Stöd till inköp av hjälpmedel på Island

Kørestol
Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt

Stöd till inköp av hjälpmedel

Här kan du läsa om möjligheterna som finns för att få stöd till inköp av hjälpmedel, både sådana som behövs under längre tid, t.ex. på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, och sådana som endast behövs tillfälligt, t.ex. i samband med en operation.

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land, men samtidigt bosatt på Island och behöver använda hjälpmedel, har du samma rätt att ansöka om stöd som alla andra som är sjukförsäkrade på Island.

Vilka hjälpmedel kan man få stöd för?

Om du är sjukförsäkrad på Island kan du ansöka om stöd från Sjúkratryggingar Íslands (den isländska sjukförsäkringskassan), både till inköp av hjälpmedel som du behöver i dina dagliga aktiviteter och till vård och omsorg.

Ansökan skickas av en vårdgivare genom ett elektroniskt system, och måste innehålla följande information:

  • Uppgifter om varför hjälpmedlet behövs, t.ex. med hänvisning till rörelseförmåga, funktionsnedsättning och hälsa.

  • Hälsodata, inbegripet diagnos (ICD-nummer) och sjukhistoria, om det rör sig om en förstagångsansökan.

  • I samband med en förstagångsansökan krävs också en vårdgivares bedömning. Om sjukdomstillståndet eller funktionsnedsättningen ändras kan en ny bedömning från vårdgivaren bli nödvändig.

Exempel på hjälpmedel som stöd kan beviljas för.

Hjälpmedel för bilar

Den isländska sjukförsäkringskassan betalar ut stöd som helt eller delvis täcker kostnaderna för inköp av nödvändiga hjälpmedel, enligt vissa regler.

Det finns olika hjälpmedel för bilister med funktionsnedsättning. Man kan exempelvis ansöka om stöd till inköp av bil med automatisk växellåda, anpassning av broms- och gaspedaler, samt lyft för rullstol.

Hjälpmedel för användning i skolor

Barn och ungdomar med allvarlig funktionsnedsättning kan få stöd från den isländska sjukförsäkringskassan till inköp av två exemplar av samma hjälpmedel för att undvika att de tvingas vara utan hjälpmedel under dagen, t.ex. på grund av sin skolgång (i förskola eller grundskola) eller vistelse på rehabiliterings- eller dagvårdsinrättning.

Hjälpmedel för kommunikation

Sjukförsäkringskassan ger stöd för hjälpmedel som används för kommunikation när personen i fråga har stora svårigheter att uttrycka sig muntligt och/eller skriftligt, enligt vissa regler.

Kommunikation kan underlättas på olika sätt, bland annat genom enkla lösningar som skrivdon, kommunikationsböcker och kommunikationskartor.

Hjälpmedel för användning i gruppbostad

Den som bor i gruppbostad och är sjukförsäkrad har samma rätt till individuella hjälpmedel som den som bor privat, vare sig det handlar om gånghjälpmedel, specialutrustade sängar, ergonomiska bestick eller hjälpmedel för påklädning.

Hjälpmedel på hälso- och sjukvårdsinstitutioner och vårdhem

Sjukförsäkringskassan beviljar inte stöd till inköp av hjälpmedel till dem som vistas på hälso- och sjukvårdsinstitutioner. Detsamma gäller personer på äldreboenden, vårdhem, barnhem och andra liknande inrättningar. De som vistas på sådana institutioner ska förses med behövliga hjälpmedel av institutionen i fråga.

Vart ska man vända sig för mer information?

För närmare information om hjälpmedel kontakta sjukförsäkringskassans kundcenter på telefon +354-515-0000. En hel del information finns också tillgänglig på Sjúkratryggingars hemsida. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.