Støtte til innkjøp av hjelpemidler på Island

Kørestol
Photographer
Ane Cecilie Blichfeldt

Økonomisk støtte til hjelpemidler

Her kan du lese om mulighetene for å få støtte til innkjøp av hjelpemidler, både slike som du vil trenge i lang tid, for eksempel ved funksjonsnedsettelse eller langvarig sykdom, og slike som du bare har et midlertidig behov for, for eksempel i forbindelse med en operasjon.

Hvis du er statsborger i et annet nordisk land, men er bosatt på Island, og trenger hjelpemidler, har du rett til å søke om offentlig støtte på lik linje med alle andre som har sykeforsikring på Island.

Hvilke hjelpemidler er det mulig å få støtte til?

Hvis du har sykeforsikring på Island, kan du søke om støtte fra Sjúkratryggingar Íslands (den islandske sykeforsikringsordningen), både til innkjøp av hjelpemidler du trenger i dine daglige aktiviteter, og til pleie og omsorg.

Søknaden sendes av en helsetilbyder via et elektronisk system og må inneholde følgende informasjon:

  • Opplysninger om hvorfor du trenger hjelpemiddelet, for eksempel med henvisning til bevegelighet, funksjonsnedsettelse og helsesituasjon.
  • Helseopplysninger, herunder diagnose (ICD-nummer) og sykehistorie, dersom det gjelder en førstegangssøknad.
  • I forbindelse med en førstegangssøknad kreves også behandlerens vurdering. Hvis sykdomstilstanden eller funksjonsnedsettelsen endrer seg, kan det bli nødvendig med en ny vurdering fra behandleren.

Eksempler på hjelpemidler som støtte kan innvilges til

Hjelpemidler for biler

Den islandske sykeforsikringen gir støtte som helt eller delvis dekker kostnadene til innkjøp av nødvendige hjelpemidler, etter visse regler.

Det finnes forskjellige hjelpemidler for bilister med funksjonsnedsettelser. Det er for eksempel mulig å søke om støtte til innkjøp av bil med automatgir, tilpasning av bremse- og gasspedaler og lift til rullestol.

Hjelpemidler til bruk på skolen

Barn og ungdom med alvorlig funksjonsnedsettelse kan få støtte av den islandske sykeforsikringsordningen til innkjøp av to eksemplarer av samme hjelpemiddel for å unngå at de må unnvære hjelpemidlene på dagtid, for eksempel på grunn av skolegang (i førskole eller grunnskole) eller opphold på rehabiliterings- eller dagbehandlingsinstitusjon.

Hjelpemidler for kommunikasjon

Helseforsikringsordningen gir i henhold til visse regler støtte til hjelpemidler som brukes til kommunikasjon, når personen det gjelder, har store vansker med å uttrykke seg muntlig og/eller skriftlig.

Kommunikasjon kan underlettes på ulike måter, blant annet med enkle løsninger som skrivehjelpemidler, kommunikasjonsbøker og kommunikasjonskart.

Hjelpemidler til bruk i gruppebolig

Den som bor i gruppebolig og er omfattet av sykeforsikringen, har samme rett til individuelle hjelpemidler som den som bor privat, enten det dreier seg om gåhjelpemidler, spesialutstyrte senger, ergonomisk bestikk eller hjelpemidler til påkledning.

Hjelpemidler på helse- og omsorgsinstitusjoner og pleiehjem

Sykeforsikringsordningen innvilger ikke støtte til innkjøp av hjelpemidler til personer som bor i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det samme gjelder personer på sykehjem, pleiehjem, barnehjem og andre lignende botilbud. De som bor på slike institusjoner, skal utstyres med hjelpemidlene de trenger, av den aktuelle institusjonen.

Hvor skal jeg henvende meg for å få mer informasjon?

Hvis du trenger mer informasjon om hjelpemidler, kan du ta kontakt med helseforsikringsordningens kundesenter på telefon +354 515 0000. En god del informasjon er også tilgjengelig på nettsidene til Sjúkratryggingar. 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.