Stöd till inköp av hjälpmedel på Island

Kørestol
Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt

Stöd till inköp av hjälpmedel

Här får du information om möjligheterna som finns för att få stöd till inköp av hjälpmedel som du har behov av under längre eller kortare tid, t.ex. på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, samt hjälpmedel som endast behövs tillfälligt, t.ex. i samband med en operation.

Om du bor på Island, har medborgarskap i ett annat nordiskt land och behöver använda hjälpmedel har du samma rätt att ansöka om stöd som alla andra som är sjukförsäkrade på Island.

Vilka hjälpmedel kan man få stöd för?

Om du är sjukförsäkrad på Island kan du ansöka om stöd från Sjúkratryggingar Íslands (den isländska sjukförsäkringskassan), både till inköp av hjälpmedel som du behöver använda för dina dagliga aktiviteter och till vård och omsorg.

Närmare information (på isländska) om hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls i samband med dessa finns på Sjúkratryggingars hemsida.

Exempel på hjälpmedel för vilka stöd beviljas.

Hjälpmedel för bilar

Den isländska sjukförsäkringskassan betalar ut stöd som helt eller delvis täcker kostnaderna för inköp av nödvändiga hjälpmedel, enligt vissa regler.

Det finns olika hjälpmedel för bilister med funktionsnedsättning. Man kan exempelvis ansöka om stöd till inköp av bil med automatisk växellåda, anpassning av broms- och gaspedaler, samt lyft för personer som använder rullstol.

Hjälpmedel för användning i skolor

Den isländska sjukförsäkringskassan kan bevilja stöd till inköp av två exemplar av samma hjälpmedel för barn och ungdomar med allvarlig funktionsnedsättning för att undvika att de tvingas vara utan sina hjälpmedel under dagen, t.ex. på grund av sin skolgång (i förskola eller grundskola) eller vistelse på rehabiliterings- eller dagvårdsinrättning.

Hjälpmedel på hälso- och sjukvårdsinstitutioner och vårdhem.

Sjukförsäkringskassan beviljar inte stöd till inköp av hjälpmedel till dem som vistas på hälso- och sjukvårdsinstitutioner.  Det samma gäller personer på äldreboenden, vårdhem, barnhem och andra liknande inrättningar.  Alla som vistas på sådana institutioner ska förses med behövliga hjälpmedel av institutionen i fråga.

Till vem kan man vända sig om frågor uppstår?

För närmare information om hjälpmedel kontakta sjukförsäkringskassans kundcenter på telefon +354-515-0000.

Förfrågningar kan också skickas till e-postadresserna nedan:

Allmänna förfrågningar  sjukra@sjukra.is

Engångshjälpmedel     einnota@sjukra.is

Stödd till köp av hörapparat     heyrnartaeki@sjukra.is

Mat och specialkost      naering@sjukra.is

Ortopediska och behandlande hjälpmedel          stodtaeki@sjukra.is

Tekniska hjälpmedel  hjalpart@sjukra.is

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.