Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige
I Sverige er Skatteverket ansvarlig for folkeregistrering. Du skal medbringe flere forskellige dokumenter når du melder flytning til Sverige og skal have et svensk personnummer og et svensk id-kort, eller hvis du skal bestille et svensk samordningsnummer.

Når du flytter til Sverige fra udlandet, er der forskellige regler når det drejer sig om folkeregistrering, afhængigt af om du er nordisk statsborger, EU-statsborger eller statsborger uden for EU.

Når du ankommer til Sverige, har du mulighed for at blive officielt registreret som indbygger i landet. Dine rettigheder og dit ansvar i forbindelse med registrering i Sverige varierer alt efter, hvilket land du har statsborgerskab i, og fra hvilket land du flytter til Sverige.

Hvis du flytter mellem de nordiske lande, herunder Færøerne, Grønland og Åland, er du underlagt den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Denne aftale betyder at uanset hvilket statsborgerskab du har, kan du kun være i folkeregistreret ét sted i Norden.

Er du i tvivl om hvorvidt du skal folkeregistrere dig i Sverige, så er det tilflytningslandets regler, der afgør dette.

Du skal kontakte Skatteverket i Sverige for at få information om folkeregistrering i Sverige eller hvis du skal registrere dig i Sverige.

Nordiske statsborgere

Er du nordisk statsborger, kan du opholde dig i Sverige i op til et år uden at folkeregistrere dig i landet.

Planlægger du at opholde dig i Sverige i længere end 12 måneder, skal du folkeregistrere dig i Sverige. Du kan først melde din flytning til Sverige og få et svensk personnummer efter du er flyttet til Sverige.

Statsborgere i EU- og EØS-lande samt Schweiz

Er du statsborger i et EU/EØS-land som ikke er et nordisk land, kan du enten have egen opholdsret eller have opholdsret som familiemedlem.

På Skatteverkets webside kan du læse hvad du skal gøre når du kommer fra et EU/EØS-land og skal bosætte dig i Sverige på grund af studie, arbejde eller andre årsager.

Statsborgere i øvrige lande

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du ansøge om opholdstilladelse for at bo i Sverige. Du kan enten ansøge om opholdstilladelse på den svenske ambassade eller det svenske konsulat i det land som du planlægger at flytte fra. Eller også kan du ansøge om opholdstilladelse hos Migrationsverket når du er kommet til Sverige.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, men er i familie med en person der er statsborger i et EU/EØS-land, kan du melde flytning indenfor en uge ved et personligt besøg hos Skatteverket for at myndigheden kan undersøge om du opfylder betingelserne for at blive bopælsregistreret i Sverige.

Hvis du er i familie med en EU/EØS-borger, skal du vise dokumentation som viser at du har ret til at opholde dig i Sverige via denne person og du skal medbringe et gyldigt pas som bekræfter din identitet samt originale eller bekræftede dokumenter der beviser din familietilknytning til den EU/EØS-borger som opholdsretten stammer fra.

Hvis du har opholdsret i Sverige og ikke er statsborger i et EU/EØS-land, skal du inden for tre måneder efter du er flyttet til Sverige ansøge om opholdskort (uppehållskort) hos Migrationsverket.

Du skal melde flytning til Sverige fra udlandet

Når du flytter til Sverige fra udlandet, skal du i løbet af den første uge melde din flytning til Sverige ved et personligt besøg hos Skatteverkets servicekontor.

Skatteverket i Sverige undersøger om betingelserne for at blive bopælsregistreret er opfyldt. Hvis du opfylder betingelserne for at blive bopælsregistreret, vil du blive det fra den dato som du oplyser, er din indflytningsdato til Sverige - forudsat at du melder din flytning til Sverige indenfor en uge fra den dag du angiver at du flyttede til Sverige.

Hvis din ansøgning om at blive bopælsregistreret indkommer senere end en uge fra den dato du oplyser at du flyttede til Sverige, gælder bopælsregistreringen fra den dag Skatteverket modtog din melding om flytning til Sverige.

Vær opmærksom på:

 • Når du flytter til Sverige, skal du melde din tilflytning til Skatteverket.
 • Besøg dit lokale servicekontor, der er tilknyttet det område, du flytter til.
 • Alle medlemmer af din husstand, der flytter med dig til Sverige, skal møde op på servicekontoret.
 • Dit statsborgerskab påvirker hvilke regler der er for hvornår du skal registrere dig i Sverige.

Forbered dig inden mødet:

 • Før du møder op på servicekontoret, anbefales det at besøge Skatteverkets webside.
 • Udfyld online-servicen "Flyt til Sverige" for bedst mulig betjening.
 • Gennemfør processen individuelt for hver medlem af den flyttende husstand (inklusive børn og/eller partner).

Udfyld online-tilmelding:

 • Via online-servicen "Flyt til Sverige" udfylder du din tilmelding på Skatteverkets webside.
 • Under processen vil du blive informeret om de nødvendige dokumenter, du skal medbringe til servicekontoret.

Mød op på servicekontoret:

 • Når du har udfyldt alle trin via websiden, udskriver du din tilmelding til tilflytning.
 • Medbring den udskrevne tilmelding og de øvrige dokumenter, du er blevet instrueret i at medbringe, til dit møde på servicekontoret.

For yderligere information og vejledning, kan du besøge Skatteverkets webside og læse mere om processen for at flytte til Sverige på linket nedenfor.

Dokumenter du skal bruge ved registrering i Sverige

Når du melder flytning på Skatteverkets servicekontor i forbindelse med registrering i Sverige, er det afgørende at medbringe de korrekte dokumenter:

 1. Pas eller nationalt ID-kort: Du skal medbringe dit originale pas eller et nationalt id-kort.
 2. Dokumentation for civilstand: Medbring originale dokumenter eller bekræftede kopier, der bekræfter din civilstand, såsom vielsesbevis, hvis relevant.
 3. Fødselsattester for børn: Hvis du har børn, skal du medbringe originale fødselsattester eller bekræftede kopier.
 4. Tolketjeneste: Hvis du har brug for en tolk, er det vigtigt at give besked i god tid inden din registreringsproces.

Hvis du tidligere har været folkeregistreret i Sverige og der ikke er sket nogen ændring i din civilstand og du heller ikke har fået flere børn i løbet af dit ophold i udlandet, behøver du ikke medbringe dokumentation om civilstand eller fødselsattester for dine børn.

Børn som flytter til Sverige

Hvis du er under 18 og flytter til Sverige med dine forældre gælder de samme regler vedrørende folkeregistrering for børn som for voksne.

Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år og skal flytte til Sverige uden dine forældre, skal du besøge Skatteverkets servicekontor for at folkeregistrere dig. Hvis du skal flytte til en person i Sverige, skal personen følge med til servicekontoret.

For at folkeregistrere dig i Sverige skal du have til hensigt at bo i Sverige i mindst et år. Det er vigtigt at du medbringer et gyldigt pas eller et nationalt id-kort i original. Er du under 16 år skal din værge være med ved tilmeldingen om indflytning til Sverige. Ellers bliver du nødt til at medbringe et personligt brev fra dine forældre/værger. Brevet skal indeholde deres kontaktoplysninger og de skal skrive at de anerkender at du flytter fra det andet nordiske land til Sverige.

Har du mere end en forælder/værge, skal begge skrive under.

Folkeregistreringsmyndigheden i hjemlandet skal orienteres når du flytter til Sverige

Når du flytter til Sverige fra et af de nordiske lande, er der forskellige procedurer for at orientere fraflytningslandet om din flytning. Her er hvad du skal vide hvis du flytter fra et nordisk land til Sverige:

Danmark:

 • Du skal både melde din flytning til folkeregistret i din danske kommune og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige.
 • Når din tilmelding bliver godkendt og du registreres i Sverige, vil du automatisk blive registreret som udrejst fra Danmark. Dette gælder også for børn.

Finland:

 • Flytter du fra Finland til Sverige, skal du både melde fraflytning til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland og tilmelde din flytning til folkeregistret i Sverige.
 • Når din tilmelding bliver godkendt og du registreres i Sverige, vil du automatisk blive registreret som udrejst fra Finland. Dette gælder også for børn.

Island:

 • Flytter du fra Island til Sverige, skal du kun melde din flytning i Sverige.
 • Når din tilmelding bliver godkendt og du registreres i Sverige, vil du automatisk blive registreret som udrejst fra Island. Dette gælder også for børn.

Norge:

 • Flytter du fra Norge til Sverige, skal du kun melde din flytning i Sverige.
 • Når din tilmelding bliver godkendt og du registreres i Sverige, vil du automatisk blive registreret som udrejst fra Norge. Dette gælder også for børn.

Det er vigtigt at følge de korrekte procedurer for at sikre en glat overgang og opdatering af  registre i både fraflytningslandet og Sverige.

Hold hjemlandet opdateret når du skifter adresse i Sverige

Når du skifter bopæl indenfor Sverige og flytter til en ny adresse, er det vigtigt at orientere fraflytningslandet om denne ændring. Selvom du bliver registreret på din nye svenske adresse, skal du stadig sikre at de relevante myndigheder i dit tidligere bopælsland er informeret om din flytning. Dette kan bidrage til at opretholde korrekte og opdaterede oplysninger i begge lande.

Afhængigt af hvilket nordisk land du kommer fra, kan procedurerne variere. Nogle lande kræver en formel meddelelse om, at du har forladt din tidligere adresse, selvom du stadig befinder dig indenfor Norden. Dette sikrer, at de har de seneste oplysninger om din opholdsstatus. Sørg for at følge de nødvendige trin og opfylde kravene i henhold til fraflytningslandets regler.

En korrekt opdatering af dine bopælsoplysninger er ikke kun vigtig for myndighederne, men også for at du skal kunne modtage vigtig post og information.

Hvem deler den svenske folkeregistrering dine oplysninger med og hvorfor er det vigtigt?

De oplysninger der registreres hos det svenske folkeregister deles med andre svenske myndigheder og samfundsinstanser gennem interne myndighedssystemer og den svenske stats personregister, SPAR.

Det betyder at relevante myndigheder så som Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten og Transportstyrelsen, og SPAR-kunder automatisk får kendskab til dine nye adresse eller hvis du har ændret dit navn.

Det er vigtigt at du giver korrekte oplysninger til folkeregistret, så du får de sociale ydelser du er berettiget til, myndighederne kan komme i kontakt med dig, du kan stemme i de valg du er berettiget til og så du kan betale korrekt skat i din kommune.

Du skal bestille et svensk ID-kort

Et svensk ID-kort kan normalt udstedes til personer med fast bopæl i Sverige, uanset om de er svenske statsborgere eller ej. Det er især nyttigt for dem, der ikke har kørekort eller ønsker en anden form for legitimationskort.

Hvor får du svensk ID-kort?

Svenske ID-kort udstedes to steder. Svenske statsborgere skal bestille svensk ID-kort hos Polisen. Dette kort bekræfter din identitet, din alder og at du er svensk statsborger.

Udenlandske statsborgere der er folkeregistrerede i Sverige og har fået et svensk personnummer, kan bestille svensk ID-kort hos Skatteverket i Sverige. Du skal ansøge om det personligt på et af deres servicekontorer. Dette kort bekræfter din identitet, din alder og at du er bosat i Sverige. Ansøgningsprocessen inkluderer typisk en identitetskontrol og dokumentation for identitet og bopæl.

Hvorfor er det praktisk at have et svensk ID-kort?

Der er flere grunde til at anskaffe sig et svensk ID-kort:

 1. Legitimation: ID-kortet fungerer som en officiel form for identifikation, som kan bruges i en bred vifte af situationer, for eksempel ved køb af alkohol, ved banktransaktioner og som bevis på alder og identitet i forskellige sammenhænge.
 2. Nem adgang til visse tjenester: Nogle tjenester og faciliteter kræver officiel identifikation. Et svensk ID-kort gør det lettere at få adgang til sådanne tjenester.
 3. Rejser: Selvom Sverige er en del af Schengen-området, og de fleste indre grænser er fjernet, kan det stadig være nødvendigt at identificere dig ved rejsen mellem Schengen-landene. Et ID-kort kan bruges som gyldig rejseidentifikation. Dette gælder dog kun det ID-kort som Polisen udsteder.

Du skal registrere dig hos Försäkringskassan

Når du folkeregistrerer dig i Sverige, ophører din sociale sikring som regel i det land du flytter fra – dit hjemland.

Du skal kontakte den svenske socialsikringsmyndighed, Försäkringskassan, når du flytter til Sverige for at de kan afgøre om du skal være social sikret i Sverige. Hvis de fastslår at du skal være social sikret i Sverige, kan du være berettiget til ydelser fra Försäkringskassan som for eksempel børnepenge eller boligstøtte, og du kan få et EU-kort.

Hvis du er folkeregistreret i Sverige, betyder det som regel at du er sygesikret i Sverige. Der findes dog undtagelser for dette, blandt andet hvis du er studerende eller ikke var sygesikret i det land du flyttede fra. Er du usikker på om du er sygesikret i Sverige, skal du kontakte Försäkringskassan.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.