Skráning lögheimilis í Svíþjóð

Folkeregistrering i Sverige
Í Svíþjóð ber Skatteverket ábyrgð á skráningu lögheimilis. Þú þarft að hafa meðferðis ýmis skjöl þegar þú tilkynnir um flutning til Svíþjóðar og þarf að hafa sænska kennitölu og sænskt nafnskírteini, eða panta sænska samræmingartölu.

Þegar flutt er til Svíþjóðar gilda mismunandi reglur um skráningu lögheimilis eftir því hvort þú ert norrænn ríkisborgari, ESB-ríkisborgari eða ríkisborgari lands utan ESB.

Þegar þú kemur til Svíþjóðar getur þú skráð þig opinberlega sem íbúi í landinu. Réttindi þín og skyldur í tengslum við skráningu lögheimilis fara eftir ríkisfangi þínu og því landi sem þú flytur frá.

Ef þú flytur innan Norðurlanda, þ. á m. Færeyja, Grænlands og Álandseyja, gildir svonefndur Norðurlandasamningur um almannaskráningu. Samningurinn felur í sér að þú getur aðeins átt eitt lögheimili á Norðurlöndum, óháð ríkisfangi þínu.

Ef þú ert í vafa um hvort þú skulir skrá lögheimili þitt í Svíþjóð eru það reglur landsins sem flutt er til sem gilda.

Hafðu samband við Skatteverket í Svíþjóð til að fá upplýsingar um skráningu lögheimilis eða skrá lögheimili þitt.

Norrænir ríkisborgarar

Ríkisborgari norræns ríkis getur dvalið í Svíþjóð í allt að eitt ár án þess að skrá búsetu.

Ef þú hyggst dvelja í Svíþjóð í meira en 12 mánuði þarftu að skrá lögheimili þitt þar í landi. Þú getur fyrst tilkynnt flutninginn til Svíþjóðar og fengið sænska kennitölu eftir að þú hefur flutt.

Ríkisborgarar í ESB- og EES-löndum og Sviss

Ríkisborgari í ESB/EES-landi utan Norðurlandanna getur annað hvort fengið dvalarleyfi sjálfur eða sem fjölskyldumeðlimur.

Á vefsíðu Skatteverket má finna upplýsingar um hvað einstaklingur sem kemur frá ESB-/EES-landi og hyggst búa í Svíþjóð vegna náms, starfa eða af öðrum ástæðum þarf að gera.

Ríkisborgarar annarra landa

Ríkisborgarar landa utan ESB /EES verða að sækja um dvalarleyfi til þess fá leyfi til að búa í Svíþjóð. Sótt er um dvalarleyfi annað hvort í sendiráði Svíþjóðar eða á skrifstofu ræðismanns Svíþjóðar í því landi sem flytja á frá. Einnig má sækja um dvalarleyfi hjá Migrationsverket þegar komið er til Svíþjóðar.

Ríkisborgari lands utan ESB/EES sem hefur fjölskyldutengsl við einstakling sem er ríkisborgari ESB-/EES-lands getur tilkynnt flutning til Skatteverket innan viku meðan hann/hún er í persónulegri heimsókn til þess að yfirvöld geti kannað hvort skilyrðum um skráningu til heimilis sé fullnægt.

Sé um fjölskyldutengsl við íbúa í ESB-/EES-landi að ræða þarf að sýna skriflega staðfestingu þess að einstaklingur megi dveljast í Svíþjóð vegna tengsla sinna við viðkomandi. Þá skal hafa gilt vegabréf meðferðis sem staðfestir hver einstaklingurinn er ásamt frumskjölum eða staðfestum skjölum sem staðfesta fjölskyldutengslin við þann ESB-/EES-borgara sem dvalarleyfið tengist.

Einstaklingur sem er með dvalarleyfi í Svíþjóð en er ekki ríkisborgari ESB-/EES-ríkis skal innan þriggja mánaða frá flutningi til Svíþjóðar sækja um dvalarkort (uppehållskort) hjá Migrationsverket.

Tilkynna um flutning til Svíþjóðar

Einstaklingur sem flytur til Svíþjóðar skal tilkynna flutning til Svíþjóðar áður en vika er liðin frá komu til landsins með því að heimsækja skrifstofu Skatteverket.

Hjá Skatteverket í Svíþjóð er kannað hvort skilyrði fyrir skráningu á til heimilis í Svíþjóð séu uppfyllt. Ef viðkomandi uppfyllir skilyrði til þess að vera skráður til heimilis í Svíþjóð er hann skráður svo frá þeim degi sem hann hefur tilkynnt um að sé flutningsdagurinn til Svíþjóðar, að því gefnu að flutningurinn sé tilkynntur innan viku frá uppgefnum flutningsdegi.

Ef umsókn um skráningu til heimilis berst síðar en viku frá þeim degi sem er uppgefinn flutningsdagur gildir heimilisskráningin frá þeim degi sem Skatteverket barst tilkynning um flutning til Svíþjóðar.

Hafðu þetta í huga:

 • Þegar flutt er til Svíþjóðar þarf að tilkynna flutninginn til Skatteverket.
 • Farðu á næstu skrifstofu Skatteverket á því svæði sem þú flytur til.
 • Allt heimilisfólk sem flytur með þér til Svíþjóðar þarf að mæta á skrifstofuna.
 • Ríkisfang þitt hefur áhrif á það hvaða reglur gilda um skráningu búsetu í Svíþjóð.

Undirbúðu þig fyrir heimsóknina:

 • Mælt er með því að fara á vef Skatteverket áður en mætt er á næstu skrifstofu.
 • Fylltu út netþjónustuna „Flyt til Sverige“ til að fá sem besta þjónustu.
 • Farðu í gegnum ferlið fyrir hvern fjölskyldumeðlim sem flytur (þ. á m. börn og/eða maka).

Fylltu út skráningu á netinu:

 • Með netþjónustunni „Flyt til Sverige“ fyllir þú tilkynninguna út á vefsvæði Skatteverket.
 • Í ferlinu færðu upplýsingar um þau skjöl sem þú þarft að hafa meðferðis á skrifstofuna.

Mæting á skrifstofu:

 • Þegar þú hefur lokið við öll skrefin á vefsvæðinu skaltu prenta út tilkynninguna um flutning.
 • Hafðu hana með þér, og einnig önnur skjöl sem þér hefur verið leiðbeint um að hafa meðferðis, þegar þú mætir á skrifstofuna.

Finna má nánari upplýsingar og leiðbeiningar á vefsvæði Skatteverket og nánari upplýsingar um ferlið við flutning til Svíþjóðar er að finna á tengli hér að neðan.

Skjöl sem þarf að nota við skráningu í Svíþjóð

Þegar tilkynnt er um flutning á skrifstofu Skatteverket í tengslum við skráningu lögheimilis í Svíþjóð er mikilvægt að hafa rétt skjöl meðferðis:

 1. Vegabréf er persónuskilríki landsins þíns: Hafðu vegabréfið þitt eða persónuskilríki meðferðis.
 2. Skjöl sem sýna hjúskaparstöðu: Hafðu með þér frumrit eða vottuð afrit af skjölum sem staðfesta hjúskaparstöðu sína, svo sem hjúskaparvottorð, ef við á.
 3. Fæðingarvottorð barna: Ef þú átt börn skaltu koma með frumrit af fæðingarvottorðum þeirra eða vottuð afrit.
 4. Túlkaþjónusta: Ef þú hefur þörf fyrir túlk er mikilvægt að láta vita af því með góðum fyrirvara áður en skráningarferlið hefst.

Ef sá sem hyggst skrá sig í þjóðskrá hefur verið skráður í þjóðskrá í Svíþjóð áður, og hafi hjúskaparstaða ekki breyst og ekki bæst við fleiri börn meðan á utanlandsdvölinni stóð, þarf ekki að hafa meðferðis skjöl um hjúskaparstöðu eða fæðingarvottorð barna.

Börn sem flytja til Svíþjóðar

Um börn sem flytja til Svíþjóðar með foreldrum sínum gilda sömu reglur um skráningu í þjóðskrá og fyrir fullorðna.

Einstaklingar innan átján ára aldurs sem flytja til Svíþjóðar án foreldra sinna þurfa að skrá sig í þjóðskrá á þjónustuskrifstofu skattayfirvalda (Skatteverket). Ef ætlunin er að flytja til ákveðins einstaklings í Svíþjóð þarf sá einstaklingur að koma með á skrifstofuna.

Eingöngu er leyfilegt að skrá sig í þjóðskrá í Svíþjóð ef ráðgert er að eiga heima í landinu í eitt ár að lágmarki. Mikilvægt er að muna eftir hafa með sér gilt vegabréf eða persónuskilríki frá heimalandinu. Ef sú/sá sem tilkynnir um flutning er yngri en sextán ára þarf forráðamaður að vera með í för. Að öðrum kosti þarf að hafa með sér bréf frá foreldrum eða forráðamanni. Í bréfinu þurfa að vera upplýsingar um hvernig megi ná í foreldrana og þeir þurfa að staðfesta að þeir séu samþykkir flutningum frá öðru norrænu ríki til Svíþjóðar.

Ef viðkomandi á meira en eitt foreldri/forráðamann þurfa báðir að skrifa undir.

Tilkynna þarf þjóðskrá í heimalandi þínu um flutning þinn til Svíþjóðar

Þegar flutt er til Svíþjóð frá norrænu landi er mismunandi hvernig stofnuninni í heimalandi þínu er tilkynnt um flutninginn. Þetta er það sem þú þarft að vita ef þú flytur frá norrænu landi til Svíþjóðar:

Danmörk:

 • Bæði þarf að tilkynna flutning til þjóðskrár í búsetusveitarfélagi í Danmörku og þjóðskrá í Svíþjóð.
 • Þegar tilkynningin þín hefur verið samþykkt og skráð í Svíþjóð verður sjálfkrafa skráð að þú hafir flutt frá Danmörku. Þetta á einnig við um börn.

Finnland:

 • Þegar flutt er frá Finnlandi til Svíþjóðar skal bæði tilkynna flutninginn til stofnunar stafvæðingar og manntals í Finnlandi (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) og þjóðskrár í Svíþjóð.
 • Þegar tilkynningin þín hefur verið samþykkt og skráð í Svíþjóð verður sjálfkrafa skráð að þú hafir flutt frá Finnlandi. Þetta á einnig við um börn.

Ísland:

 • Þegar flutt er frá Íslandi til Svíþjóðar þarftu aðeins að tilkynna flutninginn í Svíþjóð.
 • Þegar tilkynningin þín hefur verið samþykkt og skráð í Svíþjóð verður sjálfkrafa skráð að þú hafir flutt frá Íslandi. Þetta á einnig við um börn.

Noregur:

 • Þegar flutt er frá Noregi til Svíþjóðar þarftu aðeins að tilkynna flutninginn í Svíþjóð.
 • Þegar tilkynningin þín hefur verið samþykkt og skráð í Svíþjóð verður sjálfkrafa skráð að þú hafir flutt frá Noregi. Þetta á einnig við um börn.

Mikilvægt er að flytja réttum ferlum til að tryggja hnökralausa og skráningu og uppfærslu upplýsinga í bæði landinu sem flutt er frá og í Svíþjóð.

Upplýstu heimaland þitt þegar heimilisfang þitt í Svíþjóð breytist

Þegar þú flytur innan Svíþjóðar er mikilvægt að upplýsa heimalandið um breytinguna. Þótt þú skráir nýja heimilisfangið þitt Svíþjóð þarftu samt sem áður að tryggja að viðeigandi stofnanir í fyrra búsetulandi þínu fái upplýsingar um flutninginn. Þannig er líklegra að upplýsingar haldist réttar og uppfærðar í báðum löndum.

Ferlið getur verið mismunandi eftir því frá hvaða norræna landi flutt er. Sum lönd krefjast formlegrar tilkynningar um flutning frá fyrra heimilisfangi, þrátt fyrir að þú sért enn á Norðurlöndum. Þannig er tryggt að þau hafi nýjustu upplýsingar um búsetu þína. Gættu þess að fylgja réttum ferlum og uppfylla reglur landsins sem þú flytur frá.

Það er ekki aðeins mikilvægt fyrir stofnanir að hafa réttar upplýsingar um búsetu þína heldur er það einnig mikilvægt til að þú fáir mikilvægan póst og upplýsingar.

Hverjum lætur sænsk þjóðskrá upplýsingar í té og hvers vegna er það mikilvægt?

Upplýsingar sem skráðar eru í þjóðskrá í Svíþjóð verða látnar í té öðrum sænskum stofnunum í gegnum innri stofnanakerfi og hina sænsku þjóðskrá, SPAR.

Það þýðir að viðeigandi stofnanir á borð við Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten og Transportstyrelsen, sem og viðskiptavinir SPAR, geta sjálfkrafa fengið upplýsingar um nýtt heimilisfang eða nafnbreytingu þína.

Mikilvægt er að gefa upp réttar upplýsingar fyrir þjóðskrá til að þú fáir þær félagslegar greiðslur sem þú átt rétt á, til að stofnanir geti haft samband við þig, til að geta kosið í þeim kosningum sem þú átt rétt á að kjósa í og til að þú getir greitt réttan skatt í sveitarfélagi þínu.

Að panta sænskt nafnskírteini

Sænsk nafnskírteini geta alla jafna verið gefin út fyrir einstaklinga sem hafa fasta búsetu í Svíþjóð, óháð því hvort þeir séu sænskir ríkisborgarar eða ekki. Það er sérstaklega gagnlegt fyrir þá sem ekki eiga ökuskírteini eða önnur persónuskilríki.

Hvar færðu sænskt nafnskírteini?

Sænsk nafnskírteini eru gefin út á tveimur stöðum. Sænskir ríkisborgarar skulu panta sænsk nafnskírteini hjá lögreglu. Þetta kort staðfestir hver einstaklingurinn er, aldur og sænskt ríkisfang.

Erlendir ríkisborgarar sem hafa skráða búsetu í Svíþjóð og hafa fengið sænska kennitölu geta fengið sænskt nafnskírteini hjá Skatteverket. Sækja þarf um það í eigin persónu á skrifstofu Skatteverket. Kortið staðfestir hver þú ert, aldur þinn og að þú hafir búsetu í Svíþjóð. Umsóknarferlið felur í sér hefðbundna staðfestingu á auðkenni og skjölum um auðkenni og búsetu.

Hvers vegna er gagnlegt að eiga sænskt nafnskírteini?

Fleiri ástæður eru til að útvega sér sænskt nafnskírteini.

 1. Skilríki: Nafnskírteinið gegnir hlutverki opinberra persónuskilríkja sem nota má við ýmsar aðstæður, svo sem við áfengiskaup, fyrir bankaviðskipti og til að staðfesta aldur og auðkenni.
 2. Greiður aðgangur að ýmissi þjónustu: Fyrir tiltekna þjónustu og staði þarf að sýna opinber skilríki. Sænskt nafnskírteini auðveldar þér að fá aðgang að slíkri þjónustu.
 3. Ferðalög: Þrátt fyrir að Svíþjóð sé innan Schengen og að flest innri landamæri hafi verið afnumin gætir þú engu að síður þurft að sína skilríki við ferðir milli Schengen-landa. Nafnskírteini eru tekin gild sem ferðaskilríki. Þetta á þó aðeins við um nafnskírteini sem lögreglan gefur út.

Þú þarft að skrá þig hjá Försäkringskassan

Þegar einstaklingur skráir sig í þjóðskrá í Svíþjóð falla almannatryggingar viðkomandi úr gildi í landinu sem flutt er frá – heimalandinu.

Hafðu samband við sænsku almannatryggingastofnunina, Försäkringskassan, þegar þú flytur til Svíþjóðar til að hún geti ákvarðað hvort þú eigir að eiga aðild að almannatryggingum í Svíþjóð. Ef ákvarðað er að þú skulir eiga aðild að almannatryggingum í Svíþjóð gætir þú átt rétt á greiðslum frá Försäkringskassan, til dæmis barnabótum eða húsnæðisstyrk og fengið evrópskt sjúkratryggingakort.

Ef einstaklingur er skráður í þjóðskrá í Svíþjóð þýðir það venjulega að viðkomandi er sjúkratryggður í Svíþjóð. Þó eru undantekningar frá þessari reglu, meðal annars ef viðkomandi er námsmaður eða ef hann var ekki sjúkratryggður í brottflutningslandinu. Ef viðkomandi er ekki viss um hvort hann er sjúkratryggður í Svíþjóð skal hann hafa samband við Försäkringskassan.

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna