Økonomisk støtte til hjælpemidler i Island

Kørestol
Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt

Økonomisk støtte til hjælpemidler

Her kan du læse om mulighederne for at få støtte i forbindelse med hjælpemidler, som du behøver i længere eller kortere tid, f.eks. som følge af invaliditet eller længerevarende sygdom, men også hjælpemidler, som der er brug for midlertidigt, f.eks. som følge af behandling eller operation.

Hvis du bor i Island, er statsborger i et andet nordisk land og behøver hjælpemidler, har du samme ret til at søge om offentlig støtte som andre, som er sygeforsikrede i Island.

Hvilke hjælpemidler kan der søges om støtte til?

Hvis du er sygesikret i Island, kan du ansøge om støtte fra Islands Sygesikring både til hjælpemidler i det daglige liv, og til pleje og behandling.

Ansøgningen indsendes elektronisk af en sundhedsmedarbejder via dataportalen eller journalhistorikken. Den skal indeholde:

  • Begrundelse for behovet for hjælpemidler baseret på færdigheder, handicap og sundhed

  • Diagnostisk patientjournal (ICD-nummer) og sygehistorie i tilfælde af første ansøgning

  • I tilfælde af den første ansøgning er det nødvendigt med en gennemgang og/eller færdighedsvurdering foretaget af en sundhedsmedarbejder. I tilfælde af en ændring i helbredstilstand/handicap kan det være nødvendigt med en ny gennemgang foretaget af den pågældende sundhedsmedarbejder.

Eksempler på hjælpemidler, hvor Islands Sygesikring deltager i betalingen

Hjælpemidler til biler

Islands Sygesikring betaler helt eller delvis køb af nødvendige hjælpemidler efter nærmere fastsatte regler.

Det drejer sig om forskelligt udstyr til biler, som er nødvendigt som følge af chaufførens invaliditet og kan f.eks. være støtte til automatisk gearskifte, specielle ændringer af bremseudstyr og speeder og en billift til kørestolsbrugere.

Hjælpemidler til brug i skolen

Islands Sygesikring har lov til at yde støtte i forbindelse med to hjælpemidler af samme fabrikat til stærkt handicappede børn og unge, som under deres skolegang (børnehave og grundskole) eller ophold på rehabiliterings- eller daginstitutioner ellers ville være uden hjælpemidler hele dagen.

Hjælpemidler til kommunikation

Islands Sygesikring betaler for kommunikationshjælpemidler ved store vanskeligheder med mundtlig og/eller skriftlig kommunikation efter visse regler.

Der er forskellige løsninger til at lette kommunikationen, herunder enkle løsninger såsom skriveredskaber, kontaktbøger og billedkort.

Hjælpemidler til benyttelse i bofællesskaber

De, der bor i et bofællesskab, og har sygesikring, har samme rettigheder som dem, der bor i private hjem, til individuelle hjælpemidler såsom ganghjælpemidler, en specielt udstyret seng, bordredskaber og hjælpemidler til at klæde sig på.

Hjælpemidler på sundhedsinstitutioner, plejehjem eller døgninstitutioner

Islands Sygesikring betaler ikke støtte til hjælpemidler til personer, der opholder sig på hospitalsinstitutioner.  Det samme gælder ældreinstitutioner, rekreationshjem, børnehjem og andre lignende institutioner.  I disse tilfælde skal det pågældende sygehus eller den pågældende institution forsyne beboere med alle hjælpemidler.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om hjælpemidler, kan du kontakte Islands Sygesikrings servicecenter tlf. 515-0000. Man kan også finde en stor mængde information på Islands Sygesikrings hjemmeside. 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.