Folkbokföring i Sverige

Folkeregistrering i Sverige
Skatteverket är ansvarig myndighet för folkbokföring i Sverige. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter när det gäller att folkbokföra dig i Sverige samt om vilka handlingar du ska ta med dig för att anmäla flytt och få ett svenskt personnummer, för att beställa ett samordningsnummer och för att få ett svenskt id-kort.

Du kan folkbokföra dig hos Skatteverket när du flyttar från utlandet till Sverige. Det finns olika regler för att bli folkbokförd i Sverige beroende på om du är nordiska medborgare, EU-medborgare och för medborgare utanför EU.

Du kan folkbokföra dig hos Skatteverket när du flyttar från utlandet till Sverige. Det finns olika regler för att bli folkbokförd i Sverige beroende på om du är nordiska medborgare, EU-medborgare och för medborgare utanför EU.

Om du flyttar till Sverige från ett annat nordiskt land och ska bo där i mer än ett år ska du folkbokföra dig i Sverige och ha ett svenskt personnummer. Om du ska bo i Sverige i mindre än ett år behöver du inte vara folkbokförd i Sverige och får då inte ett svenskt personnummer. Ska du betala skatt i Sverige får du ett svenskt samordningsnummer.

Regler för folkbokföring i Sverige

Som medborgare i ett nordiskt land kan du uppehålla dig i Sverige i upp till ett år utan att folkbokföra dig i landet.

Om du planerar att vistas i Sverige längre än 12 månader ska du folkbokföra dig i landet. Du kan anmäla din flytt till Sverige och få ett svenskt personnummer först efter att du har flyttat till Sverige.

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Man kan bara vara folkbokförd i ett land åt gången. Om du är osäker på ifall du ska folkbokföra dig i Sverige så är det inflyttningslandets regler som avgör detta. Det är Skatteverket i Sverige som hanterar folkbokföringen, så kontakta Skatteverket om du vill veta var du ska vara folkbokförd.

Anmäl flytt till Sverige från utlandet

När du flyttar till Sverige från utlandet ska du anmäla din flytt till Sverige inom en vecka genom ett besök hos Skatteverkets servicekontor.

Skatteverket prövar om du uppfyller kraven för att bli folkbokförd. Om du uppfyller kraven blir du folkbokförd i Sverige från och med det datum du anger som inflyttningsdatum, förutsatt att du anmält din flytt till Sverige inom en vecka från den dag då du uppger att du flyttade till Sverige.

Om din anmälan kommer in senare gäller folkbokföringen från dagen då Skatteverket tog emot din flyttanmälan.

Skatteverket meddelar ditt utflyttningsland att du har flyttat till Sverige.

Flytta till Sverige utan föräldrar

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Har du mer än en förälder/vårdnadshavare ska båda skriva under.

Meddela utflyttningslandet om flytt till Sverige

Danmark: Vid flytt från Danmark till Sverige ska du anmäla flytten både till folkeregistret i din kommun i Danmark och till folkbokföringen i Sverige. Om din anmälan i Sverige godkänns blir du automatiskt utvandrad från Danmark. Samma regler gäller för barn.

Finland: Vid flytt från Finland till Sverige ska du anmäla flytten både till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland och till folkbokföringen i Sverige. Om din anmälan i Sverige godkänns blir du automatiskt utvandrad från Finland. Samma regler gäller för barn.

Island: Vid flytt från Island till Sverige ska flytten endast anmälas i Sverige. Om din anmälan i Sverige godkänns blir du automatiskt utvandrad från Island. Samma regler gäller för barn.

Norge: Vid flytt från Norge till Sverige ska flytten endast anmälas i Sverige. Om din anmälan i Sverige godkänns blir du automatiskt utvandrad från Norge. Samma regler gäller för barn.

Handlingar när du ska folkbokföra dig i Sverige

Du ska ta med dig ditt pass eller ett nationellt id-kort i original när du anmäler flytt på Skatteverkets servicekontor.

Du ska dessutom ta med dig handlingar i original eller bestyrkta kopior som styrker ditt civilstånd (vigselbevis) samt födelseattester för dina barn, om du har barn.

Om du tidigare har varit folkbokförd i Sverige och det inte har skett någon förändring av ditt civilstånd och du heller inte har fått fler barn under din vistelse utomlands, då behöver du inte ta med dig handlingar om civilstånd eller födelseattester för dina barn.

Om du behöver tolk bör du upplysa Skatteverket om det i god tid.

Socialförsäkring när du blir folkbokförd i Sverige

När du blir folkbokförd i Sverige upphör din socialförsäkring i regel i det land du flyttar från – ditt hemland.

Kontakta Försäkringskassan i Sverige när du flyttar till Sverige. Då kan du få ett EU-kort eller förmåner som du kan ha rätt till.

Försäkringskassan avgör om du ska vara socialförsäkrad i Sverige. Om de kommer fram till att du ska vara socialförsäkrad i Sverige kan du ha rätt till förmåner från Försäkringskassan, till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag.

Om du är folkbokförd i Sverige innebär det i regel att du är sjukförsäkrad i Sverige. Men det finns undantag, bland annat om du är studerande eller inte var sjukförsäkrad i det land du flyttade från. Är du osäker på om du är sjukförsäkrad i Sverige ska du kontakta Försäkringskassan.

Svenskt personnummer

Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett svenskt personnummer hos Skatteverket.

Har du en gång fått ett svenskt personnummer behåller du det hela livet. Det innebär att personnumret inte ändras även om du flyttar från Sverige.

I Sverige använder du ditt svenska personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag.

Svenskt samordningsnummer

I Sverige kan du få ett samordningsnummer om du ska stanna i Sverige i mindre än ett år och därför inte uppfyller kraven för att vara folkbokförd i Sverige. Samordningsnumret gör det lättare för dig att ha kontakt med svenska myndigheter och andra delar av det svenska samhället såsom arbetsgivare, banker, skolor, hyresvärdar, mobiloperatörer och elleverantörer.

Det är Skatteverket som beslutar om du kan få ett svenskt samordningsnummer. Du måste kunna bekräfta din identitet med uppgifter om namn, födelsedatum och medborgarskap. Dessutom ska din ansökan innehålla uppgifter om kön, födelseort och kontaktadress.

Det finns olika sätt att ansöka om ett svenskt samordningsnummer beroende på om du till exempel ska vara anställd, driva företag, studera eller om du äger en fastighet i Sverige men bor utomlands. Du kan antingen själv ansöka om ett samordningsnummer eller så kan en svensk myndighet bedöma att du ska tilldelas ett samordningsnummer.

Om du senare blir folkbokförd i Sverige ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa hur du ansöker om ett svenskt samordningsnummer.

Svenskt id-kort

Efter att du har folkbokfört dig i Sverige och fått ditt personnummer kan du ansöka om ett svenskt id-kort.

Id-kortet styrker din ålder och du använder det för att legitimera dig i olika situationer, till exempel när du hämtar ut läkemedel på apoteket, köper alkoholhaltiga drycker, betalar med kort i en butik och utför bankärenden.

Medborgare i ett EU-/EES-land utanför Norden

Om du är medborgare i ett icke-nordiskt EU-/EES-land kan du antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem.

På Skatteverket.se kan du läsa om vad du ska göra när du kommer från ett EU-/EES-land och ska bosätta dig i Sverige på grund av studier, arbete eller andra orsaker.

Medborgare i ett land utanför EU/EES

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES-land ska du ansöka om uppehållstillstånd för att bo i Sverige. En ansökan om uppehållstillstånd kan du antingen göra hos den svenska ambassaden eller det svenska konsulatet i det land du tänker flytta från. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket efter din ankomst till Sverige.

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES men är familjemedlem till en person som är medborgare i ett EU-/EES-land kan du anmäla flytt inom en vecka till Skatteverket genom ett personligt besök så att myndigheten kan undersöka om du uppfyller kraven för att bli folkbokförd i Sverige.

Om du är familjemedlem till en EU-/EES-medborgare behöver du visa handlingar som styrker att du har rätt att uppehålla dig i Sverige genom denna person och ta med dig ett giltigt pass som styrker din identitet samt handlingar i original eller bestyrkt kopia som styrker familjeanknytningen till den EU-/EES-medborgare som uppehållsrätten härleds ifrån.

Om du har uppehållsrätt i Sverige och inte är medborgare i ett EU-/EES-land ska du inom tre månader efter att du flyttat till Sverige ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.