Folkbokföring i Sverige

Folkeregistrering i Sverige
I Sverige är det Skatteverket som ansvarar för folkbokföringen. Du behöver ta med dig flera olika handlingar när du anmäler flytt till Sverige och ska skaffa ett svenskt personnummer och ett svenskt id-kort, eller om du ska beställa ett svenskt samordningsnummer.

När du flyttar till Sverige från ett annat land finns det olika regler för folkbokföring beroende på om du är nordisk medborgare, EU-medborgare eller medborgare i ett land utanför EU.

När du anländer till Sverige kan du folkbokföra dig som invånare i landet. Dina rättigheter och skyldigheter i samband med folkbokföring i Sverige varierar beroende på vilket land du är medborgare i och från vilket land du flyttar till Sverige.

Om du flyttar mellan de nordiska länderna, medräknat Färöarna, Grönland och Åland, omfattas du av det så kallade nordiska folkbokföringsavtalet. Avtalet innebär att du oavsett medborgarskap kan vara folkbokförd endast i ett land i Norden.

Om du är osäker på ifall du behöver folkbokföra dig i Sverige så är det inflyttningslandets regler som avgör detta.

Kontakta Skatteverket i Sverige för information om folkbokföring i Sverige eller om du behöver folkbokföra dig i Sverige.

Nordiska medborgare

Som medborgare i ett nordiskt land kan du uppehålla dig i Sverige i upp till ett år utan att folkbokföra dig i landet.

Om du planerar att vistas i Sverige längre än 12 månader ska du folkbokföra dig i landet. Du kan anmäla din flytt till Sverige och få ett svenskt personnummer först efter att du har flyttat till Sverige.

Medborgare från EU- och EES-länder samt Schweiz

Om du är medborgare i ett icke-nordiskt EU-/EES-land kan du antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa om vad du ska göra när du kommer från ett EU-/EES-land och ska bosätta dig i Sverige på grund av studier, arbete eller andra orsaker.

Medborgare i övriga länder

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES-land ska du ansöka om uppehållstillstånd för att bo i Sverige. En ansökan om uppehållstillstånd kan du antingen göra hos den svenska ambassaden eller det svenska konsulatet i det land du tänker flytta från. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket efter din ankomst till Sverige.

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES men är familjemedlem till en person som är medborgare i ett EU-/EES-land kan du anmäla flytt inom en vecka till Skatteverket genom ett personligt besök så att myndigheten kan undersöka om du uppfyller kraven för att bli folkbokförd i Sverige.

Om du är familjemedlem till en EU-/EES-medborgare behöver du visa handlingar som styrker att du har rätt att uppehålla dig i Sverige genom denna person och ta med dig ett giltigt pass som styrker din identitet samt handlingar i original eller bestyrkt kopia som styrker familjeanknytningen till den EU-/EES-medborgare som uppehållsrätten härleds ifrån.

Om du har uppehållsrätt i Sverige och inte är medborgare i ett EU-/EES-land ska du inom tre månader efter att du flyttat till Sverige ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket.

Anmäl flytt till Sverige från utlandet

När du flyttar till Sverige från utlandet ska du anmäla din flytt till Sverige inom en vecka genom ett besök hos Skatteverkets servicekontor.

Skatteverket prövar om du uppfyller kraven för att bli folkbokförd. Om du uppfyller kraven blir du folkbokförd i Sverige från och med det datum du anger som inflyttningsdatum, förutsatt att du anmält din flytt till Sverige inom en vecka från den dag då du uppger att du flyttade till Sverige.

Om din anmälan kommer in senare gäller folkbokföringen från dagen då Skatteverket tog emot din flyttanmälan.

Tänk på följande:

 • När du flyttar till Sverige ska du anmäla din flytt till Skatteverket.
 • Besök ditt lokala servicekontor i det område du flyttar till.
 • Alla i ditt hushåll som flyttar med dig till Sverige ska vara med på besöket på servicekontoret.
 • Ditt medborgarskap påverkar reglerna för när du behöver folkbokföra dig i Sverige.

Förbered ditt besök:

 • Innan du besöker servicekontoret rekommenderas du att besöka Skatteverkets webbplats.
 • Fyll i uppgifter på e-tjänsten ”Flytta till Sverige” för bästa möjliga service.
 • Alla som flyttar till Sverige ska fylla i en egen anmälan (även barn och partner).

Fyll i anmälan på e-tjänsten:

 • Du fyller i din anmälan på e-tjänsten ”Flytta till Sverige” på Skatteverkets webbplats.
 • Under processen kommer du att informeras om vilka handlingar du måste ta med till servicekontoret.

Besök servicekontoret:

 • När du har fyllt i alla steg på e-tjänsten skriver du ut din flyttanmälan.
 • Ta med den utskrivna anmälan och andra handlingar som du har blivit instruerad att ta med på ditt besök på servicekontoret.

För mer information och vägledning, besök Skatteverkets webbplats och läs mer om hur det går till att flytta till Sverige på länken nedan.

Handlingar du behöver för att folkbokföra dig i Sverige

När du anmäler din flytt till Skatteverkets servicekontor i samband med folkbokföring i Sverige är det viktigt att du tar med dig rätt handlingar:

 1. Pass eller nationellt id-kort: Ta med ditt pass eller nationella id-kort i original.
 2. Dokumentation av civilstånd: Ta med originalhandlingar eller bestyrkta kopior som styrker ditt civilstånd, till exempel vigselbevis.
 3. Födelsebevis för barn: Om du har barn ska du ta med deras födelsebevis i original eller bestyrkta kopior.
 4. Tolktjänst: Om du behöver en tolk är det viktigt att du meddelar det i god tid innan din folkbokföring.

Om du tidigare har varit folkbokförd i Sverige och det inte har skett någon förändring i ditt civilstånd och du heller inte har fått fler barn under din utlandsvistelse, behöver du inte ta med dig dokumentation om civilstånd eller födelsebevis för dina barn.

Barn som flyttar till Sverige

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Har du mer än en förälder/vårdnadshavare ska båda skriva under.

Folkbokföringsmyndigheten i ditt hemland ska informeras när du flyttar till Sverige

När du flyttar till Sverige från något av de nordiska länderna finns det olika rutiner för hur du ska informera utflyttningslandet om din flytt. Det här behöver du veta om du flyttar från ett nordiskt land till Sverige:

Danmark:

 • Du ska anmäla din flytt både till folkbokföringen i din danska kommun och till folkbokföringen i Sverige.
 • När din anmälan är godkänd och du är folkbokförd i Sverige registreras du automatiskt som utflyttad från Danmark. Detta gäller även barn.

Finland:

 • Flyttar du från Finland till Sverige ska du anmäla flytten både till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland och till folkbokföringen i Sverige.
 • När din anmälan är godkänd och du är folkbokförd i Sverige registreras du automatiskt som utflyttad från Finland. Detta gäller även barn.

Island:

 • Flyttar du från Island till Sverige behöver du bara anmäla flytten i Sverige.
 • När din anmälan är godkänd och du är folkbokförd i Sverige registreras du automatiskt som utflyttad från Island. Detta gäller även barn.

Norge:

 • Flyttar du från Norge till Sverige behöver du bara anmäla flytten i Sverige.
 • När din anmälan är godkänd och du är folkbokförd i Sverige registreras du automatiskt som utflyttad från Norge. Detta gäller även barn.

Det är viktigt att följa rätt procedurer för att säkerställa en smidig övergång och uppdatering av folkbokföringsregister i både utflyttningslandet och Sverige.

Håll ditt hemland uppdaterat när du byter adress i Sverige

När du flyttar till en ny adress i Sverige är det viktigt att du informerar utflyttningslandet om ändringen. Även om du blir folkbokförd på din nya svenska adress måste du ändå se till att de berörda myndigheterna i ditt tidigare bosättningsland får information om din flytt. Detta kan bidra till att upprätthålla korrekta och aktuella uppgifter i båda länderna.

Beroende på vilket nordiskt land du kommer ifrån kan procedurerna variera. Vissa länder kräver en formell anmälan om att du har lämnat din tidigare adress, även om du fortfarande befinner dig inom Norden. Detta för att säkerställa att de har den senaste informationen om din bosättningsstatus. Se till att du följer de nödvändiga stegen och uppfyller utflyttningslandets regler.

Korrekta uppgifter om din hemvist är inte bara viktigt för myndigheterna, utan också för att du ska kunna ta emot viktig post och information.

Vem delar den svenska folkbokföringen dina uppgifter med och varför är det viktigt?

De uppgifter som registreras i det svenska folkbokföringsregistret delas med andra svenska myndigheter och samhällsinstanser genom interna myndighetssystem och Statens personadressregister, SPAR.

Det innebär att berörda myndigheter som Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Transportstyrelsen samt SPAR-kunder automatiskt får information om din nya adress eller om du har bytt namn.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter till folkbokföringen så att du får de sociala förmåner du har rätt till, att myndigheterna kan komma i kontakt med dig, att du kan rösta i de val du har rätt till och att du betalar rätt skatt i din kommun.

Beställ ett svenskt id-kort

Ett svenskt id-kort kan normalt utfärdas till personer som är fast bosatta i Sverige, oavsett om de är svenska medborgare eller inte. Det är särskilt användbart för dig som inte har körkort eller vill ha en annan form av legitimation.

Hur skaffar man ett svenskt id-kort?

Svenska id-kort utfärdas på två ställen. Svenska medborgare kan ansöka om ett nationellt id-kort hos polisen. Kortet bekräftar din identitet, din ålder och att du är svensk medborgare.

Utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige och har fått ett svenskt personnummer kan ansöka om ett svenskt id-kort hos Skatteverket i Sverige. Du ansöker om det personligen på något av deras servicekontor. Kortet bekräftar din identitet, din ålder och att du är bosatt i Sverige. I ansökningsprocessen ingår vanligtvis en identitetskontroll och dokumentation av identitet och hemvist.

Varför är det bra att ha ett svenskt id-kort?

Det finns flera anledningar till att skaffa ett svenskt id-kort:

 1. Identitetshandling: Id-kortet fungerar som en officiell identitetshandling som kan användas i en mängd olika situationer, till exempel vid köp av alkohol, vid banktransaktioner och som bevis på ålder och identitet i olika sammanhang.
 2. Enkel tillgång till vissa tjänster: Vissa tjänster kräver officiell identifiering. Ett svenskt id-kort gör det lättare att få tillgång till sådana tjänster.
 3. Resor: Även om Sverige är en del av Schengenområdet och de flesta inre gränser har tagits bort kan du fortfarande behöva identifiera dig när du reser mellan Schengenländerna. Ett id-kort kan användas som giltig reseidentifikation. Men detta gäller endast id-kort som utfärdas av polisen.

Registrera dig hos Försäkringskassan

När du blir folkbokförd i Sverige upphör din socialförsäkring i regel i det land du flyttar från – ditt hemland.

Kontakta Försäkringskassan när du flyttar till Sverige så att de kan avgöra om du ska vara socialförsäkrad i Sverige. Om de kommer fram till att du ska vara socialförsäkrad i Sverige kan du ha rätt till förmåner från Försäkringskassan, till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag, och du kan få ett EU-kort, ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Om du är folkbokförd i Sverige innebär det i regel att du är sjukförsäkrad i Sverige. Men det finns undantag, bland annat om du är studerande eller inte var sjukförsäkrad i det land du flyttade från. Är du osäker på om du är sjukförsäkrad i Sverige ska du kontakta Försäkringskassan.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.