden riippumatta siitä, missä valtiossa hän syntyy.

Jos lapsi on syntynyt ennen 1. huhtikuuta 2015 muualla kuin Ruotsissa ja lapsen isä on Ruotsin kansalainen ja äiti jonkin muun maan kansalainen eivätkä lapsen vanhemmat ole avioliitossa keskenään, lapsi ei saa automaattisesti Ruotsin kansalaisuutta. Lapsen isän tulee jättää kansalaisilmoitus lapsestaan, jos lapselle halutaan Ruotsin kansalaisuus.

Lapsi voi saada kansalaisuuden myös laillistamalla. Jos lapsen vanhemmat menevät naimisiin, heidän ennen avioliittoa syntyneestä lapsestaan tulee tällöin Ruotsin kansalainen, mikäli lapsi on alle 18-vuotias ja naimaton.

Ruotsin kansalaisuus Pohjoismaan kansalaiselle

Voit hakea Ruotsin kansalaisuutta ja säilyttää toisen Pohjoismaan kansalaisuuden. Tällöin saat kaksoiskansalaisuuden.

Pohjoismaan kansalaiset voivat saada Ruotsin kansalaisuuden joko ilmoituksesta (anmälan) tai hakemuksesta (ansökan).

Ruotsin kansalaisuus ilmoituksesta

Kansalaisuusilmoituksia käsittelee Ruotsissa lääninhallitus.

Ruotsin kansalaisuus voidaan myöntää sinulle tietyin edellytyksin. Sinun tulee täyttää seuraavat ehdot, kun jätät kansalaisilmoituksen:

  • Olet vähintään 18-vuotias jättäessäsi kansalaisuusilmoituksen lääninhallitukseen.
  • Olet asunut Ruotsissa vähintään viisi vuotta siihen päivään mennessä, jolloin jätät kansalaisuusilmoituksen lääninhallitukseen.
  • Sinua ei ole tuomittu vankeuteen tai vastaavaan rangaistukseen viiden viime vuoden aikana (18 vuotta täyttäneitä mutta alle 20-vuotiaita koskevat tietyt poikkeukset).

Jätä kansalaisuusilmoitus oman alueesi lääninhallitukseen.

Aikuisilta ja 18–20-vuotiailta nuorilta peritään kansalaisuusilmoituksen käsittelymaksu. Maksa se oman alueesi lääninhallitukseen. Alle 18-vuotiaan lapsen kansalaisuusilmoituksesta ei peritä maksua, jos lapset sisältyvät vanhempien/huoltajien ilmoitukseen.

Liitä hakemukseen itseäsi ja Ruotsissa asuvia lapsiasi koskeva virkatodistus. Virkatodistus on nimeltään ”Ansökan om svenskt medborgarskap”, ja se saa olla korkeintaan kaksi kuukautta vanha.

Jos kansalaisuuden saamisen edellytykset täyttyvät, sinulle myönnetään Ruotsin kansalaisuus. Lääninhallitus lähettää todistuksen Ruotsin kansalaisuudesta kotiosoitteeseesi.

Ruotsin kansalaisuus hakemuksesta

Jos olet Pohjoismaan kansalainen mutta et täytä kaikkia Ruotsin kansalaisuuden ilmoituksesta saamisen edellytyksiä, voit hakea kansalaistamista eli Ruotsin kansalaisuuden myöntämistä hakemuksesta. Lähetä hakemuksesi Ruotsin maahanmuuttovirastoon, joka käsittelee kansalaisuushakemuksia.

Kun haet Ruotsin kansalaisuutta, sinun tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • Pystyt todistamaan henkilöllisyytesi.
  • Olet täyttänyt 18 vuotta.
  • Olet asunut Ruotsissa vähintään kaksi vuotta.
  • Olet elänyt nuhteettomasti.
Alaikäisten lasten kansalaisuus, kun vanhemmat hakevat Ruotsin kansalaisuutta

Jos olet lapsen vanhempi tai huoltaja, voit jättää kansalaisuusilmoituksen lapsestasi lääninhallitukseen.

Jos kumpikin vanhempi/huoltaja jättää kansalaisuusilmoituksen lääninhallitukseen tai kansalaisuushakemuksen maahanmuuttovirastoon, perheen alle 18-vuotiaista naimattomista lapsista tulee automaattisesti Ruotsin kansalaisia.

Jos toinen vanhempi/huoltaja jättää kansalaisuusilmoituksen tai kansalaisuushakemuksen, kyseisen henkilön alle 18-vuotiaista naimattomista lapsista tulee Ruotsin kansalaisia, jos

  • vanhempi/huoltaja on lasten yksinhuoltaja
  • vanhemmilla/huoltajilla on yhteishuoltajuus ja toinen vanhempi on Ruotsin kansalainen.

Ruotsin kansalaisuus muun kuin Pohjoismaan kansalaiselle

Jos olet jonkin muun kuin Pohjoismaan kansalainen, sinun tulee hakea Ruotsin kansalaisuutta maahanmuuttovirastosta (Migrationsverket).

Kaksoiskansalaisuus

Muiden Pohjoismaiden tavoin myös Ruotsi sallii kaksoiskansalaisuuden.

Voit hakea Ruotsin kansalaisuutta ja säilyttää toisen Pohjoismaan kansalaisuuden. Tällöin saat kaksoiskansalaisuuden.

Jos olet Ruotsin kansalainen ja saat toisen Pohjoismaan kansalaisuuden, voit pitää Ruotsin kansalaisuuden.

Kaikki Pohjoismaat sallivat sen, että lapsi saa syntyessään useamman maan kansalaisuuden. Pohjoismaiden säännösten mukaan lapsi voi kuitenkin automaattisesti menettää kansalaisuutensa, jos hän ei ole asunut kyseisessä maassa ennen kuin hän täyttää 22 vuotta.

Ruotsin kansalaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

Ruotsin kansalaisuuteen liittyy tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ainoastaan Ruotsin kansalaiset voivat esimerkiksi äänestää ja asettua ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa. Ruotsin kansalaiset voidaan kutsua asepalvelukseen, he voivat saada Ruotsin passin ja heillä on oikeus konsuliapuun oleskellessaan ulkomailla. Vain Ruotsin kansalaiset voivat yleensä edustaa Ruotsia urheilussa. Lisäksi tietyiltä poliisin, puolustusvoimien ja julkisen sektorin viranhaltijoilta edellytetään Ruotsin kansalaisuutta.

Sen sijaan kansalaisuudella ei ole vaikutusta tai on vain vähäinen vaikutus useimpiin muihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kuten sosiaaliturvaan, verotukseen ja oikeuteen saada perusopetusta. Nämä määräytyvät yleensä henkilön asuin- tai työskentelymaan perusteella.

Katso lisätietoja Ruotsin kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista maahanmuuttoviraston (Migrationsverket) verkkosivuilta. Samasta osoitteesta saat tietoa Ruotsin kansalaisuuden ja kaksoiskansalaisuuden eduista ja haitoista.

Ruotsissa asuva lapsi, jolle halutaan jonkin toisen Pohjoismaan kansalaisuus

Jos sinä olet tai jos lapsen toinen vanhempi on jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen ja haluatte lapsellenne kyseisen maan kansalaisuuden, ota yhteyttä kyseisen maan Ruotsin-suurlähetystöön. Suurlähetystöstä saat lisätietoja kansalaisuudesta ja voit hakea lapsellesi kyseisen maan passia.

Toimita suurlähetystöön lapsen syntymätodistus sekä oma vihkitodistuksesi tai todistus lapsen vanhemmuudesta, jos et ole naimisissa toisen vanhemman kanssa.

Toisen Pohjoismaan kansalaisuuden palauttaminen

Jos olet ollut aiemmin jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen mutta olet menettänyt kansalaisuutesi saadessasi Ruotsin kansalaisuuden, voit toisinaan hakea alkuperäisen kansalaisuuden palauttamista.

Tanska

Mitä teet, jos olet ollut aiemmin Tanskan kansalainen ja haluat Tanskan kansalaisuuden takaisin?

Jos olet ollut aiemmin Tanskan kansalainen mutta olet menettänyt Tanskan kansalaisuutesi saadessasi Ruotsin kansalaisuuden, voit tietyin edellytyksin saada Tanskan kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä.

Katso lisätietoja Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriön verkkosivuilta.

Suomi

Mitä teet, jos olet ollut aiemmin Suomen kansalainen ja haluat Suomen kansalaisuuden takaisin?

Jos olet ollut aiemmin Suomen kansalainen, mutta olet menettänyt Suomen kansalaisuutesi saadessasi Ruotsin kansalaisuuden, voit saada Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä. Jos täytät kansalaisuuden saamisen ehdot, voit saada Suomen kansalaisuuden takaisin.

Katso lisätietoja Suomen kansalaisuuden palauttamisesta Suomen Tukholman-suurlähetystön verkkosivuilta.

Islanti

Mitä teet, jos olet ollut aiemmin Islannin kansalainen ja haluat Islannin kansalaisuuden takaisin?

Ota yhteyttä Islannin maahanmuuttovirastoon (Útlendingastofnun) ja kysy lisätietoja Islannin kansalaisuuden palauttamisesta.

Norja

Mitä teet, jos olet ollut aiemmin Norjan kansalainen ja haluat Norjan kansalaisuuden takaisin?

Jos olet ollut aiemmin Norjan kansalainen, mutta olet menettänyt Norjan kansalaisuutesi saadessasi Ruotsin kansalaisuuden, voit saada Norjan kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä. Jos täytät kansalaisuuden saamisen ehdot, voit saada Norjan kansalaisuuden takaisin.

Katso lisätietoja Norjan kansalaisuuden palauttamisesta Norjan maahanmuuttoviraston (Utlendingsdirektoratet) verkkosivuilta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.