Folkbokföring i Sverige

Folkeregistrering i Sverige
Här kan du läsa om när du har rätt och skyldighet att bli folkbokförd i Sverige och hur du beställer ett id-kort.

Regler för folkbokföring i Sverige

Som medborgare i ett nordiskt land kan du uppehålla dig i Sverige i upp till ett år utan att folkbokföra dig i landet. Om du planerar att vistas i Sverige längre än 12 månader ska du folkbokföra dig i landet.

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Man kan bara vara folkbokförd i ett land åt gången. Om du är osäker på ifall du ska folkbokföra dig i Sverige så är det inflyttningslandets regler som avgör detta.

Anmäl flytt till Sverige från utlandet

När du flyttar till Sverige från utlandet ska du anmäla din flytt till Sverige inom en vecka genom ett besök hos Skatteverket.

Skatteverket prövar om du uppfyller kraven för att bli folkbokförd. Om du uppfyller kraven blir du folkbokförd i Sverige från och med det datum du anger som inflyttningsdatum, förutsatt att du anmält din flytt till Sverige inom en vecka från den dag då du uppger att du flyttade till Sverige.

Om din anmälan kommer in senare gäller folkbokföringen från dagen då Skatteverket tog emot din flyttanmälan.

Skatteverket meddelar ditt utflyttningsland att du har flyttat till Sverige.

Flytta till Sverige utan föräldrar

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets närmaste servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige

Har du mer än en förälder/vårdnadshavare ska båda skriva under.

Meddela utflyttningslandet om flytt till Sverige

Danmark: Vid flytt från Danmark till Sverige ska du anmäla flytten både till folkeregistret i din kommun i Danmark och till folkbokföringen i Sverige. Om din anmälan i Sverige godkänns blir du automatiskt utvandrad från Danmark. Samma regler gäller för barn.

Finland: Vid flytt från Finland till Sverige ska du anmäla flytten både till Befolkningsregistercentralen i Finland och till folkbokföringen i Sverige. Om din anmälan i Sverige godkänns blir du automatiskt utvandrad från Finland. Samma regler gäller för barn.

Island: Vid flytt från Island till Sverige ska flytten endast anmälas i Sverige. Om din anmälan i Sverige godkänns blir du automatiskt utvandrad från Island. Samma regler gäller för barn.

Norge: Vid flytt från Norge till Sverige ska flytten endast anmälas i Sverige. Om din anmälan i Sverige godkänns blir du automatiskt utvandrad från Norge. Samma regler gäller för barn.

Ta med rätt handlingar

Du ska ta med dig ditt pass eller ett nationellt id-kort i original när du anmäler flytt hos Skatteverket. Om du inte har med dig ditt pass eller nationella id-kort, utan en annan giltig identitetshandling, registreras det datum som inflyttningsdatum då beslut om inflyttning fattas.

Du ska dessutom ta med dig handlingar i original eller bestyrkta kopior som styrker ditt civilstånd (vigselbevis) samt födelseattester för dina barn, om du har barn. Om du tidigare har varit folkbokförd i Sverige och det inte har skett någon förändring av ditt civilstånd och du heller inte har fått fler barn under din vistelse utomlands, då behöver du inte ta med dig handlingar om civilstånd eller födelseattester för dina barn.

Om du behöver tolk bör du upplysa Skatteverket om det i god tid.

Folkbokföring och socialförsäkring

När du blir folkbokförd i Sverige upphör normalt din socialförsäkring i det land du flyttar från. Kontakta Försäkringskassan och försäkra dig om att du omfattas av den svenska socialförsäkringen.

Om du är folkbokförd i Sverige innebär det i regel att du är sjukförsäkrad i Sverige. Men det finns undantag, bland annat om du är studerande eller inte var sjukförsäkrad i det land du flyttade från. Om du är osäker på ifall du är sjukförsäkrad i Sverige bör du kontakta Försäkringskassan.

Personnummer

Alla personer som folkbokförs i Sverige tilldelas ett personnummer som identitetsbeteckning. När du en gång har fått ett personnummer behåller du det under hela livet, även om du flyttar från Sverige.

Samordningsnummer

Om du inte har varit folkbokförd i Sverige tidigare och ska arbeta i landet i mindre än ett år kan du få ett samordningsnummer. Ett samordningsnummer kan endast begäras av en statlig myndighet och vissa privata universitet.

Syftet med det numret är att myndigheterna och andra ska kunna identifiera dig även om du inte är folkbokförd. Skatteverket ger dig ett samordningsnummer när du ska skatteregistreras.

Om du senare blir folkbokförd i Sverige, ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

Id-kort

Efter att du har folkbokfört dig i Sverige och har fått ditt personnummer kan du ansöka om ett svenskt id-kort.

Id-kortet styrker din ålder och du använder det för att legitimera dig i olika situationer, till exempel när du hämtar ut läkemedel på apoteket, köper alkoholhaltiga drycker, betalar med kort i en butik och utför bankärenden.

Medborgare i ett EU-/EES-land utanför Norden

Om du är medborgare i ett icke-nordiskt EU-/EES-land kan du antingen ha ett eget uppehållstillstånd eller ha uppehållsrätt som familjemedlem.

På Skatteverket.se kan du läsa om vad du ska göra när du kommer från ett EU-/EES-land och ska bosätta dig i Sverige på grund av studier, arbete eller andra orsaker.

Medborgare i ett land utanför EU och EES

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land måste du ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bo i Sverige. En ansökan om uppehållstillstånd kan du antingen göra hos den svenska ambassaden eller det svenska konsulatet i det land du tänker flytta från. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket efter din ankomst till Sverige.

Om du inte är EU- eller EES-medborgare men är familjemedlem till en EU- eller EES-medborgare kan du anmäla flytt inom en vecka till Skatteverket genom ett personligt besök för att ta reda på om du uppfyller kraven för att bli folkbokförd i Sverige.

Om du är familjemedlem till en EU- eller EES-medborgare behöver du visa handlingar som styrker att du har uppehållsrätt i Sverige genom denna person och ta med dig ett giltigt pass i original som styrker din identitet samt handlingar i original eller bestyrkt kopia som styrker familjeanknytningen till den EU- eller EES-medborgare som uppehållsrätten härleds ifrån.

Om du har uppehållsrätt i Sverige och inte är medborgare i ett EU- eller EES-land ska du inom tre månader efter att du flyttat till Sverige ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.