Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige
Skatteverket er den ansvarlige myndighed for folkeregistrering i Sverige. Læs nærmere om dine rettigheder og pligter i forhold til at blive folkeregistreret i Sverige samt om hvilke dokumenter du skal medbringe for at melde flytning og få svensk personnummer, for at bestille samordningsnummer og for at få et svensk id-kort.

Du kan blive folkeregistreret hos Skatteverket når du flytter fra udlandet til Sverige. Der er forskellige regler for at blive folkeregistreret i Sverige for nordiske statsborgere, EU-statsborgere og for statsborgere uden for EU.

Flytter du til Sverige fra et andet nordisk land og skal bo der i længere tid end ét år, skal du folkeregistreres i Sverige og have et svensk personnummer. Skal du bo i Sverige i kortere tid end et år, skal du ikke registreres i Sverige og får ikke et svensk personnummer. Skal du betale skat i Sverige, får du et svensk samordningsnummer.

Regler for folkeregistrering i Sverige

Som nordisk statsborger kan du opholde dig i Sverige i op til et år uden at folkeregistrere dig i landet.

Planlægger du at opholde dig i Sverige i længere end 12 måneder, skal du folkeregistrere dig i Sverige. Du kan først melde din flytning til Sverige og få et svensk personnummer efter du er flyttet til Sverige.

Hvis du er under 18 og flytter til Sverige med dine forældre gælder de samme regler vedrørende folkeregistrering for børn som for voksne.

Det er kun muligt at være folkeregistreret i et land ad gangen. Er du i tvivl om hvorvidt du skal folkeregistrere dig i Sverige, så er det tilflytningslandets regler, der afgør dette. Det er Skatteverket i Sverige der behandler folkeregistrering, så du skal kontakte Skatteverket hvis du vil vide hvor du skal være folkeregistreret.

Melde flytning til Sverige fra udlandet

Når du flytter til Sverige fra udlandet, skal du i løbet af den første uge melde din flytning til Sverige ved et personligt besøg hos Skatteverkets servicekontor.

Skatteverket i Sverige undersøger om betingelserne for at blive bopælsregistreret er opfyldt. Hvis du opfylder betingelserne for at blive bopælsregistreret, vil du blive det fra den dato som du oplyser, er din indflytningsdato til Sverige - forudsat at du melder din flytning til Sverige indenfor en uge fra den dag du angiver at du flyttede til Sverige.

Hvis din ansøgning om at blive bopælsregistreret indkommer senere end en uge fra den dato du oplyser at du flyttede til Sverige, gælder bopælsregistreringen fra den dag Skatteverket modtog din melding om flytning til Sverige.

Skatteverket oplyser det land du flyttede fra om at du er flyttet til Sverige.

Flytte til Sverige uden forældre

Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år og skal flytte til Sverige uden dine forældre, skal du besøge Skatteverkets servicekontor for at folkeregistrere dig. Hvis du skal flytte til en person i Sverige, skal personen følge med til servicekontoret.

For at folkeregistrere dig i Sverige skal du have til hensigt at bo i Sverige i mindst et år. Det er vigtigt at du medbringer et gyldigt pas eller et nationalt id-kort i original. Er du under 16 år skal din værge være med ved tilmeldingen om indflytning til Sverige. Ellers bliver du nødt til at medbringe et personligt brev fra dine forældre/værger. Brevet skal indeholde deres kontaktoplysninger og de skal skrive at de anerkender at du flytter fra det andet nordiske land til Sverige.

Har du mere end en forælder/værge, skal begge skrive under.

Orientere fraflytningslandet om flytning til Sverige

Danmark – Ved flytning fra Danmark til Sverige skal du både melde flytning til folkeregistret i din kommune i Danmark og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Danmark. De samme regler gælder for børn.

Finland – Ved flytning fra Finland til Sverige skal du både melde fraflytning til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Finland. De samme regler gælder for børn.

Island – Ved flytning fra Island til Sverige skal flytningen kun meldes i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Island. De samme regler gælder for børn.

Norge – Ved flytning fra Norge til Sverige skal flytningen kun meldes i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Norge. De samme regler gælder for børn.

Dokumenter når du skal registreres i Sverige

Du skal medbringe dit pas eller et nationalt id-kort i original, når du melder flytning på Skatteverkets servicekontor.

Du skal desuden medbringe dokumentation i originale eller bekræftede kopier, der styrker din civilstand (vielsesbevis) samt fødselsattester for dine børn, hvis du har børn.

Hvis du tidligere har været folkeregistreret i Sverige og der ikke er sket nogen ændring i din civilstand og du heller ikke har fået flere børn i løbet af dit ophold i udlandet, behøver du ikke medbringe dokumentation om civilstand eller fødselsattester for dine børn.

Har du brug for tolk, bør du oplyse om dette i god tid.

Social sikring når du registreres i Sverige

Når du folkeregistrerer dig i Sverige, ophører din sociale sikring som regel i det land du flytter fra – dit hjemland.

Du skal kontakte Försäkringskassan i Sverige når du flytter til Sverige. Så kan du få et EU-kort eller ydelser som du kan være berettiget til.

Försäkringskassan afgør om du skal være social sikret i Sverige. Hvis de fastslår at du skal være social sikret i Sverige, kan du være berettiget til ydelser fra Försäkringskassan for eksempel børnepenge eller boligstøtte.

Hvis du er folkeregistreret i Sverige, betyder det som regel at du er sygesikret i Sverige. Der findes dog undtagelser for dette, blandt andet hvis du er studerende eller ikke var sygesikret i det land du flyttede fra. Er du usikker på om du er sygesikret i Sverige, skal du kontakte Försäkringskassan.

Svensk personnummer

Alle personer der folkeregistreres i Sverige, får et svensk personnummer hos Skatteverket.

Hvis du en gang har fået et svensk personnummer, beholder du det hele livet. Det betyder at personnummeret ikke ændres selv om du flytter fra Sverige.

I Sverige skal du bruge dit svenske personnummer når du er i kontakt med myndigheder og private virksomheder.

Svensk samordningsnummer

I Sverige kan du få et samordningsnummer hvis du skal opholde dig i Sverige i mindre end et år og derfor ikke opfylder kravene for at blive folkeregistreret i Sverige. Samordningsnummeret gør det lettere for dig at have kontakt med svenske myndigheder og andre dele af det svenske samfund såsom arbejdsgivere, banker, skoler, udlejere, mobiloperatør, el-leverandør eller andre.

Det er Skatteverket der beslutter om du kan få et svensk samordningsnummer. Du skal kunne bekræfte din identitet med oplysninger om navn, fødselsdato og statsborgerskab. Desuden skal din ansøgning have oplysninger om køn, fødested og kontaktadresse.

Der er forskellige måder at søge om at få et svensk samordningsnummer på afhængigt af om du for eksempel skal være ansat, bedrive virksomhed, studere eller om du ejer en ejendom i Sverige, men bor i udlandet. Du kan enten selv ansøge om et samordningsnummer eller også kan en svensk myndighed bedømme at du skal tildeles et samordningsnummer.

Hvis du på et senere tidspunkt bliver folkeregistreret i Sverige, erstattes samordningsnummeret af et personnummer.

På Skatteverkets webside kan du læse hvordan du søger om et svensk samordningsnummer.

Svensk id-kort

Når du er blevet folkeregistreret i Sverige og har modtaget dit personnummer, kan du søge om at få et svensk id-kort.

Id-kortet bekræfter din alder og du skal bruge det for at identificere dig i forskellige situationer, når du for eksempel henter medicin på apoteket, handler alkohol, betaler med kort i en butik eller gør et bankærinde.

Statsborgere i et EU/EØS-land udenfor Norden

Er du statsborger i et EU/EØS-land som ikke er et nordisk land, kan du enten have egen opholdsret eller have opholdsret som familiemedlem.

Hos Skatteverket.se kan du læse hvad du skal gøre når du kommer fra et EU/EØS-land og skal bosætte dig i Sverige på grund af studie, arbejde eller andre årsager.

Statsborgere i et land udenfor EU/EØS

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du ansøge om opholdstilladelse for at bo i Sverige. Du kan enten ansøge om opholdstilladelse på den svenske ambassade eller det svenske konsulat i det land som du planlægger at flytte fra. Eller også kan du ansøge om opholdstilladelse hos Migrationsverket når du er kommet til Sverige.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, men er i familie med en person der er statsborger i et EU/EØS-land, kan du melde flytning indenfor en uge ved et personligt besøg hos Skatteverket for at myndigheden kan undersøge om du opfylder betingelserne for at blive bopælsregistreret i Sverige.

Hvis du er i familie med en EU/EØS-borger, skal du vise dokumentation som viser at du har ret til at opholde dig i Sverige via denne person og du skal medbringe et gyldigt pas som bekræfter din identitet samt originale eller bekræftede dokumenter der beviser din familietilknytning til den EU/EØS-borger som opholdsretten stammer fra.

Hvis du har opholdsret i Sverige og ikke er statsborger i et EU/EØS-land, skal du inden for tre måneder efter du er flyttet til Sverige ansøge om opholdskort (uppehållskort) hos Migrationsverket.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.