Tanskan kansalaisuus

Dansk flagg
Valokuvaaja
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Tältä sivulta saat tietoa Tanskan kansalaisuuden saamista ja kaksoiskansalaisuutta koskevista säännöksistä.

Kansalaisuus syntymän perusteella

Lapsen kansalaisuus määräytyy vanhempien kansalaisuuden perusteella sekä syntymähetkellä voimassa olevan kansalaisuuslainsäädännön nojalla.

1.7.2014 tai myöhemmin syntynyt lapsi saa automaattisesti Tanskan kansalaisuuden, mikäli lapsen äiti, isä tai sosiaalinen äiti on Tanskan kansalainen. Lapsesta tulee Tanskan kansalainen riippumatta siitä, missä hän on syntynyt ja ovatko hänen vanhempansa naimisissa. Tämä koskee myös alle 12-vuotiasta adoptiolasta.

Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriön verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin säännöksistä, jotka koskevat kansalaisuuden saamista syntymän perusteella. Ministeriön verkkosivuilla kerrotaan myös ennen 1.7.2014 syntyneitä lapsia koskevista säännöksistä.

  Jos haluat Tanskan kansalaisuuden ja olet Pohjoismaan kansalainen

  Pohjoismaan kansalainen voi saada Tanskan kansalaisuuden joko ilmoituksesta tai hakemuksesta.

  Kansalaisuus ilmoituksesta: Jos olet yli 18-vuotias ja olet saanut toisen Pohjoismaan kansalaisuuden muulla tavoin kuin hakemuksesta

  Jos olet Pohjoismaan kansalainen, voit tietyin edellytyksin saada Tanskan kansalaisuuden jättämällä ilmoituksen ulkomaalais- ja integraatioministeriöön (Udlændinge- og Integrationsministeriet).

  Jos et ole saanut Pohjoismaan kansalaisuutta hakemuksesta eli kansalaistamalla, voit saada Tanskan kansalaisuuden ilmoituksesta, mikäli

  • olet täyttänyt 18 vuotta
  • olet kirjoilla Tanskassa ja olet asunut Tanskassa viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden ajan
  • sinua ei ole näiden seitsemän vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai siihen rinnastettavaan seuraamukseen.

  Ulkomaalais- ja integraatioministeriön verkkosivuilta selviää, miten voit saada Tanskan kansalaisuuden ilmoituksesta.

  Kansalaisuus hakemuksesta

  Jos olet Pohjoismaan kansalainen mutta et täytä kaikkia Tanskan kansalaisuuden ilmoituksesta saamisen edellytyksiä, voit hakea kansalaistamista eli Tanskan kansalaisuuden myöntämistä hakemuksesta. Kansalaisuushakemukset käsitellään Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriössä. Jos täytät kansalaisuuden saamisen edellytykset, nimesi sisällytetään kansalaisuuden myöntämistä koskevaan lakiehdotukseen (Lovforslag om indfødsrets meddelelse), joka käsitellään Tanskan parlamentissa.

  Sinun tulee täyttää seuraavat edellytykset, joista kerrotaan tarkemmin ulkomaalais- ja integraatioministeriön verkkosivuilla ja kiertokirjeessä nro 9461 (päivätty 17.6.2021):

  • Vakuutat olevasi uskollinen ja lojaali.
  • Olet kirjoilla Tanskassa ja olet oleskellut maassa yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan.
  • Et ole ollut syytettynä lain rikkomisesta eikä sinua ole tuomittu rangaistukseen.
  • Olet huolehtinut julkisoikeudellisista maksuvelvoitteistasi.
  • Pystyt elättämään itsesi.  
  • Olet ollut kokoaikaisessa palkkatyössä tai toiminut yksinyrittäjänä tietyn aikaa.
  • Osoitat tanskan kielen taitosi esittämällä todistuksen jostakin tarkemmin määritellystä, hyväksytysti suoritetusta kielitutkinnosta. Ruotsin- ja norjankieliset hakijat voivat osoittaa tanskan kielen taitonsa esittämällä päättötodistuksen ruotsin- tai norjankielisestä peruskoulusta.
  • Pystyt osoittamaan Tanskan yhteiskunnan, kulttuurin ja historian tuntemuksesi esittämällä todistuksen hyväksytysti suoritetusta kansalaisuuskokeesta (indfødsretsprøve). Ruotsin- ja norjankieliset hakijat on vapautettu kokeesta, jos heillä on on päättötodistus ruotsin- tai norjankielisestä peruskoulusta.
  • Osallistut perustuslakiseremoniaan omassa asuinkunnassasi.

  Jos haluat Tanskan kansalaisuuden etkä ole Pohjoismaan kansalainen

  Jos aiot hakea Tanskan kansalaisuutta etkä ole Pohjoismaan kansalainen, katso Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriön verkkosivuilta tarkempaa tietoa Tanskan kansalaisuuden saamisen edellytyksistä.

   Kaksoiskansalaisuus

   Tanskan kansalainen ei menetä Tanskan kansalaisuutta, jos hän saa toisen maan kansalaisuuden joko hakemuksesta tai ilmoituksesta. 

   Ulkomaan kansalaisen ei vastaavasti tarvitse luopua toisen maan kansalaisuudesta, mikäli hän saa Tanskan kansalaisuuden.

   Huomaathan kuitenkin, että jotkin Pohjoismaiden ulkopuoliset maat edellyttävät, että luovut aiemmista kansalaisuuksistasi saadessasi kyseisen maan kansalaisuuden.

    Jos olet syntynyt ulkomailla ja olet Tanskan ja vähintään yhden muun valtion kansalainen

    Jos olet syntynyt ulkomailla etkä ole koskaan asunut Tanskassa tai oleskellut Tanskassa siten, että sinulla olisi riittävä yhteys Tanskaan, menetät Tanskan kansalaisuuden täyttäessäsi 22 vuotta, jos sinulla on myös jonkin toisen valtion kansalaisuus.

    Mikäli et voi säilyttää Tanskan kansalaisuutta kotikunnan tai oleskelun nojalla, Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriö voi arvioida kokonaistilanteesi ja myöntää poikkeusluvan Tanskan kansalaisuuden säilyttämiseen. Ministeriö ei kuitenkaan voi myöntää poikkeuslupaa, jos haet Tanskan kansalaisuuden säilyttämistä 22 vuotta täytettyäsi.

    Siksi ulkomaalais- ja integraatioministeriö suosittaa, että haet Tanskan kansalaisuuden säilyttämistä ennen kuin täytät 22 vuotta.

    Lisätietoja ehdoista ja poikkeusluvan hakemisesta saat ulkomaalais- ja integraatioministeriön verkkosivuilta.

    Tanskan kansalaisuuden palauttaminen entiselle Tanskan kansalaiselle

    Jos olet ollut aiemmin Tanskan kansalainen, voit tietyin edellytyksin saada Tanskan kansalaisuuden takaisin. Kansalaisuuden palauttamisen edellytyksenä on yleensä, että täytät tietyt asuinpaikkaan liittyvät ehdot. Jos olet Tanskan kansalaisuuden menetettyäsi ollut Suomen, Norjan, Ruotsin tai Islannin kansalainen, sinuun sovelletaan erityissääntöjä. Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriön sivuilta selviää, miten voit hakea kansalaisuuden palauttamista, mikäli asuinpaikkaa koskevat ehdot täyttyvät.

    Voit olla oikeutettu saamaan Tanskan kansalaisuuden takaisin, vaikka et täyttäisikään asuinpaikkaa koskevia ehtoja. Kansalaisuus voidaan palauttaa, jos olet menettänyt Tanskan kansalaisuuden saadessasi toisen valtion kansalaisuuden. Palauttamisen edellytyksenä on, ettei sinua ole tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen sen jälkeen, kun menetit Tanskan kansalaisuuden. Kyse on siirtymäkauden järjestelmästä, joka on voimassa 1.7.2021–30.6.2026. Lisätietoja siirtymäkauden säännöksistä saat Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriön verkkosivuilta.

    Kysy Info Pohjolalta

    Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

    HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

    Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.