Väestörekisteröinti Ruotsissa

Folkeregistrering i Sverige
Tästä artikkelista selviää, milloin sinulla on oikeus ja velvollisuus kirjautua Ruotsin väestörekisteriin ja miten voit tilata ruotsalaisen henkilökortin.

Väestörekisteröintiä koskevat säännöt Ruotsissa

Jos olet toisen Pohjoismaan kansalainen ja aiot oleskella Ruotsissa yli 12 kuukautta, sinun tulee rekisteröityä Ruotsin väestörekisteriin.

Toisen Pohjoismaan kansalainen voi oleskella Ruotsissa korkeintaan vuoden kirjautumatta Ruotsin väestörekisteriin.

Jos olet alle 18-vuotias ja muutat Ruotsiin vanhempiesi kanssa, sinua koskevat samat väestörekisteröintisäännökset kuin aikuisiakin.

Kukin henkilö voi olla merkittynä vain yhden maan väestörekisteriin kerrallaan. Tulomaan lainsäädäntö ratkaisee, kuuluuko sinun olla kirjoilla kyseisen maan väestörekisterissä.

Jos asut väestörekisterin mukaan vakituisesti Ruotsissa, kuulut yleensä Ruotsin sairausvakuutuksen piiriin. Poikkeuksena tästä ovat esimerkiksi opiskelijat sekä henkilöt, jotka eivät kuulu lähtömaansa sairausvakuutuksen piiriin. Jos et ole varma siitä, kuulutko Ruotsin sairausvakuutuksen piiriin, ota yhteyttä Ruotsin sosiaaliturvaviranomaiseen eli vakuutuskassaan (Försäkringskassan).

Kun sinut merkitään Ruotsin väestörekisteriin, et yleensä kuulu enää lähtömaan sosiaaliturvan piiriin. Ota yhteyttä vakuutuskassaan ja varmista, että kuulut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin.

Miten teet muuttoilmoituksen muuttaessasi toisesta Pohjoismaasta Ruotsiin?

Jos muutat toisesta Pohjoismaasta Ruotsiin, sinun tulee tehdä muuttoilmoitus viikon kuluessa muutosta. Tee muuttoilmoitus henkilökohtaisesti Ruotsin verovirastossa (Skatteverket).

Verovirasto selvittää, voidaanko sinun katsoa asuvan vakinaisesti Ruotsissa. Jos vakinaisen asumisen edellytykset täyttyvät ja ilmoitat muutosta veroviranomaiselle viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästäsi, vakinaiseksi asuinpaikaksesi merkitään väestökirjanpidossa Ruotsi siitä päivästä lukien, jonka ilmoitat muuttopäiväksesi.

Jos teet muuttoilmoituksen yli viikon kuluttua siitä päivästä, jolloin ilmoitat tulleesi Ruotsiin, maahanmuuttopäiväksesi kirjataan se päivä, jolloin verovirasto vastaanottaa muuttoilmoituksesi.​​​​​

Verovirasto ilmoittaa Ruotsiin muutostasi lähtömaan viranomaisille.

Mitä asiakirjoja sinun tulee esittää viranomaisille?

Muuttoilmoitusta tehdessäsi sinun tulee esittää veroviraston virkailijalle alkuperäinen voimassa oleva passi tai kansallinen henkilökortti. Jos esität passin tai kansallisen henkilökortin asemesta jonkin muun voimassa olevan henkilötodistuksen, maahanmuuttopäiväksesi merkitään se päivä, jolloin Ruotsin väestörekisteriviranomainen tekee kotipaikkapäätöksen.

Passin tai kansallisen henkilökortin lisäksi sinun tulee esittää siviilisäätysi todistava asiakirja (vihkitodistus) sekä mahdollisten lastesi syntymätodistukset joko alkuperäiskappaleina tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Jos olet kuulunut aiemmin Ruotsin väestötietojärjestelmään eikä siviilisäätysi ole muuttunut etkä ole saanut lapsia oleskellessasi ulkomailla, sinun ei tarvitse esittää verotoimistossa siviilisäätysi todistavaa asiakirjaa tai lastesi syntymätodistuksia.

Ilmoita hyvissä ajoin, jos tarvitset asioidessasi tulkkausta.

Tuleeko muutosta ilmoittaa lähtömaahan?

Tanska: Jos muutat Tanskasta Ruotsiin, ilmoita muutosta sekä tanskalaisen kotikuntasi väestörekisteriin että Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle. Jos Ruotsin väestörekisteriviranomainen hyväksyy muuttoilmoituksen, sinut merkitään automaattisesti maasta muuttaneeksi Tanskassa. Samat säännöt koskevat myös lapsia.

Suomi: Jos muutat Suomesta Ruotsiin, ilmoita muutosta sekä Väestörekisterikeskukseen että Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle. Jos Ruotsin väestörekisteriviranomainen hyväksyy muuttoilmoituksen, sinut merkitään automaattisesti maasta muuttaneeksi Suomessa. Samat säännöt koskevat myös lapsia.

Islanti: Jos muutat Islannista Ruotsiin, sinun tarvitsee ilmoittaa muutosta vain Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle. Jos Ruotsin väestörekisteriviranomainen hyväksyy muuttoilmoituksen, sinut merkitään automaattisesti maasta muuttaneeksi Islannissa. Samat säännöt koskevat myös lapsia.

Norja: Jos muutat Norjasta Ruotsiin, sinun tarvitsee ilmoittaa muutosta vain Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle. Jos Ruotsin väestörekisteriviranomainen hyväksyy muuttoilmoituksen, sinut merkitään automaattisesti maasta muuttaneeksi Norjassa. Samat säännöt koskevat myös lapsia.

Miten toimit, jos olet alaikäinen ja muutat Ruotsiin ilman vanhempiasi?

Jos olet alle 18-vuotias ja aiot muuttaa Ruotsiin ilman vanhempiasi, sinun tulee käydä lähimmässä verohallinnon palvelupisteessä rekisteröitymässä Ruotsin henkilötietojärjestelmään. Jos muutat asumaan Ruotsissa asuvan henkilön luokse, kyseisen henkilön on tultava verotoimistoon kanssasi.

Voit rekisteröityä Ruotsin väestötietojärjestelmään, jos aiot asua Ruotsissa vähintään vuoden ajan. Rekisteröityessäsi sinun tulee esittää alkuperäinen voimassa oleva passi tai kansallinen henkilökortti. Jos olet alle 16-vuotias, huoltajasi on tultava verotoimistoon tekemään muuttoilmoitus kanssasi. Muussa tapauksessa sinun täytyy esittää virkailijalle vanhempiesi tai huoltajiesi henkilökohtaisesti kirjoittama kirje. Kirjeessä tulee olla vanhempiesi tai huoltajiesi yhteystiedot, ja heidän tulee siinä vahvistaa, että muutat Ruotsiin toisesta Pohjoismaasta heidän luvallaan.

Jos sinulla on kaksi vanhempaa tai huoltajaa, kirjeessä on oltava kummankin allekirjoitus.

Miten saat ruotsalaisen henkilötunnuksen?

Jokainen Ruotsin väestörekisteriin merkitty henkilö saa ruotsalaisen henkilötunnuksen. Henkilötunnus myönnetään loppuiäksi eli se jää voimaan, vaikka muuttaisitkin pois Ruotsista.

Miten saat ruotsalaisen väliaikaisen henkilötunnuksen?

Jos aiot asua Ruotsissa alle vuoden etkä ole aiemmin ollut maan väestörekisterissä, sinulle voidaan myöntää väliaikainen henkilötunnus (samordningsnummer). Väliaikaisen henkilötunnuksen avulla esimerkiksi viranomaiset voivat tunnistaa Ruotsin väestörekisteriin kuulumattomat henkilöt. Verovirasto myöntää sinulle väliaikaisen henkilötunnuksen, kun sinut rekisteröidään verovelvolliseksi. Jos sinut myöhemmin merkitään Ruotsin väestörekisteriin, väliaikainen henkilötunnus korvataan virallisella henkilötunnuksella.

Väliaikaista henkilötunnusta voivat vaatia ainoastaan valtion viranomaiset ja tietyt yksityiset yliopistot ja korkeakoulut.

Miten saat ruotsalaisen henkilökortin?

Kun olet rekisteröitynyt Ruotsin väestörekisteriin ja saanut ruotsalaisen henkilötunnuksen, voit hakea ruotsalaista henkilökorttia (ID-kort). Tarvitset sitä ikäsi ja henkilöllisyytesi todistamiseen eri tilanteissa, kuten noutaessasi lääkkeitä apteekista, maksaessasi ostoksia pankkikortilla tai asioidessasi pankissa.

Miten toimit, jos olet Pohjoismaihin kuulumattoman EU- tai Eta-maan kansalainen?

Jos olet Pohjoismaihin kuulumattoman EU- tai Eta-maan kansalainen, sinulla voi olla joko henkilökohtainen oleskeluoikeus tai perheenjäsenen oleskeluoikeus.

Lue osoitteesta skatteverket.se, miten sinun tulee toimia, jos tulet EU- tai Eta-maasta Ruotsiin opiskelemaan, työskentelemään tai muista syistä.

Miten toimit, jos olet EU- tai Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen?

Jos olet EU- tai Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen, sinun tulee hakea oleskelulupaa voidaksesi asua Ruotsissa. Voit hakea oleskelulupaa lähtömaan Ruotsin-suurlähetystöstä tai Ruotsin-konsulaatista. Vaihtoehtoisesti voit hakea oleskelulupaa maahanmuuttovirastosta Ruotsiin saavuttuasi.

Jos olet EU- tai Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen mutta perheenjäsenesi on EU- tai Eta-maan kansalainen, voit tehdä muuttoilmoituksen henkilökohtaisesti Ruotsin verovirastossa viikon sisällä maahan saapumisestasi. Viranomainen selvittää tällöin, täytätkö kaikki sen edellytykset, että vakinaiseksi asuinpaikaksesi voidaan merkitä Ruotsi.

Jos perheenjäsenesi on EU- tai Eta-maan kansalainen, sinun tulee dokumentoida, että sinulla on oikeus oleskella Ruotsissa perhesiteen nojalla. Sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi esittämällä voimassa oleva passi. Lisäksi sinun pitää esittää alkuperäiset tai oikeaksi todistetut jäljennökset asiakirjoista, jotka todistavat perhesiteesi siihen EU- tai Eta-maan kansalaiseen, johon oleskeluoikeutesi perustuu.

Mikäli sinulla on oleskeluoikeus Ruotsissa etkä ole EU- tai Eta-maan kansalainen, sinun on haettava oleskelukorttia (uppehållskort) maahanmuuttovirastosta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua Ruotsiin saapumisestasi.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.