Väestörekisteröinti Ruotsissa

Folkeregistrering i Sverige
Verovirasto vastaa väestörekisteröinnistä Ruotsissa. Tältä sivulta saat tietoa väestörekisteröintiin liittyvistä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sekä siitä, mitä asiakirjoja sinun on esitettävä, kun teet muuttoilmoituksen, haet ruotsalaista henkilötunnusta tai väliaikaista henkilötunnusta tai kun tilaat ruotsalaisen henkilökortin.

Jos muutat ulkomailta Ruotsiin, voit kirjautua Ruotsin väestörekisteriin verovirastossa. Pohjoismaiden kansalaisia, EU-kansalaisia ja kolmansien maiden kansalaisia koskevat Ruotsissa erilaiset väestörekisteröintisäännökset.

Jos muutat Ruotsiin toisesta Pohjoismaasta ja aiot asua siellä yli vuoden, sinun pitää kirjautua Ruotsin väestörekisteriin ja hankkia ruotsalainen henkilötunnus. Jos aiot asua Ruotsissa alle vuoden, sinun ei tarvitse siirtää kirjoja Ruotsiin ja hankkia ruotsalaista henkilötunnusta. Jos olet verovelvollinen Ruotsissa, saat väliaikaisen henkilötunnuksen (samordningsnummer).

Väestörekisteröintiä koskevat säännöt Ruotsissa

Toisen Pohjoismaan kansalainen voi oleskella Ruotsissa korkeintaan vuoden rekisteröitymättä Ruotsin väestötietojärjestelmään.

Jos oleskelusi jatkuu yli vuoden, sinun tulee siirtää kirjasi Ruotsiin. Voit tehdä muuttoilmoituksen ja saada ruotsalaisen henkilötunnuksen vasta Ruotsiin saavuttuasi.

Jos olet alle 18-vuotias ja muutat Ruotsiin vanhempiesi kanssa, sinua koskevat samat väestörekisteröintisäännökset kuin aikuisiakin.

Kukin henkilö voi olla merkittynä vain yhden maan väestörekisteriin kerrallaan. Tulomaan lainsäädäntö ratkaisee, kuuluuko sinun olla kirjoilla kyseisen maan väestörekisterissä. Väestörekisteröinnistä vastaa Ruotsissa verovirasto (Skatteverket). Ota siis yhteyttä verovirastoon, jos haluat tietää, minkä maan väestörekisteriin sinun tulee kuulua.

Ulkomailta Ruotsiin muuttavan muuttoilmoitus

Kun muutat ulkomailta Ruotsiin, sinun tulee käydä verovirastossa tekemässä muuttoilmoitus viikon sisällä maahan tulostasi.

Verovirasto selvittää, voidaanko sinun katsoa asuvan vakinaisesti Ruotsissa. Jos vakinaisen asumisen edellytykset täyttyvät ja teet muuttoilmoituksen viikon sisällä maahan saapumisestasi, sinulle merkitään ruotsalainen kotikunta siitä päivästä lähtien, jonka ilmoitat muuttopäiväksesi.

Jos teet muuttoilmoituksen yli viikon kuluttua Ruotsiin saapumisestasi, maahanmuuttopäiväksesi kirjataan se päivä, jona verovirasto vastaanottaa muuttoilmoituksesi.

Verovirasto ilmoittaa Ruotsiin muutostasi lähtömaan viranomaisille.

Alaikäisen muutto Ruotsiin ilman vanhempia

Jos olet alle 18-vuotias ja aiot muuttaa Ruotsiin ilman vanhempiasi, sinun pitää käydä verovirastossa rekisteröitymässä Ruotsin väestötietojärjestelmään. Jos muutat Ruotsissa asuvan henkilön luokse, kyseisen henkilön on tultava verotoimistoon kanssasi.

Voit siirtää kirjasi Ruotsiin, jos aiot asua maassa vähintään vuoden ajan. Rekisteröityessäsi sinun tulee esittää alkuperäinen voimassa oleva passi tai kansallinen henkilökortti. Jos olet alle 16-vuotias, huoltajasi on tultava mukaan verotoimistoon. Jos menet verotoimistoon yksin, sinun pitää esittää virkailijalle vanhempiesi tai huoltajiesi kirjoittama kirje. Kirjeessä on oltava vanhempiesi tai huoltajiesi yhteystiedot, ja heidän tulee siinä vahvistaa, että muutat Ruotsiin toisesta Pohjoismaasta heidän luvallaan.

Jos sinulla on kaksi vanhempaa tai huoltajaa, kirjeessä on oltava kummankin allekirjoitus.

Ruotsiin muutosta ilmoittaminen lähtömaan viranomaisille

Tanska: Kun muutat Tanskasta Ruotsiin, ilmoita muutosta sekä tanskalaisen kotikuntasi väestörekisteriin että Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle. Jos Ruotsin väestörekisteriviranomainen hyväksyy muuttoilmoituksen, sinut siirretään poissaolevaan väestöön Tanskassa. Samat säännöt koskevat myös lapsia.

Suomi: Kun muutat Suomesta Ruotsiin, ilmoita muutosta sekä Digi- ja väestötietovirastoon että Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle. Jos Ruotsin väestörekisteriviranomainen hyväksyy muuttoilmoituksen, sinut siirretään poissaolevaan väestöön Suomessa. Samat säännöt koskevat myös lapsia.

Islanti: Kun muutat Islannista Ruotsiin, sinun tarvitsee ilmoittaa muutosta vain Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle. Jos Ruotsin väestörekisteriviranomainen hyväksyy muuttoilmoituksen, sinut siirretään poissaolevaan väestöön Islannissa. Samat säännöt koskevat myös lapsia.

Norja: Kun muutat Norjasta Ruotsiin, sinun tarvitsee ilmoittaa muutosta vain Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle. Jos Ruotsin väestörekisteriviranomainen hyväksyy muuttoilmoituksen, sinut siirretään poissaolevaan väestöön Norjassa. Samat säännöt koskevat myös lapsia.

Muuttajalta vaadittavat asiakirjat

Muuttoilmoitusta tehdessäsi sinun tulee esittää veroviraston virkailijalle alkuperäinen voimassa oleva passi tai kansallinen henkilökortti.

Passin tai kansallisen henkilökortin lisäksi sinun tulee esittää siviilisäätysi todistava asiakirja (vihkitodistus) sekä mahdollisten lastesi syntymätodistukset joko alkuperäiskappaleina tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Jos olet kuulunut aiemmin Ruotsin väestörekisteriin eikä siviilisäätysi ole muuttunut eikä sinulle ole syntynyt lapsia ulkomailla, sinun ei tarvitse esittää siviilisäätysi todistavaa asiakirjaa tai lastesi syntymätodistuksia.

Ilmoita hyvissä ajoin, jos tarvitset tulkkausta.

Ruotsiin muuttavan sosiaaliturva

Kun sinut merkitään Ruotsin väestörekisteriin, et yleensä kuulu enää lähtömaan eli kotimaasi sosiaaliturvaan.

Ota yhteyttä Ruotsin vakuutuskassaan (Försäkringskassan) ja selvitä, mihin etuuksiin olet oikeutettu ja miten voit tilata eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Vakuutuskassa päättää, kuulutko Ruotsin sosiaaliturvaan. Jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvaan, voit olla oikeutettu vakuutuskassan maksamiin etuuksiin, kuten lapsilisään tai asumistukeen.

Jos kotikuntasi on Ruotsissa, kuulut yleensä Ruotsin sairausvakuutuksen piiriin. Poikkeuksena tästä ovat esimerkiksi opiskelijat sekä henkilöt, jotka eivät kuulu lähtömaansa sairausvakuutuksen piiriin. Ota yhteyttä Ruotsin vakuutuskassaan ja selvitä, kuulutko Ruotsin sairausvakuutuksen piiriin.

Ruotsalainen henkilötunnus

Kaikki Ruotsin väestörekisteriin merkityt henkilöt saavat Ruotsin verovirastosta ruotsalaisen henkilötunnuksen.

Kerran annettu ruotsalainen henkilötunnus on voimassa koko loppuiän. Henkilötunnuksesi ei siis muutu, vaikka muuttaisit Ruotsista ulkomaille.

Tarvitset ruotsalaista henkilötunnusta asioidessasi ruotsalaisten viranomaisten ja yritysten kanssa.

Ruotsalainen väliaikainen henkilötunnus

Et voi kirjautua Ruotsin väestötietojärjestelmään ja saada henkilötunnusta, jos aiot oleskella Ruotsissa alle vuoden. Voit kuitenkin saada väliaikaisen henkilötunnuksen (samordningsnummer). Kun sinulla on väliaikainen henkilötunnus, sinun on helpompi asioida ruotsalaisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi työnantajat, pankit, oppilaitokset, vuokranantajat, matkapuhelinoperaattorit ja sähköyhtiöt.

Väliaikaisen henkilötunnuksen myöntämisestä päättää Ruotsin verovirasto. Väliaikaista henkilötunnusta hakiessasi sinun on todistettava henkilöllisyytesi asiakirjalla, josta käy ilmi nimesi, syntymäaikasi ja kansalaisuutesi. Hakemuksessa kysytään myös hakijan sukupuolta, syntymäpaikkaa ja yhteystietoja.

Väliaikaista henkilötunnusta haetaan eri tavoin riippuen siitä, oletko palkansaaja, yrittäjä vai opiskelija tai omistatko kiinteistön Ruotsissa, vaikka asut ulkomailla. Voit hakea väliaikaista henkilötunnusta oma-aloitteisesti tai ruotsalainen viranomainen voi päättää, että tarvitset sellaisen.

Jos sinut myöhemmin merkitään Ruotsin väestörekisteriin, väliaikainen henkilötunnus korvataan virallisella henkilötunnuksella.

Ruotsin veroviraston verkkosivuilta selviää, miten voit hakea väliaikaista henkilötunnusta.

Ruotsalainen henkilökortti

Kun sinut on rekisteröity Ruotsin väestötietojärjestelmään ja olet saanut ruotsalaisen henkilötunnuksen, voit hakea ruotsalaista henkilökorttia (id-kort).

Tarvitset sitä ikäsi ja henkilöllisyytesi todistamiseen eri tilanteissa, kuten noutaessasi lääkkeitä apteekista, maksaessasi ostoksia pankkikortilla tai asioidessasi pankissa.

Pohjoismaihin kuulumattoman EU-/Eta-maan kansalainen

Jos olet Pohjoismaihin kuulumattoman EU-/Eta-maan kansalainen, sinulla voi olla joko henkilökohtainen oleskeluoikeus tai perheenjäsenen oleskeluoikeus.

Lue Ruotsin veroviraston verkkosivuilta, miten sinun tulee toimia, jos tulet EU-/Eta-maasta Ruotsiin opiskelemaan, töihin tai muista syistä.

EU:hun/Etaan kuulumattoman maan kansalainen

Jos olet EU-/Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen, tarvitset oleskeluluvan voidaksesi asua Ruotsissa. Voit hakea oleskelulupaa lähtömaan Ruotsin-suurlähetystöstä tai Ruotsin-konsulaatista. Vaihtoehtoisesti voit hakea oleskelulupaa Ruotsin maahanmuuttovirastosta Ruotsiin saavuttuasi.

Jos olet EU-/Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen mutta perheenjäsenesi on EU-/Eta-maan kansalainen, voit tehdä muuttoilmoituksen henkilökohtaisesti Ruotsin verovirastossa viikon sisällä maahan tulosta. Viranomainen selvittää, täytätkö kaikki edellytykset, niin että voit saada Ruotsista kotikunnan.

Jos perheenjäsenesi on EU-/Eta-maan kansalainen, sinun tulee dokumentoida, että sinulla on oikeus oleskella Ruotsissa perhesiteen nojalla. Sinun täytyy todistaa henkilöllisyytesi esittämällä voimassa oleva passi. Lisäksi sinun pitää esittää alkuperäiset tai oikeaksi todistetut jäljennökset asiakirjoista, jotka todistavat perhesiteesi siihen EU-/Eta-maan kansalaiseen, johon oleskeluoikeutesi perustuu.

Mikäli sinulla on oleskeluoikeus Ruotsissa etkä ole EU-/Eta-maan kansalainen, sinun on haettava oleskelukorttia (uppehållskort) maahanmuuttovirastosta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua Ruotsiin saapumisestasi.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.