Økonomisk støtte til hjælpemidler i Island

Kørestol
Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt

Økonomisk støtte til hjælpemidler

Her kan du læse om mulighederne for at få støtte i forbindelse med hjælpemidler, som du behøver i længere eller kortere tid, f.eks. som følge af invaliditet eller længerevarende sygdom, men også hjælpemidler, som der er brug for midlertidigt, f.eks. som følge af behandling eller operation.

Hvis du bor i Island, er statsborger i et andet nordisk land og behøver hjælpemidler, har du samme ret til at søge om offentlig støtte som andre, som er sygeforsikrede i Island.

Hvilke hjælpemidler kan der søges om støtte til?

Hvis du er sygeforsikret i Island, kan der søges om støtte hos Islands Sygeforsikring både ved den slags hjælpemidler, som en person behøver i sit daglige liv, og ved pleje og behandling.

Man kan få yderligere oplysninger om hjælpemidler og service i forbindelse med disse på Islands Sygeforsikrings hjemmeside.

Eksempler på hjælpemidler, ved hvilke Islands Sygeforsikring deltager i betalingen

Hjælpemidler til biler

Islands Sygeforsikring betaler helt eller delvis køb af nødvendige hjælpemidler efter nærmere fastsatte regler.

Der drejer sig om forskelligt udstyr til biler, som er nødvendigt som følge af chaufførens invaliditet og kan f.eks. være støtte til automatisk gearskifte, specielle ændringer af bremseudstyr og speeder og en billift for kørestolsbrugere.

Hjælpemidler til benyttelse i skoler

Islands Sygeforsikring har lov til at yde støtte i forbindelse med to hjælpemidler af samme fabrikat til stærkt handicappede børn og unge, som under deres skolegang (børnehave og grundskole) eller ophold på rehabiliterings- eller daginstitutioner ellers ville være uden hjælpemidler hele dagen.

Hjælpemidler på sundhedsinstitutioner, plejehjem eller døgninstitutioner

Islands Sygeforsikring betaler ikke støtte til hjælpemidler til personer, der opholder sig på hospitalsinstitutioner. Det samme gælder ældreinstitutioner, rekreationshjem, børnehjem og andre lignende institutioner. I disse tilfælde skal det pågældende sygehus eller den pågældende institution forsyne beboere med alle hjælpemidler.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du vil have nærmere oplysninger vedrørende hjælpemidler, kan du kontakte Islands Sygeforsikrings servicecenter på telefon 515-0000.

Man kan også sende forespørgsler til følgende mailadresser:

Almindelige forespørgsler: sjukra@sjukra.is

Engangshjælpemidler: einnota@sjukra.is

Støtte til høreapparater: heyrnartaeki@sjukra.is

Ernæring og specialkost: naering@sjukra.is

Støtte- og behandlingsudstyr: stodtaeki@sjukra.is

Tekniske hjælpemidler: hjalpart@sjukra.is

 

Kontakt med myndighederne
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.