Islannin vanhempainetuudet

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur
Tässä artikkelissa kerrotaan yleisesti vanhempainvapaasta, sen pituudesta sekä vanhempainrahan hakemisesta.

Vapaat raskauden yhteydessä, synnytyksen jälkeen ja adoptiossa

Vanhemmilla on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen lapsen syntyessä sekä adoption tai sijaisvanhemmuuden yhteydessä. Vanhemmille maksetaan vanhempainrahaa tai synnytysrahaa vanhempainvapaarahastosta (Fæðingarorlofssjóður) sen mukaisesti, mikä heidän asemansa työmarkkinoilla on. Lisäksi voi pitää palkatonta vanhempainvapaata lapsen kahdeksanteen ikävuoteen asti.

Vanhempainvapaa jakautuu tavallisesti siten, että kummallakin lapsen vanhemmista on oikeus kolmen kuukauden vapaaseen. Oikeus on jakamaton eli toinen vanhemmista ei voi luovuttaa omaa oikeuttaan toiselle. Tämän lisäksi vanhemmilla on oikeus kolmen kuukauden vapaaseen, jonka he voivat jakaa keskenään.

Vanhemmat voivat aloittaa vanhempainvapaan korkeintaan kuukautta ennen laskettua aikaa. Vanhempainvapaan voi aina valita pidettäväksi kerralla, mutta työnantaja ja työntekijä solmivat erillisen sopimuksen siitä, kuinka vanhempainvapaa mahdollisesti jaksotetaan. Vanhempainvapaata ei voi pitää kahta viikkoa lyhemmissä jaksoissa. Lain mukaan lapsen äidin on pidettävä äitiyslomaa kaksi ensimmäistä viikkoa lapsen syntymän jälkeen. Tämä aika lasketaan osaksi äidin lakisääteistä kolmen kuukauden vanhempainvapaata.

  Vanhempainrahan hakeminen

  Työssäkäyvien vanhempien tulee hakea vanhempainrahaa maksettavaksi kuusi viikkoa ennen laskettua aikaa. Jos on täysipäiväinen opiskelija tai ei ole työelämässä, vanhempainrahaa tulee hakea kolme viikkoa ennen laskettua aikaa.

  Vanhempainrahaa haetaan vanhempainvapaarahastosta (Fæðingarorlofssjóður).

   

  Vanhempainrahan maksaminen

  Vanhempainrahaan oikeutettuja ovat vanhemmat, jotka ovat olleet yhtämittaisesti kuusi kuukautta töissä Islannissa ennen lapsen syntymää tai ennen sitä päivää, jolloin vanhemmat ovat aloittaneet vanhempainvapaansa.

  Vanhempi, joka on työskennellyt osan tuosta ajasta toisessa ETA-maassa, voi siirtää oikeutensa Islantiin, jos hän on saanut töitä Islannista kymmenen päivän kuluessa siitä, kun hän lopetti työt toisessa ETA-maassa ja työskentelee Islannissa vähintään kuukauden ajan ennen laskettua aikaa. Hakiessaan vanhempainrahaa vanhempainvapaarahastosta (Fæðingarorlofssjóður) vanhemman tulee liittää hakemukseen erityinen todistus toisessa ETA-maassa kertyneistä työskentely- ja vakuutuskausista. Maksu määräytyy kuitenkin Islannissa tehdystä työstä saadun palkan perusteella.

  Kuukausittaisen työajan on oltava vähintään 25-prosenttinen. Korvaus on 80 prosenttia vanhemman keskimääräisestä kokonaispalkasta.

  Summan määrittämiseen käytetään kahdentoista kuukauden yhtenäistä ajanjaksoa, joka on edeltänyt puolta vuotta ennen lapsen syntymäkuukautta. Korvauksen määrälle asetetaan kuitenkin aina ala- ja ylärajat, joita tarkistetaan säännöllisesti.

  Oikeus vanhempainvapaan pitämiseen lakkaa, kun lapsi on 24 kuukauden ikäinen. Korvausta haetaan vanhempainvapaarahastosta (Fæðingarorlofssjóður) viimeistään kuusi viikkoa ennen laskettua aikaa.

  Vanhempainrahaa maksetaan kuukausittain, maksu suoritetaan kuun loputtua.

  Muutto toiseen Pohjoismaahan ennen vanhempainvapaan alkamista tai sen aikana

   

  Pääsääntöisesti vanhemmat ansaitsevat oikeuden vanhempainvapaaseen työskentelymaassaan.

   Voiko Islannista saada vanhempainrahaa, jos muuttaa Islantiin ennen vanhempainvapaan alkamista?

   Jos vanhemmat muuttavat Islantiin lapsen synnyttyä, vanhemmilla ei ole oikeutta Islannin vanhempainvapaaseen. Jos vanhemmat puolestaan ovat muuttaneet Islantiin ennen lapsen syntymää, vanhempainrahan tai synnytysrahan myöntäminen on mahdollista tiettyjen ehtojen täyttyessä.

   Voiko Islannista saada vanhempainrahaa, jos muuttaa Islantiin vanhempainvapaan alettua?

   Jos vanhempi muuttaa Islantiin vanhempainvapaan alettua, hänen tulee anoa oikeutta ottaa lähtömaasta myönnetty vanhempainraha mukaan Islantiin. Ota yhteyttä kyseisen maan viranomaisiin saadaksesi tarkempia tietoja vanhempainrahan siirtämisestä toiseen maahan muutettaessa.

   Voiko Islannista saada vanhempainrahan mukaansa, jos muuttaa toiseen Pohjoismaahan vanhempainvapaan alettua?

   Jos vanhempi muuttaa toiseen maahan vanhempainrahan maksamisaikana, sillä ei ole vaikutusta etuuden maksamiseen, koska on kyse kertyneistä etuuksista. Vanhempi ei kuitenkaan voi työskennellä kyseisenä ajanjaksona, ellei hän sovi vanhempainvapaan siirtämisestä vanhempainvapaarahaston (Fæðingarorlofssjóður) kanssa.

   Vanhempainvapaa, kun perhe asuu Islannissa ja toinen tai molemmat vanhemmat työskentelevät toisessa Pohjoismaassa

   Vanhempainrahaa maksetaan pääsääntöisesti siitä maasta, jonka sosiaaliturvan piirissä henkilö on. Kun vanhempi asuu Islannissa ja työskentelee toisessa Pohjoismaassa, vanhempainraha tulee työskentelymaasta. Yhdessä Pohjoismaassa asuva ja työskentelevä henkilö, joka työskentelee myös toisessa Pohjoismaassa, kuuluu asuinmaansa sosiaaliturvan piiriin ja seuraa asuinmaan sääntöjä.

   Jos vanhemmat työskentelevät eri maissa, heillä on kullakin oikeus vanhempainetuuksiin työskentelymaan sääntöjen mukaisesti.

    Palkaton vanhempainvapaa

    Varsinaisen vanhempainvapaan lisäksi kummallakin vanhemmalla on oikeus kaikkiaan 16 viikon palkattomaan vanhempainvapaaseen siihen asti, kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta. Tästä vanhempainvapaasta ei makseta korvausta eivätkä vanhemmat voi siirtää oikeutta toisilleen. 

    Synnytysraha

    Vanhemmilla, jotka eivät ole työmarkkinoilla tai joilla on alle 25-prosenttinen työaika, saattaa olla oikeus synnytysrahaan. Sen ehtona on, että vanhempi on kirjoilla Islannissa lapsen syntymän hetkellä ja sitä edeltävät kaksitoista kuukautta. Oikeus synnytysrahaan lakkaa, kun lapsi on 24 kuukauden ikäinen. Synnytysrahahakemus on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen laskettua aikaa.

    Opiskelijoiden synnytysrahaa voivat hakea vanhemmat, jotka ovat opiskelleet täysipäiväisesti vähintään 6 kuukautta lapsen syntymää edeltävän 12 kuukauden aikana ja jotka täyttävät opintojen etenemistä koskevat vaatimukset. 

    Mistä saa lisätietoa?

    Tarkempia tietoja löytyy vanhempainvapaarahaston verkkosivuilta. Voit myös soittaa puhelinneuvontaan numeroon +354 515 4800

    Ota yhteyttä viranomaiseen
    Kysy Info Pohjolalta

    Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

    HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

    Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.