Svenske barselsdagpenge

Svenske barselsdagpenge
Læs om ret til barselsorlov, hvor lang orlov du kan tage og hvordan du ansøger om barselsdagpenge i Sverige.

Barselsorlov giver forældre mulighed for at holde fri fra arbejde for at passe barnet. Med barselsdagpenge kan du som forælder tage orlov fra dit arbejde, og modtage ydelsen i længere sammenhængende perioder, enkelte dage eller dele af dage

Hovedreglen er at hvis du bor og arbejder i Sverige, optjener du retten til barselsdagpenge i Sverige. Hvis du bor i Sverige, men arbejder i et andet nordisk land, optjener du retten til barselsdagpenge i arbejdslandet.

Svensk orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption

I Sverige har du ret til at holde helt fri fra dit arbejde når du føder barn. Du har ret til det i en sammenhængende periode på mindst syv uger før den forventede fødselsdato og syv uger efter fødslen.

Indtil barnet er 18 måneder, har du som forælder ret til at være helt ledig fra dit arbejde.

Indtil barnet fylder otte år eller afslutter første klasse, har du som forælder ret til at være ledig fra dit arbejde hvis du tager forældreorlov. Du har også ret til at forkorte din arbejdstid med op til en fjerdedel.

Du har ret til at opdele din barselsorlov i højst tre perioder hvert kalenderår. Hvis du og din arbejdsgiver er enige, kan du opdele barselsorloven i flere perioder.

Søg om orlov i Sverige

Du skal underrette din arbejdsgiver mindst to måneder før du skal tage barselsorlov. Nogle arbejdspladser har overenskomster der gør at det skal rapporteres tidligere eller senere. Spørg din arbejdsgiver hvis du vil vide hvad der gælder for dig.

Indkomst i forbindelse med din svenske barselsorlov

Du kan modtage barselsdagpenge mens du er på barselsorlov hvis du er social sikret i Sverige, og hvis barnet er bosat i Sverige eller bor i EU/EØS eller Schweiz. Barselsdagpenge udbetales for 480 dage for et barn. Er I to forældre, får I 240 dage hver. Hvis du er alene om at have forældremyndighed over barnet, har du ret til alle 480 dage.

I 390 dage er barselsdagpengene baseret på den indkomst du har. De resterende 90 dage er ydelsen på laveste niveau.

I får 195 dage på sygedagpenge og 45 dage hver på det laveste niveau. I kan opdele dagene mellem jer ved at afgive dage til hinanden, men 90 dage på sygedagpengeniveau er reserveret og kan ikke overføres til den anden forælder.

I tjenesten Räkna på föräldrapenning (udregn barselsdagpenge) på Försäkringskassans webside kan du nemt og hurtigt se hvor meget du kan få i barselsdagpenge.

Sådan søger du barselsdagpenge i Sverige

Du skal først rapportere at du skal være ledig fra dit arbejde, og derefter ansøge om barselsdagpenge hos Försäkringskassan. Du kan både rapportere og ansøge på Försäkringskassans webside hvis du har svensk e-legitimation.

Hvis din ansøgning er komplet, vil pengene blive udbetalt inden for 30 dage. Pengene er på din konto den 25. hver måned.

Visse virksomheder tilbyder en supplerende forældregodtgørelse ud over barselsdagpenge fra Försäkringskassan. Spørg din arbejdsgiver om hvad de tilbyder i forbindelse med forældreorlov.

Når du flytter til et andet nordisk land før eller under orlov

Hovedreglen er at du indtjener din barselsorlov i det land hvor du arbejder.

Nedenfor kan du se hvad der gælder vedrørende svenske barselsdagpenge når du flytter til og fra Sverige før og under din barselsorlov.

Hvis du flytter til Sverige inden din orlov begynder

Hvis du flytter til Sverige og bliver social sikret i Sverige, har du ret til barselsdagpenge.

Hvis du har modtaget en ydelse i et andet land, der svarer til svensk barselsdagpenge, fraregnes denne periode fra svensk barselsdagpenge.

Hvis du flytter til Sverige efter at din orlov er begyndt

Flytter du til Sverige efter du er gået på barselsorlov, skal du søge om at få dine barselsdagpenge fra dit hjemland med til Sverige.

Du skal kontakte socialsikringsmyndigheden i det land, du flytter fra, for at få information om hvordan du kan få dine barselsdagpenge udbetalt når du bor i Sverige.

Hvis du flytter fra Sverige til udlandet efter din orlov er begyndt

Hvis du modtager barselsdagpenge baseret på din indkomst, kan du tage dine svenske barselsdagpenge med til et andet nordisk land efter din orlov er begyndt så længe du fortsætter med at tage den ud når du flytter.

Hvis din barselsdagpenge udbetales på det laveste grundniveau og du flytter til et andet nordisk land, kan du ikke medbringe svensk barselsdagpenge.

Barselsorlov når familien bor i Sverige og en eller begge forældre arbejder udlandet

Som hovedregel er det landet, hvor du er socialt sikret, der skal udbetale barselsdagpenge. Bor du i Sverige og arbejder i et andet nordisk land, er det det andet nordiske land, der skal udbetale dine barselsdagpenge.

Hvis du arbejder og bor i ét land og samtidig arbejder i et andet land, fortsætter du med at være omfattet af bopælslandets lovgivning om social sikring.

Hvis I som forældre arbejder i hvert jeres land, har I ret til barsel ifølge hvert jeres arbejdslands regler. Barselsdagene afregnes mod hinanden. Barselsorloven som den ene forælder tager i et andet nordisk land regnes fra den tid som den anden forælder tager ud i Sverige, eller omvendt.

Hvis du arbejder i et andet nordisk land og tager barselsorlov først, skal forælderen, der tager barselsorlov i Sverige, dokumentere hvor meget barselsorlov du har taget ud i det andet nordiske land, så Försäkringskassan kan se hvor længe din partner kan være på barselsorlov i Sverige.

Hvis begge forældre arbejder i et andet nordisk land, har I ret til barselsorlov i forhold til arbejdslandets regler.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktcenter +46 (0)771-524 524 eller gå ind på Försäkringskassans webside hvis du har spørgsmål om barselsdagpenge eller -orlov.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.