Ruotsin vanhempainetuudet

Svenske barselsdagpenge
Tästä artikkelista selviää, milloin olet oikeutettu vanhempainvapaaseen, miten pitkään voit olla vanhempainvapaalla ja miten haet vanhempainrahaa.

Vanhempainvapaan ansiosta vanhemmat voivat jäädä kotiin hoitamaan lastaan. Vanhempi voi jäädä vanhempainrahan turvin vapaalle työstä ja saada vanhempainetuutta useammista kokonaisista tai osittaisista päivistä koostuvan yhtenäisen ajanjakson ajan.

Ruotsissa asuva ja työskentelevä henkilö kerryttää oikeutensa vanhempainrahaan pääsääntöisesti Ruotsissa. Jos asut Ruotsissa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa, oikeutesi vanhempainrahaan kertyy työskentelymaassasi.

Vanhempainvapaa raskauden, synnytyksen ja adoption yhteydessä

Äidillä on Ruotsissa oikeus jäädä vapaalle lapsen syntymän yhteydessä. Yhtäjaksoiselle äitiysvapaalle voi jäädä vähintään seitsemän viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Lapsen syntymän jälkeen äiti voi olla äitiysvapaalla seitsemän viikkoa.

Vanhemmilla on oikeus olla kokoaikaisella vanhempainvapaalla, kunnes lapsi täyttää 18 kuukautta.

Vanhemmilla on oikeus käyttää vanhempainvapaapäiviä, kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta tai päättää peruskoulun ensimmäisen luokan. Vanhemmat voivat halutessaan myös lyhentää työaikaansa korkeintaan neljänneksellä.

Vanhempainvapaan voi pitää korkeintaan kolmessa jaksossa kunkin kalenterivuoden aikana. Voit pitää vanhempainvapaan useammassa jaksossa, jos saat sovittua asiasta työnantajasi kanssa.

Vanhempainvapaasta ilmoittaminen

Vanhempainvapaasta on ilmoitettava työnantajalle vähintään kaksi kuukautta ennen vanhempainvapaan alkamista. Joillakin työpaikoilla noudatetaan työehtosopimusta, jonka mukaan vanhempainvapaan aloittamisesta on ilmoitettava työnantajalle joko tätä aiemmin tai myöhemmin. Selvitä työnantajaltasi, mitkä aikarajat koskevat sinua.

Vanhempainetuudet

Vanhempainvapaalla ollessasi voit saada vanhempainrahaa, mikäli kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin ja lapsesi asuu joko Ruotsissa, EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Vanhempainrahaa maksetaan kustakin lapsesta 480 päivän ajan. Ensimmäisen 390 päivän ajan vanhempainraha on ansiosidonnaista. Viimeisten 90 päivän ajan saat alimman päivärahatason mukaista vanhempainrahaa.

Lapsen syntymävuodesta riippuu, mitä vanhempainrahasäännöksiä vanhempainvapaalla olevaan vanhempaan sovelletaan.

Jos lapsi on syntynyt ennen 1. tammikuuta 2014

Kumpikin vanhemmista saa puolet 480 vanhempainrahapäivästä, mutta ansiosidonnaisista vanhempainrahapäivistä kummallekin vanhemmalle on varattu 60. Loput vanhempainrahapäivät vanhemmat voivat jakaa keskenään haluamallaan tavalla.

Jos lapsi on syntynyt vuonna 2014 tai 2015

Kumpikin vanhempi saa 195 ansiosidonnaista vanhempainrahapäivää ja 45 alimman päivärahatason mukaista päivää. Vanhemmat voivat luovuttaa toisilleen omaan osuuteensa kuuluvia vanhempainrahapäiviä lukuun ottamatta 60 ansiosidonnaista vanhempainrahapäivää, joita he eivät voi siirtää toisilleen.

Jos lapsi on syntynyt vuonna 2016 tai myöhemmin

Kumpikin vanhempi saa 195 ansiosidonnaista vanhempainrahapäivää ja 45 alimman päivärahatason mukaista päivää. Vanhemmat voivat luovuttaa toisilleen omaan osuuteensa kuuluvia vanhempainrahapäiviä lukuun ottamatta 90 ansiosidonnaista vanhempainrahapäivää, joita he eivät voi siirtää toisilleen.

Ruotsin vakuutuskassan (Försäkringskassan) verkkosivuilla olevan Kassakollen-laskurin avulla voit helposti ja nopeasti selvittää oman vanhempainrahasi määrän.

Näin haet vanhempainrahaa

Tee ensin ilmoitus vanhempainvapaalle jäämisestä ja hae tämän jälkeen vanhempainrahaa vakuutuskassasta. Jos sinulla on ruotsalainen sähköinen henkilökortti, voit tehdä sekä ilmoituksen että hakemuksen vakuutuskassan verkkosivuilla.

  Jos hakemuksessasi on kaikki tarvittavat tiedot, vanhempainraha maksetaan sinulle 30 päivän kuluessa. Jos hakemusta pitää täydentää, vakuutuskassasta otetaan sinuun yhteyttä viikon sisällä. Vanhempainraha maksetaan kunkin kuukauden 25. päivä.

  Jotkin yritykset maksavat työntekijöilleen täydentävää vanhempainrahaa vakuutuskassan maksaman vanhempainrahan ohella. Tiedustele mahdollisia vanhempainetuuksia työnantajaltasi.

  Jos muutat toiseen Pohjoismaahan ennen vanhempainvapaan alkamista tai ollessasi vanhempainvapaalla

  Oikeus vanhempainvapaaseen kertyy pääsääntöisesti palkansaajan työskentelymaassa.

  Ruotsalainen vanhempainraha, jos muutat Ruotsiin ennen vanhempainvapaan alkamista

  Jos muutat Ruotsiin ja siirryt Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, olet oikeutettu vanhempainrahaan. Jos lapsi syntyy Ruotsissa tai muuttaa Ruotsiin ensimmäisen elinvuotensa aikana, olet oikeutettu kaikkiaan 480 vanhempainrahapäivään. Vanhempainvapaakausi on lyhyempi, mikäli lapsi muuttaa Ruotsiin yli yhden vuoden ikäisenä. Jos olet saanut entisessä asuinmaassasi Ruotsin vanhempainrahaa vastaavaa etuutta, kyseinen etuuskausi vähennetään ruotsalaisesta vanhempainrahakaudesta.

  Ruotsalainen vanhempainraha, jos muutat ulkomaille vanhempainvapaan alettua

  Jos saat ansiosidonnaista vanhempainrahaa ja muutat Ruotsista toiseen Pohjoismaahan, ruotsalaisen vanhempainrahan maksaminen jatkuu muutosta huolimatta, mikäli jatkat vanhempainvapaatasi muuton jälkeen.

  Jos saat vähimmäismääräisenä maksettavaa vanhempainrahaa ja muutat Ruotsista toiseen Pohjoismaahan, ruotsalaista vanhempainrahaa ei makseta sinulle ulkomaille.

  Ruotsalainen vanhempainraha, jos muutat Ruotsiin vanhempainvapaan alettua

  Jos muutat Ruotsiin vanhempainvapaan alettua, sinun on haettava kotimaasi maksaman vanhempainrahan siirtämistä Ruotsiin.

  Ota yhteyttä asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaiseen ja selvitä, miten voit hakea vanhempainrahan maksamista Ruotsiin.

  Vanhempainvapaan määräytyminen silloin, kun perhe asuu Ruotsissa ja toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat työskentelevät ulkomailla

  Vanhempainrahan maksaa pääsääntöisesti se maa, jonka sosiaaliturvaan kuulut. Jos asut Ruotsissa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa, vanhempainrahan maksaa siis se Pohjoismaa, jossa työskentelet.

  Jos asut ja työskentelet yhdessä maassa ja olet samanaikaisesti töissä myös toisessa maassa, kuulut edelleen asuinmaasi sosiaaliturvalainsäädännön piiriin.

  Jos vanhemmat työskentelevät keskenään eri maissa, kumpikin vanhempi on oikeutettu vanhempainvapaaseen oman työskentelymaansa säännösten mukaisesti. Eri maiden vanhempainvapaapäivät vähennetään kuitenkin toisistaan. Toisen vanhemman toisessa Pohjoismaassa pitämä vanhempainvapaa vähennetään näin ollen toisen vanhemman Ruotsissa pitämistä vanhempainvapaapäivistä tai päinvastoin.

  Jos työskentelet toisessa Pohjoismaassa ja olet se vanhemmista, joka on ensin vanhempainvapaalla, ruotsalaiselle vanhempainvapaalle jäävän vanhemman on dokumentoitava ruotsalaisviranomaisille, miten monta toisen Pohjoismaan vanhempainvapaajärjestelmän mukaista vanhempainvapaapäivää olet pitänyt.

  Jos molemmat vanhemmat työskentelevät toisessa Pohjoismaassa, he ovat oikeutettuja työskentelymaan säännösten mukaiseen vanhempainvapaaseen.

  Mistä saat lisätietoja?

  Soita vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524 tai katso lisätietoja vakuutuskassan verkkosivuilta, jos sinulla on kysyttävää vanhempainrahasta tai -vapaasta.

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.