Norjan vanhempainetuudet

Playing ball
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Tältä sivulta selviää, kenellä on oikeus vanhempainvapaaseen ja vanhempainpäivärahaan tai kertaluontoiseen vanhempainrahaan Norjassa. Lisäksi saat tietää, miten norjalaista vanhempainpäivärahaa haetaan, miten pitkään sitä voi saada ja missä tapauksissa sitä voidaan maksaa ulkomaille.

Vanhempainvapaajärjestelmän ansiosta pienen lapsen vanhempi voi olla vapaalla työstä tai opinnoista ja jäädä kotiin hoitamaan lastaan. Vanhempainvapaalla ollessasi voit olla oikeutettu vanhempainpäivärahaan tai kertaluontoiseen vanhempainrahaan. Pääsääntönä on, että sinulle kertyy oikeus norjalaiseen vanhempainpäivärahaan, jos asut ja työskentelet Norjassa. Jos asut Norjassa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa, olet yleensä oikeutettu työskentelymaan vanhempainpäivärahaan.

Oletko oikeutettu vapaaseen raskauden, synnytyksen ja adoption yhteydessä?

Vanhemmilla on oikeus kaikkiaan 12 kuukauden mittaiseen vanhempainvapaaseen ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Näihin 12 kuukauteen sisältyvät muun muassa äidin oikeus jäädä raskausvapaalle aikaisintaan 12 viikkoa ennen lapsen laskettua aikaa sekä äidille korvamerkitty kuuden viikon mittainen vanhempainvapaa lapsen synnyttyä.

Vanhempainvapaata haetaan työnantajalta viimeistään kolme kuukautta ennen vanhempainvapaan suunniteltua alkamista.

Ensimmäisten 12 kuukauden lisäksi kummallakin vanhemmalla on oikeus vuoden mittaiseen vapaaseen kutakin syntyvää lasta kohden. Tämä vapaa on pidettävä välittömästi ensimmäisen vanhempainvapaavuoden jälkeen. Jos olet yksinhuoltaja, saat pitää molemmat näistä vuoden mittaisista vapaista itse. Myös muut hoivahenkilöt voivat olla oikeutettuja vanhempainvapaaseen.

Adoptiovanhemmilla ja sijaisvanhemmilla on oikeus vanhempainvapaaseen siitä hetkestä lähtien, kun lapsi siirtyy heidän hoitoonsa. Oikeutta vanhempainvapaaseen ei kuitenkaan ole, jos kyse on perheen sisäisestä adoptiosta tai jos lapsi on yli 15-vuotias.

Vanhempainvapaaoikeutta koskevat kiistat voidaan ratkaista sovittelulautakunnassa (tvisteløsningsnemnda).

Useimmat norjalaiseen vanhempainvapaaseen oikeutetut vanhemmat ovat oikeutettuja myös vanhempainpäivärahaan, jolla turvataan vanhempien tulot vanhempainvapaan aikana. Voit saada norjalaista vanhempainpäivärahaa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Asiasta kerrotaan lisää jäljempänä. Odottava äiti voi tarvittaessa olla oikeutettu palkalliseen tai palkattomaan raskausvapaaseen.

Raskaana oleva palkansaaja on lisäksi oikeutettu palkalliseen poissaoloon käydessään raskauden seurantaan kuuluvissa tarkastuksissa ja tutkimuksissa työajalla.

  Vanhempainpäiväraha

  Oikeudesta vanhempainpäivärahaan vanhempainvapaan aikana säädetään Norjan kansanvakuutuslaissa (folketrygdeloven). Vanhempainpäivärahaa haetaan Norjan sosiaaliturvaviranomaiselta NAVilta (Arbeids- og velferdsetaten), joka vastaa vanhempainetuuksiin liittyvistä asioista Norjassa.

  Voinko saada vanhempainpäivärahaa ollessani vanhempainvapaalla?

  Useimmilla Norjassa työskentelevillä on oikeus taloudelliseen tukeen lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Voit saada vanhempainpäivärahaa, jos

  • kuulut Norjan sosiaaliturvan eli kansanvakuutuksen (folketrygden) piiriin
  • olet ollut ansiotyössä
  • sinulla on ollut eläkettä kerryttävää ansiotuloa vähintään kuutena kuukautena etuusjaksoa edeltäneistä kymmenestä kuukaudesta.

  Ansiotyöksi voidaan lukea myös aika, jolloin olet saanut työttömyyspäivärahaa, sairauspäivärahaa tai muuta vastaavaa etuutta.

  Muissa Eta-maissa kertyneet työskentelykaudet voidaan laskea yhteen Norjassa kertyneeseen työskentelykauteen. Viimeisimmän vanhempainvapaakautta edeltävän työsuhteen on kuitenkin tapahduttava Norjassa.

  Vanhempainpäivärahaa voivat saada myös yksityisyrittäjät ja freelancerit.

  Paljonko vanhempainpäivärahaa voit saada?

  Vanhempainpäiväraha määräytyy yleensä vanhempainvapaata edeltävien työtulojen mukaan. Jos olet yksityisyrittäjä tai freelancer, vanhempainpäiväraha määräytyy yleensä kolmen edeltävän verovuoden keskiansioiden perusteella. 

  Vanhempainpäivärahaa voi saada noin vuoden ajan. Valittavana on kaksi erimittaista vanhempainpäivärahakautta, ja kuukausittaisen tuen määrä riippuu valitun vanhempainpäivärahakauden pituudesta. Vanhempainpäivärahakauden pituus riippuu myös siitä, maksetaanko vanhempainpäivärahaa lapsen syntymän vai adoption yhteydessä.

  Miten vanhempainpäiväraha jakautuu vanhempien kesken?

  Vanhempainpäivärahakausi on Norjassa kolmiosainen. Yksi osa on varattu äidille (ns. äitikiintiö eli mødrekvote), yhden osan vanhemmat voivat vapaasti jakaa keskenään (fellesperiode) ja yksi osa on varattu isälle tai sosiaaliselle äidille (ns. isäkiintiö eli fedrekvote).

  Äidin on oltava vanhempainvapaalla laskettua aikaa edeltävät kolme viikkoa ja synnytystä seuraavat kuusi viikkoa.

  Jos lapsen isä tai sosiaalinen äiti haluaa käyttää vapaasti jaettavaan osuuteen kuuluvia vanhempainvapaapäiviä, lapsen äidin on käytävä töissä, opiskeltava tai oltava muuten aktiivinen kodin ulkopuolella. Isän tai sosiaalisen äidin ei sen sijaan tarvitse käydä töissä tai opiskella, jos äiti käyttää osan tai kaikki vapaasti jaettavista vanhempainvapaapäivistä.

  Isällä tai sosiaalisella äidillä on oikeus vanhempainpäivärahaan, jos hänellä on ollut eläkettä kerryttävää tuloa vähintään kuutena kuukautena vanhempainpäivärahakautta edeltävien kymmenen kuukauden aikana. Isällä on oikeus isäkiintiöön vain, jos äiti on kerryttänyt itselleen oikeuden vanhempainpäivärahaan ja hyödyntää tätä oikeutta.

  Voitko pidentää tai lykätä vanhempainpäivärahakautta?

  Vanhempainpäivärahakautta ei tarvitse pitää yhtäjaksoisesti. Voit lykätä vanhempainpäivärahakautta esimerkiksi, jos haluat käydä kokopäivätyössä tai olet sairauden tai tapaturman vuoksi riippuvainen siitä, että saat ulkopuolista apua lapsen hoitamiseen.

  Halutessasi voit myös hyödyntää vanhempainpäivärahakautta joustavasti eli yhdistää työssäkäynnin etuusaikaan, jolloin vanhempainrahakausi pitenee.

  Jos isä tai sosiaalinen äiti haluaa lykätä isäkiintiön pitämistä, hänen on erikseen haettava sitä. Hakemuksen on oltava NAVissa viimeistään vapaasti jaettavan vanhempainpäivärahakauden viimeisenä päivänä. Viimeinen hakupäivä selviää vanhempainpäivärahapäätöksestä, jonka äiti saa haettuaan vanhempainpäivärahaa.

  Sinulla on oikeus pitää vuosilomaa, kun saat vanhempainpäivärahaa tai olet vanhempainvapaalla. Vanhempainpäivärahakausi keskeytyy lomapäivien ajaksi.

  Vanhempainpäivärahakausi täytyy käyttää kokonaisuudessaan ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta. Jos saat toisen lapsen, menetät oikeuden vanhempainrahapäiviin, joita et ole vielä pitänyt ensimmäisen lapsen kanssa.

  Oletko oikeutettu muihin etuuksiin, jos et ole oikeutettu vanhempainpäivärahaan?

  Jos sinulle ei ole kertynyt oikeutta vanhempainpäivärahaan, voit saada kertaluontoisen etuuden lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Olet oikeutettu kertaluontoiseen vanhempainrahaan vain, jos asut lapsen syntymän tai adoption hetkellä Norjassa tai kuulut muulla tavoin Norjan sosiaaliturvaan.

  Miten haet vanhempainpäivärahaa ja kertaluontoista vanhempainrahaa?

  Vanhempainpäivärahaa on haettava aktiivisesti, olipa kyse sitten äidille tai isälle korvamerkitystä osuudesta tai vapaasti jaettavasta osuudesta. Perehdythän hakuaikoihin huolella, niin että hakemuksesi saapuu perille ajoissa. Lisätietoja hakemuksesta, käsittelyajoista ja maksupäivistä saat osoitteesta nav.no.

  Vanhempainpäiväraha maksetaan tiettynä päivänä, ja se on veronalaista tuloa.

  Kertaluontoista vanhempainrahaa on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä tai adoptiolapsen vastaanottamisesta. Äidin on haettava etuutta itse. Kertaluontoinen vanhempainraha on veroton etuus, jonka voit saada vain yhden kerran. Etuus maksetaan, kun saat lapsen.

  Äidin on liitettävä hakemukseen todistus lasketusta ajasta. Todistuksen kirjoittaa joko kätilö tai lääkäri 26:nnen raskausviikon jälkeen.

  Entä jos muutat toiseen Pohjoismaahan ennen vanhempainvapaan alkamista tai ollessasi vanhempainvapaalla?

  Norjassa kertyneet vanhempainpäivärahaoikeudet voi yleensä siirtää toiseen Pohjoismaahan.

  Jos matkustat toiseen EU- tai Eta-maahan raskausrahan tai vanhempainrahan maksamisen alettua, sinulle maksetaan norjalaista etuutta ulkomaanoleskelusi ajan. Edellytyksenä on kuitenkin, että et käy työssä ja että muut vanhempainetuuden maksamisen edellytykset täyttyvät.

  Jos olet kerryttänyt itsellesi oikeuden raskaus- tai vanhempainrahaan Norjassa mutta matkustat toiseen EU- tai Eta-maahan ennen etuuskauden alkamista, sinulle voidaan maksaa etuutta Norjasta ulkomaanoleskelusi aikana. Edellytyksenä on, että et ala työskennellä toisessa EU- tai Eta-maassa ennen vanhempainvapaan alkamista ja että muut vanhempainpäivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät.

  Mistä saat lisätietoja?

  Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää vanhempainpäivärahasta.

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.