Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige
Læs om hvornår du har ret og pligt til at blive folkeregistreret i Sverige og hvordan du bestiller et ID-kort.

Regler for folkeregistrering i Sverige

Som nordisk statsborger kan du opholde dig i Sverige i op til et år uden at folkeregistrere dig i landet. Planlægger du at opholde dig i Sverige i længere end 12 måneder, skal du folkeregistrere dig i Sverige.

Hvis du er under 18 og flytter til Sverige med dine forældre gælder de samme regler vedrørende folkeregistrering for børn som for voksne.

Det er kun muligt at være folkeregistreret i et land ad gangen. Er du i tvivl om hvorvidt du skal folkeregistrere dig i Sverige, så er det tilflytningslandets regler, der afgør dette.

Melde flytning til Sverige fra udlandet

Når du flytter til Sverige fra udlandet, skal du i løbet af den første uge melde din flytning til Sverige ved et personligt besøg hos Skatteverket.

Skatteverket i Sverige undersøger om betingelserne for at blive bopælsregistreret er opfyldt. Hvis du opfylder betingelserne for at blive bopælsregistreret, vil du blive det fra den dato som du oplyser, er din indflytningsdato til Sverige - forudsat at du melder din flytning til Sverige indenfor en uge fra den dag du angiver at du flyttede til Sverige.

Hvis din ansøgning om at blive bopælsregistreret indkommer senere end en uge fra den dato du oplyser at du flyttede til Sverige, gælder bopælsregistreringen fra den dag Skatteverket modtog din melding om flytning til Sverige.

Skatteverket oplyser det land du flyttede fra om at du er flyttet til Sverige.

Flytte til Sverige uden forældre

Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år og skal flytte til Sverige uden dine forældre, skal du besøge Skatteverkets nærmeste servicekontor for at folkeregistrere dig. Hvis du skal flytte til en person i Sverige, skal personen følge med til servicekontoret.

For at folkeregistrere dig i Sverige skal du have til hensigt at bo i Sverige i mindst et år. Det er vigtigt at du medbringer et gyldigt pas eller et nationalt id-kort i original. Er du under 16 år skal din værge være med ved tilmeldingen om indflytning til Sverige. Ellers bliver du nødt til at medbringe et personligt brev fra dine forældre/værger. Brevet skal indeholde deres kontaktoplysninger og de skal skrive at de anerkender at du flytter fra det andet nordiske land til Sverige.

Har du mere end en forælder/værge, skal begge skrive under.

Orientere fraflytningslandet om flytning til Sverige

Danmark – Ved flytning fra Danmark til Sverige skal du både melde flytning til folkeregistret i din kommune i Danmark og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Danmark. De samme regler gælder for børn.

Finland – Ved flytning fra Finland til Sverige skal du både melde fraflytning til Befolkningsregistercentralen og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Finland. De samme regler gælder for børn.

Island – Ved flytning fra Island til Sverige skal flytningen kun meldes i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Island. De samme regler gælder for børn.

Norge – Ved flytning fra Norge til Sverige skal flytningen kun meldes i Sverige. Bliver din tilmelding i Sverige godkendt, bliver du automatisk udvandret fra Norge. De samme regler gælder for børn.

Medbring de rette dokumenter

Du skal medbringe dit pas eller et nationalt ID-kort i original, når du melder flytning hos Skatteverket. Medbringer du ikke dit pas eller et nationalt ID-kort, men en anden gyldig ID-legitimation, vil din indflytningsdag blive registreret den dag, hvor der fattes beslutning om flytning.

Du skal desuden medbringe dokumentation i originale eller bekræftede kopier, der styrker din civilstand (vielsesbevis) samt fødselsattester for dine børn, hvis du har børn. Hvis du tidligere har været folkeregistreret i Sverige og der ikke er sket nogen ændring i din civilstand og du heller ikke har fået flere børn i løbet af dit ophold i udlandet, behøver du ikke medbringe dokumentation om civilstand eller fødselsattester for dine børn.

Har du brug for tolk, bør du oplyse om dette i god tid.

Folkeregistrering og social sikring

Når du folkeregistrerer dig i Sverige, ophører din sociale sikring som regel i fraflytningslandet. Du skal kontakte Försakringskassan og sikre dig at du indgår i svensk social sikring.

Hvis du er folkeregistreret i Sverige, betyder det som regel at du er sygesikret i Sverige. Der findes dog undtagelser for dette, bl.a. hvis du er studerende eller ikke var sygesikret i det land du flyttede fra. Er du usikker på om du er sygesikret i Sverige, bør du kontakte Försäkringskassan.

Personnummer

Alle personer som folkeregistreres i Sverige, bliver tildelt et personnummer som identitetsbetegnelse. Hvis du en gang har fået et personnummer, beholder du dette gennem hele livet, også hvis du flytter fra Sverige.

Samordningsnummer

Har du ikke tidligere været folkeregistreret i Sverige og skal arbejde her i mindre end ét år, kan du få et samordningsnummer. Et samordningsnummer kan kun begæres af en statslig myndighed og visse private universiteter.

Formålet med dette nummer er at myndighederne og andre skal kunne identificere dig, selv om du ikke er folkeregistreret. Skatteverket tildeler dig et samordningsnummer når du skal skatteregistreres.

Hvis du på et senere tidspunkt bliver folkeregistreret i Sverige, erstattes samordningsnummeret af et personnummer.

ID-kort

Når du er blevet folkeregistreret i Sverige og har modtaget dit personnummer, kan du søge om at få et svensk ID-kort.

ID-kortet bekræfter din alder og du skal bruge det for at legitimere dig i forskellige situationer, når du for eksempel henter medicin på apoteket, handler alkohol, betaler med kort i en butik eller gør bankærinde.

Statsborgere i et EU/EØS-land udenfor Norden

Er du statsborger i et EU/EØS-land som ikke er et nordisk land, kan du enten have din egen opholdsret eller have opholdsret som familiemedlem.

Hos Skatteverket.se kan du læse hvad du skal gøre når du kommer fra et EU/EØS-land og skal bosætte dig i Sverige på grund af studie, arbejde eller andre årsager.

Statsborgere i et land udenfor EU/EØS

Hvis du er statsborger i et land udenfor EU eller EØS, skal du ansøge om opholdstilladelse for at bo i Sverige. Du kan enten ansøge om opholdstilladelse på den svenske ambassade eller det svenske konsulat i det land som du planlægger at flytte fra. Eller også kan du ansøge om opholdstilladelse hos Migrationsverket når du er kommet til Sverige.

Hvis du er statsborger i et land udenfor EU eller EØS, men er i familie med en person der er statsborger i et EU- eller EØS-land, kan du melde flytning indenfor en uge ved et personligt besøg hos Skatteverket for at myndigheden kan undersøge om du opfylder betingelserne for at blive bopælsregistreret i Sverige.

Hvis du er i familie med en EU- eller EØS-borger, skal du vise dokumentation som viser at du har ret til at opholde dig i Sverige via denne person og du skal medbringe et gyldigt pas som bekræfter din identitet samt originale eller bekræftede dokumenter der beviser din familietilknytning til den EU- eller EØS-borger som opholdsretten stammer fra.

Hvis du har opholdsret i Sverige og ikke er statsborger i et EU- eller EØS-land, skal du indenfor tre måneder efter du er flyttet til Sverige ansøge om opholdskort (uppehållskort) hos Migrationsverket.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.