Väestörekisteröinti Ruotsissa

Folkeregistrering i Sverige
Väestörekisteröinnistä vastaa Ruotsissa verovirasto. Ota mukaan verovirastoon tietyt asiakirjat, kun teet muuttoilmoituksen tai tilaat henkilötunnuksen, väliaikaisen henkilötunnuksen tai ruotsalaisen henkilökortin.

Pohjoismaiden kansalaisia, EU-kansalaisia ja kolmansien maiden kansalaisia koskevat Ruotsiin muuttaessa erilaiset väestörekisteröintisäännökset.

Ruotsiin saapuessasi voit rekisteröityä virallisesti maassa asuvaksi. Rekisteröitymiseen liittyvät oikeutesi ja velvollisuutesi riippuvat kansalaisuudestasi ja siitä, mistä maasta muutat Ruotsiin.

Pohjoismaiden välisiin muuttoihin sovelletaan Pohjoismaiden välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta. Sopimus koskee myös Ahvenanmaata, Färsaaria ja Grönlantia. Olitpa minkä maan kansalainen tahansa, voit sopimuksen mukaan olla merkittynä vain yhden Pohjoismaan väestörekisteriin kerrallaan.

Tulomaan lainsäädäntö ratkaisee, kuuluuko sinun olla kirjoilla kyseisen maan väestörekisterissä.

Ota yhteyttä Ruotsin verovirastoon (Skatteverket), jos haluat lisätietoja väestörekisteröinnistä Ruotsissa tai haluat rekisteröidä henkilötietosi Ruotsin väestötietojärjestelmään.

Pohjoismaiden kansalaiset

Toisen Pohjoismaan kansalainen voi oleskella Ruotsissa korkeintaan vuoden kirjautumatta Ruotsin väestörekisteriin.

Jos oleskelusi jatkuu yli vuoden, sinun tulee siirtää kirjasi Ruotsiin. Voit tehdä muuttoilmoituksen ja saada ruotsalaisen henkilötunnuksen vasta Ruotsiin saavuttuasi.

EU- ja Eta-maiden sekä Sveitsin kansalaiset

Jos olet Pohjoismaihin kuulumattoman EU-/Eta-maan kansalainen, sinulla voi olla joko henkilökohtainen oleskeluoikeus tai perheenjäsenen oleskeluoikeus.

Ruotsin veroviraston verkkosivuilta selviää, miten sinun tulee toimia, jos tulet EU-/Eta-maasta Ruotsiin opiskelemaan, töihin tai muista syistä.

Muiden maiden kansalaiset

Jos olet EU-/Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen, tarvitset oleskeluluvan voidaksesi asua Ruotsissa. Voit hakea oleskelulupaa lähtömaan Ruotsin-suurlähetystöstä tai Ruotsin-konsulaatista. Vaihtoehtoisesti voit hakea oleskelulupaa Ruotsin maahanmuuttovirastosta Ruotsiin saavuttuasi.

Jos olet EU-/Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen mutta perheenjäsenesi on EU-/Eta-maan kansalainen, voit tehdä muuttoilmoituksen henkilökohtaisesti Ruotsin verovirastossa viikon sisällä maahan tulosta. Viranomainen selvittää, täytätkö kaikki edellytykset sille, että voit saada kotikunnan Ruotsista.

Jos perheenjäsenesi on EU-/Eta-maan kansalainen, sinun tulee dokumentoida, että sinulla on oikeus oleskella Ruotsissa perhesiteen nojalla. Todista henkilöllisyytesi esittämällä voimassa oleva passi. Esitä myös alkuperäiset tai oikeaksi todistetut jäljennökset asiakirjoista, jotka todistavat perhesiteesi siihen EU-/Eta-maan kansalaiseen, johon oleskeluoikeutesi perustuu.

Mikäli sinulla on oleskeluoikeus Ruotsissa, mutta et ole EU-/Eta-maan kansalainen, sinun on haettava oleskelukorttia (uppehållskort) maahanmuuttovirastosta kolmen kuukauden sisällä Ruotsiin saapumisestasi.

Ulkomailta Ruotsiin muuttavan muuttoilmoitus

Kun muutat ulkomailta Ruotsiin, sinun tulee käydä verovirastossa tekemässä muuttoilmoitus viikon sisällä maahan tulostasi.

Verovirasto selvittää, täyttyvätkö vakinaisen asumisen edellytykset. Jos vakinaisen asumisen edellytykset täyttyvät ja teet muuttoilmoituksen viikon sisällä maahan saapumisestasi, sinulle merkitään ruotsalainen kotikunta siitä päivästä lähtien, jonka ilmoitat muuttopäiväksesi.

Jos teet muuttoilmoituksen yli viikon kuluttua Ruotsiin saapumisestasi, maahanmuuttopäiväksesi kirjataan se päivä, jona verovirasto vastaanottaa muuttoilmoituksesi.

Tärkeää muistettavaa:

 • Ilmoita Ruotsiin muutosta Ruotsin verovirastoon.
 • Tee muuttoilmoitus henkilökohtaisesti ruotsalaisen muuttokuntasi verotoimistossa.
 • Jos myös perheesi muuttaa Ruotsiin, kaikkien perheenjäsenten täytyy käydä verotoimistossa henkilökohtaisesti.
 • Kansalaisuudestasi riippuu, milloin sinun on rekisteröitävä henkilötietosi Ruotsin väestötietojärjestelmään.

Valmistaudu verotoimistossa käyntiin:

 • Ennen verotoimistossa käyntiä sinun kannattaa käydä Ruotsin veroviranomaisen verkkosivuilla.
 • Verovirastossa asioiminen helpottuu, jos käytät ennakkoon Flytta till Sverige -verkkopalvelua.
 • Täytä erilliset lomakkeet kunkin muuttavan perheenjäsenen (myös lasten ja/tai puolison) tiedoista.

Täytä muuttoilmoituslomake verkossa:

 • Täytä muuttoilmoituslomake Flytta till Sverige -palvelussa Ruotsin veroviraston verkkosivuilla.
 • Samalla saat tietää, mitkä asiakirjat sinun pitää ottaa mukaan verotoimistoon.

Käy verotoimistossa:

 • Kun olet täyttänyt verkkolomakkeen kaikki kentät, voit tulostaa muuttoilmoituslomakkeen.
 • Ota verotoimistoon mukaan muuttoilmoituslomake ja muut asiakirjat, jotka sinua on pyydetty esittämään.

Katso lisätietoja ja ohjeita Ruotsin veroviraston verkkosivuilta. Flytta till Sverige -palveluun pääset alla olevasta linkistä.

Ruotsin väestötietojärjestelmään rekisteröityvältä vaadittavat asiakirjat

Kun käyt verotoimistossa tekemässä muuttoilmoituksen ja rekisteröimässä henkilötietosi Ruotsin väestötietojärjestelmään, sinun on tärkeää esittää viranomaiselle kaikki tarvittavat asiakirjat.

 1. Passi tai kansallinen henkilökortti: Ota mukaasi alkuperäinen passi tai kansallinen henkilökortti.
 2. Siviilisäätytodistus: Ota tarvittaessa mukaasi alkuperäiset asiakirjat tai oikeaksi todistetut jäljennökset siviilisäätysi todistavista asiakirjoista, kuten vihkitodistuksesta.
 3. Lasten syntymätodistukset: Jos sinulla on lapsia, ota mukaasi alkuperäiset syntymätodistukset tai oikeaksi todistetut jäljennökset.
 4. Tulkkipalvelut: Jos tarvitset tulkkia, ilmoita asiasta hyvissä ajoin ennen rekisteröintiprosessin aloittamista.

Jos olet kuulunut aiemmin Ruotsin väestörekisteriin eikä siviilisäätysi ole muuttunut eikä sinulle ole syntynyt lapsia ulkomailla, sinun ei tarvitse esittää siviilisäätytodistusta tai lastesi syntymätodistuksia.

Ruotsiin muuttava alaikäinen henkilö

Jos olet alle 18-vuotias ja muutat Ruotsiin vanhempiesi kanssa, sinua koskevat samat väestörekisteröintisäännökset kuin aikuisiakin.

Jos olet alle 18-vuotias ja aiot muuttaa Ruotsiin ilman vanhempiasi, sinun pitää käydä verovirastossa rekisteröitymässä Ruotsin väestötietojärjestelmään. Jos muutat Ruotsissa asuvan henkilön luokse, kyseisen henkilön on tultava verotoimistoon kanssasi.

Voit siirtää kirjasi Ruotsiin, jos aiot asua maassa vähintään vuoden ajan. Rekisteröityessäsi sinun tulee esittää alkuperäinen voimassa oleva passi tai kansallinen henkilökortti. Jos olet alle 16-vuotias, huoltajasi on tultava mukaan verotoimistoon. Jos menet verotoimistoon yksin, sinun pitää esittää virkailijalle vanhempiesi tai huoltajiesi kirjoittama kirje. Kirjeessä on oltava vanhempiesi tai huoltajiesi yhteystiedot, ja heidän tulee siinä vahvistaa, että muutat Ruotsiin toisesta Pohjoismaasta heidän luvallaan.

Jos sinulla on kaksi vanhempaa tai huoltajaa, kirjeessä on oltava kummankin allekirjoitus.

Ilmoita Ruotsiin muutosta lähtömaan väestörekisteriviranomaiselle

Lähtömaan säännöistä riippuu, miten ilmoitat Ruotsiin muutosta kyseisen toisen Pohjoismaan viranomaisille. Seuraavasta selviää, miten sinun tulee toimia, jos muutat Ruotsiin toisesta Pohjoismaasta.

Tanska:

 • Ilmoita muutosta sekä tanskalaisen kotikuntasi väestörekisteriviranomaiselle että Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle.
 • Kun muuttoilmoitus on hyväksytty ja henkilötietosi on rekisteröity Ruotsin väestötietojärjestelmään, sinut siirretään automaattisesti poissaolevaan väestöön Tanskassa. Tämä koskee myös lapsia.

Suomi:

 • Kun muutat Suomesta Ruotsiin, ilmoita muutosta sekä Digi- ja väestötietovirastoon että Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle.
 • Kun muuttoilmoitus on hyväksytty ja henkilötietosi on rekisteröity Ruotsin väestötietojärjestelmään, sinut siirretään automaattisesti poissaolevaan väestöön Suomessa. Tämä koskee myös lapsia.

Islanti:

 • Kun muutat Islannista Ruotsiin, sinun tarvitsee ilmoittaa muutosta vain Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle.
 • Kun muuttoilmoitus on hyväksytty ja henkilötietosi on rekisteröity Ruotsin väestötietojärjestelmään, sinut siirretään automaattisesti poissaolevaan väestöön Islannissa. Tämä koskee myös lapsia.

Norja:

 • Kun muutat Norjasta Ruotsiin, sinun tarvitsee ilmoittaa muutosta vain Ruotsin väestörekisteriviranomaiselle.
 • Kun muuttoilmoitus on hyväksytty ja henkilötietosi on rekisteröity Ruotsin väestötietojärjestelmään, sinut siirretään automaattisesti poissaolevaan väestöön Norjassa. Tämä koskee myös lapsia.

Ohjeita noudattamalla varmistat, että henkilötietojen päivittäminen ja rekisteröinti sujuu jouhevasti niin lähtövaltiossa kuin Ruotsissakin.

Ilmoita lähtömaan rekisteriviranomaiselle, jos muutat Ruotsissa toiseen osoitteeseen

Jos muutat Ruotsissa uuteen osoitteeseen, sinun on tärkeää ilmoittaa osoitteenmuutoksesta lähtömaan väestörekisteriviranomaiselle. Kun sinulle rekisteröidään uusi vakinainen osoite Ruotsissa, muista huolehtia siitä, että uusi osoitteesi on myös entisen asuinmaasi rekisteriviranomaisten tiedossa. Näin varmistat, että kummankin maan viranomaisilla on oikeat ja ajantasaiset tiedot.

Lähtömaasta riippuu, miten osoitteenmuutoksesta ilmoitetaan. Jotkin maat vaativat virallisen ilmoituksen siitä, että olet muuttanut pois entisestä osoitteestasi, vaikka asuisitkin edelleen Pohjoismaissa. Näin varmistetaan, että viranomaisilla on ajantasaiset tiedot olinpaikastasi. Huolehdi siitä, että teet muuttoilmoituksen asianmukaisesti ja täytät kaikki lähtömaan vaatimukset.

Muillekin kuin viranomaisille on tärkeää, että osoitetietosi ovat ajan tasalla. Kun ilmoitat osoitteenmuutoksesta, varmistat samalla, että saat kaikki itseäsi koskevat tärkeät tiedot ja kirjeet.

Kenelle Ruotsin väestörekisteriviranomainen luovuttaa henkilötietojasi ja miksi se on tärkeää?

Ruotsin väestötietojärjestelmään rekisteröityjä tietoja luovutetaan viranomaisille ja muille julkisille toimijoille sisäisten viranomaiskanavien ja Valtion henkilöosoiterekisterilautakunnan (SPAR) välityksellä.

Opintotukiasiain keskuslautakunta (CSN), vakuutuskassa, maahanmuuttovirasto, eläkevirasto, liikennehallitus ja monet muut viranomaiset ja SPARin asiakkaat saavat automaattisesti tiedon osoitteen- tai nimenmuutoksestasi.

On tärkeää, että pidät henkilötietosi ajan tasalla. Siten varmistat, että viranomaiset tavoittavat sinut tarvittaessa, saat sinulle kuuluvat sosiaaliturvaetuudet, pääset käyttämään äänioikeuttasi ja maksat kunnallisveroa oikeaan kuntaan.

Tilaa ruotsalainen henkilökortti

Ruotsalainen henkilökortti voidaan yleensä myöntää Ruotsissa vakinaisesti asuvalle henkilölle riippumatta siitä, onko tämä Ruotsin kansalainen vai ei. Henkilökortista on hyötyä etenkin silloin, jos sinulla ei ole ajokorttia tai haluat käyttää jotain muuta henkilötodistusta sen sijaan.

Mistä saat ruotsalaisen henkilökortin?

Ruotsalaisen henkilökortin voi tilata kahdesta eri paikasta. Jos olet Ruotsin kansalainen, tilaat henkilökortin poliisilta. Henkilökortista käyvät ilmi henkilöllisyytesi, ikäsi ja se, että olet Ruotsin kansalainen.

Jos olet Ruotsissa kirjoilla oleva ulkomaan kansalainen ja sinulla on ruotsalainen henkilötunnus, voit tilata henkilökortin verovirastosta. Henkilökorttia haetaan henkilökohtaisesti veroviraston palvelupisteestä. Henkilökortista käyvät ilmi henkilöllisyytesi, ikäsi ja se, että sinulla on kotikunta Ruotsissa. Henkilökortin hakijan henkilötiedot tarkastetaan ja häntä pyydetään todistamaan henkilöllisyytensä ja asuinpaikkansa.

Miksi ruotsalaisen henkilökortin hankkiminen kannattaa?

On monta hyvää syytä hankkia ruotsalainen henkilökortti.

 1. Henkilötodistus: Henkilökortti on virallinen asiakirja, jolla voit todistaa ikäsi ja henkilöllisyytesi eri tilanteissa, kuten tehdessäsi tilisiirtoja tai ostaessasi alkoholia.
 2. Tiettyjen palvelujen käyttäminen helpottuu: Tiettyjen palvelujen käyttäminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista. Ruotsalainen henkilökortti helpottaa kyseisten palvelujen käyttämistä.
 3. Matkustaminen: Vaikka Ruotsi kuuluukin Schengen-alueeseen ja sisärajatarkastuksista on luovuttu, voit silti joutua todistamaan henkilöllisyytesi matkustaessasi Schengen-maasta toiseen. Henkilökortti kelpaa matkustusasiakirjana. Tämä koskee kuitenkin vain poliisin myöntämiä henkilökortteja.

Rekisteröidy Ruotsin vakuutuskassaan

Kun sinut merkitään Ruotsin väestörekisteriin, et yleensä kuulu enää lähtömaan eli kotimaasi sosiaaliturvaan.

Kun muutat Ruotsiin, ota yhteyttä Ruotsin sosiaaliturvaviranomaiseen eli vakuutuskassaan (Försäkringskassan), joka päättää, siirretäänkö sinut Ruotsin sosiaaliturvan piiriin. Jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvaan, voit olla oikeutettu vakuutuskassan maksamiin etuuksiin, kuten lapsilisään tai asumistukeen.

Jos kotikuntasi on Ruotsissa, kuulut yleensä Ruotsin sairausvakuutuksen piiriin. Poikkeuksena tästä ovat esimerkiksi opiskelijat sekä henkilöt, jotka eivät kuuluneet sairausvakuutuksen piiriin lähtömaassaan. Ota yhteyttä Ruotsin vakuutuskassaan ja selvitä, kuulutko Ruotsin sairausvakuutuksen piiriin.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.