Toimintarajoitteiset Norjassa

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge
Tämä sivu kertoo toimintarajoitteisten oikeuksista ja mahdollisuuksista esimerkiksi matkustaa ja muuttaa maasta toiseen.

Pohjoismaiden kansalaiset ja muut Pohjoismaissa laillisesti oleskelevat henkilöt kuuluvat pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen piiriin. Sopimukseen sisältyy pitkäaikaisen hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevien henkilöiden muuttoa koskevia määräyksiä. Lähtö- ja tulomaan vastuussa olevien viranomaisten tulee auttaa pitkäaikaisen hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevia Pohjoismaan kansalaisia muuttamaan Pohjoismaasta toiseen. Henkilön on muutettava omasta vapaasta tahdostaan, ja hänellä on oltava erityiset siteet maahan, johon hän aikoo muuttaa. Lisäksi muuton on katsottava parantavan kyseisen henkilön elämäntilannetta.

Jos olet yllä kuvatussa tilanteessa ja haluat muuttaa, ota yhteyttä kotikuntaasi ja pyydä muuttoapua. Viittaa tarvittaessa pohjoismaiseen sosiaalipalvelusopimukseen.

Toimintarajoitteisen oikeudet ja mahdollisuudet Norjassa   

Norjaan muuttaville toimintarajoitteisille lapsille ja aikuisille on tarjolla erilaisia palveluja ja tukimuotoja. Tällä sivulla esitellään niistä muutamia. Niiden lisäksi on olemassa muitakin järjestelmiä, joten sinun kannattaa ottaa yhteyttä tulevaan norjalaiseen asuinkuntaasi ja selvittää, mihin tukiin ja palveluihin sinä ja lapsesi olette oikeutettuja.

Toimintarajoitteisen apuvälineet

Jos toimintakykysi on alentunut pysyvästi, voit olla oikeutettu apuvälineisiin. Norjan sosiaaliturvaviranomaisen NAVin apuvälinekeskukset vastaavat apuvälineistä läänikohtaisesti. Apuvälinekeskukset opastavat apuvälineasioissa ja auttavat kotona, työpaikalla, oppilaitoksessa ja vapaa-ajalla tarvittavien muutostöiden suunnittelussa. Voit saada tukea esimerkiksi näön tai kuulon apuvälineisiin, asunnon muutostöihin, kuljetuksiin tai auton hankintaan.

Taloudellinen tuki, jos sinulla tai lapsellasi on toimintarajoite

Norjassa asuvalle toimintarajoitteiselle voidaan myöntää hoitotukea vammaan liittyvien ylimääräisten kustannusten tai erityistarpeiden kattamiseen. Hoitotukea myönnetään henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä hoitoa ja huolenpitoa sairauden, tapaturman tai synnynnäisen vamman takia. Hoitotuen maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten). 

NAV voi myöntää ansionmenetyskorvausta vanhemmalle, joka hoitaa kotona sairasta tai vammaista lastaan. Voit olla oikeutettu esimerkiksi hoito- tai hoivarahaan. Vakavasti sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmat voivat olla myös oikeutettuja hoitotukeen. Lisäksi toimintarajoitteinen lapsi voi hakea tukea kuntoutuksessa, viriketoiminnassa ja muussa toiminnassa tarvitsemiinsa apuvälineisiin.

Muutto ja matkustaminen

Norjassa myönnetyt apuvälineet voi yleensä ottaa mukaan lyhyille ulkomaanmatkoille. Jos aiot muuttaa ulkomaille tai oleskella ulkomailla yli 12 kuukautta, sinun täytyy hakea Norjan sosiaaliturvaviranomaiselta NAVilta lupaa pitää apuvälineet muuttaessasi.

Selvitä Norjasta ulkomaille tai ulkomailta Norjaan muuttaessasi, mitä apuvälineitä ja tukia voit viedä mukanasi lähtömaasta ja mitä sinun on haettava tulomaasta. Sinun tulee yleensä hankkia tarvitsemasi apuvälineet paikallisesti asuinmaastasi. Tästä säännöstä voidaan kuitenkin poiketa.

Auto

Toimintarajoitteinen voi olla oikeutettu ajoneuvoon tai saada tukea auton hankintaan. Jos olet saanut auton Norjan sosiaalivakuutuksen kautta, voit viedä sen ilman erityislupaa Eta-maihin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi. Jos haluat jostain erityisestä syystä viedä auton tilapäisesti ulkomaille yli kolmeksi kuukaudeksi, voit hakea vapautusta tästä säännöstä. Lähetä hakemus NAVin ajoneuvokeskukseen.

Opaskoira

Opaskoiran maahantuontia ja maastavientiä koskevat samat säännökset kuin muiden koirien maahantuontia ja maastavientiä.

Lääkkeet

Lääkevalmisteiden postimyyntiä ja matkalle mukaan ottamista koskevat erilaiset säännöt. Jos viet reseptilääkkeitä ulkomaille, sinun on varauduttava todistamaan, että kyseiset lääkkeet on määrätty nimenomaan sinulle.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.