Svensk föräldrapenning

Svenske barselsdagpenge
Här kan du läsa om rätten till föräldraledighet, hur lång ledigheten kan vara och hur du ansöker om föräldrapenning i Sverige.

Föräldraledighet gör det möjligt för föräldrar att ta ledigt från arbetet för att vårda barn. Med föräldrapenning kan du som är förälder vara ledig från ditt arbete och få ersättning i längre sammanhängande perioder, enstaka dagar eller delar av dagar.

I regel tjänar du in rätten till föräldrapenning i Sverige om du bor och arbetar i Sverige. Om du bor i Sverige men arbetar i ett annat nordiskt land tjänar du in rätten till föräldrapenning i arbetslandet.

Svensk föräldraledighet i samband med graviditet, förlossning och adoption

I Sverige har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete i samband med att du föder barn. Du har rätt till det under en sammanhängande period av minst sju veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

Fram till att barnet är 18 månader har du som förälder rätt att vara helt ledig från ditt arbete.

Fram till att barnet fyller åtta år eller slutar första klass har du som förälder rätt att vara ledig om du tar ut föräldraledighet. Du har också rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel.

Du har rätt att dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår. Om du och din arbetsgivare är överens kan du dela upp ledigheten på flera perioder.

Ansök om föräldraledighet i Sverige

Du ska meddela din arbetsgivare minst två månader innan du ska vara föräldraledig. På en del arbetsplatser finns det kollektivavtal som gör att du ska anmäla tidigare eller senare. Fråga din arbetsgivare om du vill veta vad som gäller för dig.

Inkomster i samband med din svenska föräldraledighet

Du kan få föräldrapenning under tiden du är föräldraledig om du är försäkrad i Sverige samt om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz. Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. Är ni två föräldrar får ni 240 dagar var. Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagar.

I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har. De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag.

Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Ni kan fördela dagarna mellan er genom att avstå dagar till varandra, men 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern.

I tjänsten Räkna på föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du kan få i föräldrapenning.

Så här ansöker du om föräldrapenning i Sverige

Först ska du anmäla att du ska vara ledig från ditt arbete och sedan ansöker du om föräldrapenning hos Försäkringskassan. Du kan både ansöka och anmäla på Försäkringskassans webbplats om du har svensk e-legitimation.

Om din ansökan är komplett betalas pengarna ut inom 30 dagar. Pengarna finns på ditt konto den 25:e varje månad.

Vissa företag erbjuder en kompletterande föräldraersättning utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan. Fråga din arbetsgivare vad de erbjuder i samband med föräldraledighet.

När du flyttar till ett annat nordiskt land före eller under föräldraledigheten

Huvudregeln är att du tjänar in rätten till föräldrapenning i det land du arbetar i.

Nedan kan du se vad som gäller för svensk föräldrapenning när du flyttar till och från Sverige före och under din föräldraledighet.

Om du flyttar till Sverige innan din föräldraledighet börjar

Om du flyttar till Sverige och blir försäkrad i Sverige har du rätt till föräldrapenning.

Om du har tagit ut en förmån i ett annat land som motsvarar svensk föräldrapenning räknas den tiden av från svensk föräldrapenning.

Om du flyttar till Sverige efter att din föräldraledighet har börjat

Om du flyttar till Sverige efter att du har gått på föräldraledighet måste du ansöka om att få ta med dig din föräldrapenning från ditt hemland till Sverige.

Kontakta socialförsäkringsmyndigheten i landet du flyttar från för information om hur du kan få din föräldrapenning utbetald när du bor i Sverige.

Om du flyttar från Sverige efter att din föräldraledighet har börjat

Om du får föräldrapenning utbetalt utifrån din inkomst kan du ta med din svenska föräldrapenning till ett annat nordiskt land efter att din föräldraledighet har börjat så länge du fortsätter att ta ut den när du flyttar.

Om din föräldrapenning betalas ut enligt grundnivå och du flyttar till ett annat nordiskt land kan du inte ta med dig svensk föräldrapenning.

Föräldraledighet när familjen bor i Sverige och en eller båda föräldrarna arbetar utomlands

I regel är det landet du är socialförsäkrad i som betalar ut föräldrapenning. Bor du i Sverige och arbetar i ett annat nordiskt land är det således det andra nordiska landet som betalar ut din föräldrapenning.

Om du arbetar och bor i ett land och samtidigt arbetar i ett annat land fortsätter du att omfattas av boendelandets socialförsäkringslag.

Om ni som föräldrar arbetar i varsitt land har ni rätt till föräldraledighet i enlighet med era respektive arbetsländers regler. Föräldraledighetsdagarna avräknas mot varandra. Den föräldraledighet som den ena föräldern tar ut i ett annat nordiskt land räknas av från den tid som den andra föräldern tar ut i Sverige eller omvänt.

Om du arbetar i ett annat nordiskt land och tar ut föräldraledighet först ska den förälder som tar ut föräldraledighet i Sverige kunna bevisa hur mycket föräldraledighet du har tagit ut i det andra nordiska landet så att Försäkringskassan kan se hur länge din partner kan vara föräldraledig i Sverige.

Om båda föräldrarna arbetar i ett annat nordiskt land har ni rätt till föräldraledighet i enlighet med arbetslandets regler.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Du kan ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 eller gå in på Försäkringskassan webbplats om du har frågor om föräldrapenning eller föräldraledighet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.