Norjan vanhempainetuudet

Playing ball
Valokuvaaja
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Tämä artikkeli kertoo Norjan vanhempainvapaa- ja vanhempainrahasäännöistä.

Oletko oikeutettu vapaaseen raskauden, synnytyksen ja adoption yhteydessä?

Vanhemmilla on oikeus kaikkiaan 12 kuukauden mittaiseen vanhempainvapaaseen ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Näihin 12 kuukauteen sisältyvät muun muassa äidin oikeus jäädä äitiysvapaalle aikaisintaan 12 viikkoa ennen lapsen laskettua aikaa sekä äidille korvamerkitty kuuden viikon mittainen vanhempainvapaa lapsen synnyttyä.

Vanhempainvapaata haetaan työnantajalta viimeistään kolme kuukautta ennen vanhempainvapaan suunniteltua alkamista.

Ensimmäisten 12 kuukauden lisäksi kummallakin vanhemmalla on oikeus vuoden mittaiseen vapaaseen kutakin syntyvää lasta kohden. Tämä vapaa on pidettävä välittömästi ensimmäisen vanhempainvapaavuoden jälkeen. Jos olet lapsen yksinhuoltaja, saat pitää molemmat näistä vuoden mittaisista vapaista itse. Myös muut hoivahenkilöt voivat olla oikeutettuja vanhempainvapaaseen.

Adoptiovanhemmilla ja sijaisvanhemmilla on oikeus vanhempainvapaaseen siitä hetkestä lähtien, kun lapsi siirtyy heidän hoitoonsa. Oikeutta vanhempainvapaaseen ei kuitenkaan ole, jos kyse on perheen sisäisestä adoptiosta tai jos lapsi on yli 15-vuotias.

Vanhempainvapaaoikeutta koskevat kiistat voidaan ratkaista sovittelulautakunnassa (tvisteløsningsnemnda).

Useimmat norjalaiseen vanhempainvapaaseen oikeutetut vanhemmat ovat oikeutettuja myös vanhempainrahaan, jonka avulla turvataan vanhempien tulot vanhempainvapaan aikana. Voit saada norjalaista vanhempainrahaa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Asiasta kerrotaan lisää jäljempänä. Odottava äiti voi tarvittaessa olla oikeutettu palkalliseen tai palkattomaan äitiysvapaaseen raskausaikana.

Raskaana oleva palkansaaja on lisäksi oikeutettu palkalliseen poissaoloon käydessään raskauden seurantaan kuuluvissa tarkastuksissa ja tutkimuksissa työajalla.

  Vanhempainraha

  Oikeudesta vanhempainrahaan vanhempainvapaan aikana säädetään Norjan kansanvakuutuslaissa (folketrygdeloven). Vanhempainrahaa haetaan Norjan sosiaaliturvaviranomaiselta NAVilta (Arbeids- og velferdsetaten), joka vastaa vanhempainrahaan liittyvistä asioista Norjassa.

  Voitko saada vanhempainrahaa ollessasi vanhempainvapaalla?

  Useimmilla Norjassa työskentelevillä on oikeus taloudelliseen tukeen lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Voit saada vanhempainrahaa, jos

  • kuulut Norjan sosiaaliturvaan eli kansanvakuutukseen (folketrygden)
  • olet ollut ansiotyössä
  • sinulla on ollut eläkettä kerryttävää ansiotuloa vähintään kuutena kuukautena etuusjaksoa edeltäneistä kymmenestä kuukaudesta.

  Ansiotyöksi voidaan lukea myös aika, jolloin olet saanut työttömyyspäivärahaa, sairauspäivärahaa tai muuta vastaavaa etuutta.

  Muissa Eta-maissa kertyneet työskentelykaudet ja Norjassa kertyneet työskentelykaudet voidaan laskea yhteen. Viimeisimmän vanhempainvapaakautta edeltävän työsuhteen on kuitenkin tapahduttava Norjassa.

  Vanhempainrahaa voivat saada myös yksityisyrittäjät ja freelancerit.

  Paljonko vanhempainrahaa voit saada?

  Vanhempainraha määräytyy yleensä vanhempainvapaata edeltävien työtulojen mukaan. Jos olet yksityisyrittäjä tai freelancer, vanhempainraha määräytyy yleensä kolmen edeltävän verovuoden keskiansioiden perusteella. 

  Vanhempainrahaa voi saada noin vuoden ajan. Valittavana on kaksi erimittaista vanhempainrahakautta, ja kuukausittaisen tuen määrä riippuu valitun vanhempainrahakauden pituudesta. Vanhempainrahakauden pituus riippuu myös siitä, maksetaanko vanhempainrahaa lapsen syntymän vai adoption yhteydessä.

  Miten vanhempainraha jakautuu vanhempien kesken?

  Vanhempainrahakausi on Norjassa kolmiosainen. Yksi osa on varattu äidille (ns. äitikiintiö eli mødrekvote), yhden osan vanhemmat voivat vapaasti jakaa keskenään (fellesperiode) ja yksi osa on varattu isälle tai sosiaaliselle äidille (ns. isäkiintiö eli fedrekvote).

  Äidin on oltava vanhempainvapaalla laskettua aikaa edeltävät kolme viikkoa ja synnytystä seuraavat kuusi viikkoa.

  Jos lapsen isä tai sosiaalinen äiti haluaa käyttää vapaasti jaettavaan osuuteen kuuluvia vanhempainvapaapäiviä, lapsen äidin on oltava työssä, opiskeltava tai oltava muuten aktiivinen kodin ulkopuolella. Isän tai sosiaalisen äidin ei sen sijaan tarvitse olla työssä tai opiskella, jos äiti käyttää osan tai kaikki vapaasti jaettavista vanhempainvapaapäivistä.

  Isällä tai sosiaalisella äidillä on oikeus vanhempainrahaan, jos hänellä on ollut eläkettä kerryttävää tuloa vähintään kuutena kuukautena vanhempainrahakautta edeltävien kymmenen kuukauden aikana. Isällä on oikeus isäkiintiöön vain, jos äiti on kerryttänyt itselleen oikeuden vanhempainrahaan ja hyödyntää tätä oikeutta.

  Voitko pidentää tai lykätä vanhempainrahakautta?

  Vanhempainrahakautta ei tarvitse pitää yhtäjaksoisesti. Voit lykätä vanhempainrahakautta esimerkiksi, jos haluat käydä kokopäivätyössä tai olet sairauden tai tapaturman vuoksi riippuvainen siitä, että saat ulkopuolista apua lapsen hoitamiseen.

  Halutessasi voit myös hyödyntää vanhempainrahakautta joustavasti eli yhdistää työssäkäynnin etuusaikaan, jolloin vanhempainrahakausi pitenee.

  Jos isä tai sosiaalinen äiti haluaa lykätä isäkiintiön pitämistä, hänen on erikseen haettava sitä. Hakemuksen on oltava NAVissa viimeistään vapaasti jaettavan vanhempainrahakauden viimeisenä päivänä. Viimeinen hakupäivä selviää äitiyspäivärahapäätöksestä, jonka äiti saa haettuaan vanhempainrahaa.

  Sinulla on oikeus pitää vuosilomaa, kun saat vanhempainrahaa tai olet vanhempainvapaalla. Vanhempainrahakausi keskeytyy lomapäivien ajaksi.

  Vanhempainrahakausi täytyy käyttää kokonaisuudessaan ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta.  Jos saat toisen lapsen, menetät oikeuden vanhempainrahapäiviin, joita et ole vielä pitänyt ensimmäisen lapsen kanssa.

  Oletko oikeutettu muihin etuuksiin, jos et ole oikeutettu vanhempainrahaan?

  Jos sinulle ei ole kertynyt oikeutta vanhempainrahaan, voit saada kertaluontoisen etuuden lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Olet oikeutettu kertaluontoiseen etuuteen vain, jos asut lapsen syntymän tai adoption hetkellä Norjassa tai kuulut muulla tavoin Norjan sosiaaliturvaan.

  Miten haet vanhempainrahaa ja kertaluontoista vanhempainrahaa?

  Vanhempainrahaa on haettava aktiivisesti, olipa kyse sitten äidille tai isälle korvamerkitystä osuudesta tai vapaasti jaettavasta osuudesta. Perehdy hakuaikoihin huolella ja varmista, että hakemuksesi saapuu perille ajoissa. Lue lisää hakemuksesta, käsittelyajoista ja maksupäivistä osoitteessa nav.no.

  Vanhempainraha maksetaan tiettynä päivänä, ja se on veronalaista tuloa.

  Kertaluontoista vanhempainrahaa tulee hakea viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä tai adoptiolapsen vastaanottamisesta. Äidin on haettava etuutta itse. Kertaluontoinen vanhempainraha on veroton etuus, jonka voit saada vain yhden kerran. Etuus maksetaan, kun saat lapsen.

  Äidin on liitettävä hakemukseen todistus lasketusta ajasta. Todistuksen kirjoittaa joko kätilö tai lääkäri 26:nnen raskausviikon jälkeen.

  Entä jos muutat toiseen Pohjoismaahan ennen vanhempainvapaan alkamista tai ollessasi vanhempainvapaalla?

  Voit yleensä siirtää Norjassa kertyneet vanhempainrahaoikeutesi toiseen Pohjoismaahan.

  Jos matkustat toiseen EU- tai Eta-maahan äitiysraha- tai vanhempainrahakauden alettua, sinulle maksetaan norjalaista etuutta ulkomaanoleskelusi ajan. Edellytyksenä on kuitenkin, että et käy työssä ja että muut vanhempainrahan ehdot täyttyvät.

  Jos olet kerryttänyt itsellesi oikeuden äitiys- tai vanhempainrahaan Norjassa mutta matkustat toiseen EU- tai Eta-maahan ennen etuuskauden alkamista, sinulle voidaan maksaa etuutta Norjasta ulkomaanoleskelusi aikana. Edellytyksenä on, että et ala työskennellä toisessa EU- tai Eta-maassa ennen vanhempainvapaan alkamista ja että muut vanhempainrahan ehdot täyttyvät.

  Mistä saat lisätietoja?

  Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää vanhempainrahasta.

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.