Personer med nedsat funktionsevne i Norge

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge
Her kan du læse om de muligheder og rettigheder, som personer med nedsat funktionsevne har i Norge til blandt andet rejser og flytning på tværs af grænserne.

Nordiske statsborgere, og andre personer med lovlig bopæl i et nordisk land, er dækket af den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester. Denne konvention indeholder bestemmelser om flytning til et andet nordisk land for personer, som har brug for langvarig behandling eller pleje. Det betyder, at de ansvarlige myndigheder i til- og fraflytningslandet skal hjælpe til i forbindelse med flytningen, hvis en nordisk borger med behov for behandling eller pleje ønsker at flytte til et andet nordisk land. Personen skal flytte af egen fri vilje og have en særlig tilknytning til det land, som han eller hun ønsker at flytte til. Desuden skal man forvente, at flytningen vil forbedre personens livssituation.

Du bør kontakte din hjemkommune for at få hjælp med flytningen, hvis du befinder dig en sådan situation, og du har lyst til at flytte. Henvis om nødvendigt til konventionen om social bistand.

Rettigheder og muligheder i Norge   

Herunder kan du læse om nogle af de eksisterende tilbud og støttemuligheder i Norge, hvis du eller dit barn har en funktionsnedsættelse, og I skal flytte til Norge. Der findes en række forskellige ordninger, og du bør derfor kontakte din kommune for at høre, hvad du kan have ret til.

Hjælpemidler til personer med nedsat funktionsevne

Du kan have ret til hjælpemidler i Norge, hvis du har en varig funktionsnedsættelse. Det er Arbeids- og velferdsetaten NAV's hjælpemiddelcentraler, som har det overordnede ansvar for hjælpemidler i fylkerne. Hjælpemiddelcentralerne kan bistå med tilrettelæggelse og hjælpemidler til hjem, arbejde, uddannelse og fritid. Du kan for eksempel få dækket syns- eller hørehjælpemidler, få tilrettelagt en bolig eller få hjælp til transport eller bil. 

Økonomisk støtte, hvis du eller dit barn har nedsat funktionsevne

Hvis du er bosat i Norge, kan du få grund- og hjælpestøtte til dækning af ekstraudgifter eller særlige behov, som er knyttet til en funktionsnedsættelse. Hjælpestøtten gives til personer, som har et særligt behov for pleje og tilsyn på grund af sygdom, skade eller en medfødt funktionsnedsættelse. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har ansvaret for hjælpestøtten i Norge. 

NAV kan yde støtte til tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som er hjemme med et barn, som er sygt eller har nedsat funktionsevne. Du kan have ret til pleje- eller omsorgsdagpenge. Familier med børn, som er alvorligt syge eller har alvorlige funktionsnedsættelser, kan også have ret til grund- og hjælpestøtte. Børn med funktionsnedsættelser kan også søge om hjælpemidler med henblik på træning, stimulering og andre former for aktiviteter.

Rejse og flytning

Du kan som udgangspunkt tage hjælpemidler med dig fra Norge til udlandet hvis du skal opholde dig i udlandet i kortere tid. Hvis du skal flytte til udlandet eller opholde dig i udlandet i mere end 12 måneder, skal du ansøge Arbeids- og velferdsetaten, NAV, om lov til at beholde hjælpemidlerne, når du flytter.

Ved flytning til og fra udlandet skal du undersøge hvilke hjælpemidler og ydelser, du kan tage med dig, og hvilke du skal søge om i det nye land. Hjælpemidler skal som regel anskaffes lokalt i det land, hvor du er bosat. Der findes dog undtagelser. 

Bil

Nogle kan have ret til bil eller støtte til bil på grund af nedsat funktionsevne. Hvis du har fået en bil via den sociale sikringsmyndighed, kan du bruge den på rejser både i og uden for EØS i op til tre måneder uden at søge om tilladelse. Er der særlige grunde til det, kan du søge om dispensation, så du kan tage bilen med til udlandet i mere end tre måneder. Ansøgningen sendes til NAV Bilsenter.

Førerhund

Ved ind- og udførsel af førerhund gælder de samme regler som for andre hunde.

Lægemidler

Der er forskellige regler for at sende lægemidler med posten og medbringe lægemidler på en rejse. Hvis du rejser til udlandet med receptpligtige lægemidler, bør du være forberedt på at kunne dokumentere, at du er den retmæssige ejer af lægemidlerne. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.