Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige
Skatteverket er ansvarlig myndighet for folkeregistrering i Sverige. Les mer detaljert om dine rettigheter og plikter når det gjelder å bli folkeregistrert i Sverige, samt om hvilke dokumenter du må ta med deg for å melde flytting og få svensk personnummer, bestille samordningsnummer og få svensk id-kort.

Du kan bli folkeregistrert hos Skatteverket når du flytter fra utlandet til Sverige. Det er forskjellige regler for å bli folkeregistrert i Sverige for nordiske statsborgere, EU-statsborgere og statsborgere utenfor EU.

Flytter du til Sverige fra et annet nordisk land og skal bo der i lengre tid enn ett år, må du folkeregistrere deg i Sverige og ha svensk personnummer. Skal du bo i Sverige i kortere tid enn et år, skal du ikke registreres i Sverige og får ikke svensk personnummer. Skal du betale skatt i Sverige, får du svensk samordningsnummer.

Regler for folkeregistrering i Sverige

Som nordisk statsborger kan du oppholde deg i Sverige i inntil et år uten å folkeregistrere deg i landet.

Planlegger du å oppholde deg i Sverige lenger enn tolv måneder, må du folkeregistrere deg. Du kan først melde flytting til Sverige og få et svensk personnummer etter at du har flyttet til Sverige.

Hvis du er under 18 år og flytter til Sverige sammen med foreldrene dine, gjelder de samme reglene for folkeregistrering for barn som for voksne.

Du kan bare være folkeregistrert i ett land om gangen. Er du usikker på om du bør folkeregistrere deg i Sverige, er det reglene i landet du flytter til, som avgjør dette. Det er Skatteverket i Sverige som behandler folkeregistrering, så du må kontakte Skatteverket hvis du vil vite hvor du skal være folkeregistrert.

Melde flytting til Sverige fra utlandet

Når du flytter til Sverige fra utlandet, må du melde flytting til Sverige i løpet av den første uka ved å møte opp personlig hos Skatteverkets servicekontor.

Skatteverket i Sverige undersøker om betingelsene for å bli bostedsregistrert er oppfylt. Hvis du oppfyller betingelsene for å bli bostedsregistrert, vil du bli det fra datoen du oppgir som din flyttedato til Sverige – forutsatt at du melder flytting til Sverige innen en uke fra dagen du angir at du flyttet til landet.

Hvis søknaden om å bli bostedsregistrert kommer inn senere enn en uke fra datoen du oppgir at du flyttet til Sverige, gjelder bostedsregistreringen fra den dagen Skatteverket mottok meldingen om flytting til Sverige.

Skatteverket opplyser landet du flyttet fra, om at du har flyttet til Sverige.

Flytte til Sverige uten foreldre

Hvis du ennå ikke har fylt 18 år og skal flytte til Sverige uten foreldrene dine, må du besøke Skatteverkets servicekontor for å folkeregistrere deg. Hvis du skal flytte til en person i Sverige, må vedkommende følge deg til servicekontoret.

For å folkeregistrere deg i Sverige må du ha til hensikt å bo i landet i minst ett år. Det er viktig at du tar med gyldig pass eller nasjonalt ID-kort i original. Hvis du er under 16 år, må vergen din være med når du melder flytting til Sverige. Hvis ikke må du ta med et personlig brev fra foreldre/verger. Brevet må inneholde kontaktopplysningene deres, og de må skrive at de anerkjenner at du flytter fra det andre nordiske landet til Sverige.

Dersom du har mer enn én forelder/verge, må begge skrive under.

Orientere fraflyttingslandet om flytting til Sverige

Danmark – Når du flytter fra Danmark til Sverige, må du både melde flytting til folkeregisteret i kommunen din i Danmark og folkeregisteret i Sverige. Hvis flyttemeldingen til Sverige godkjennes, blir du automatisk regnet som utvandret fra Danmark. De samme reglene gjelder for barn.

Finland – Når du flytter fra Finland til Sverige, må du melde fraflytting til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata og melde flytting til folkeregistret i Sverige. Hvis flyttemeldingen til Sverige godkjennes, blir du automatisk regnet som utvandret fra Finland. De samme reglene gjelder for barn.

Island – Når du flytter fra Island til Sverige, skal flyttingen bare meldes i Sverige. Hvis flyttemeldingen til Sverige godkjennes, blir du automatisk regnet som utvandret fra Island. De samme reglene gjelder for barn.

Norge – Når du flytter fra Norge til Sverige, skal flyttingen bare meldes i Sverige. Hvis flyttemeldingen til Sverige godkjennes, blir du automatisk regnet som utvandret fra Norge. De samme reglene gjelder for barn.

Dokumenter når du skal registreres i Sverige

Du må ta med pass eller nasjonalt ID-kort i original når du melder flytting på Skatteverkets servicekontor.

Du må også ta med dokumentasjon i original eller attestert kopi som bekrefter din sivilstand (vigselsattest), samt fødselsattester for barna dine, hvis du har barn.

Hvis du har vært folkeregistrert i Sverige tidligere og det ikke har skjedd noen endring i sivilstand og du heller ikke har fått flere barn i løpet av utenlandsoppholdet, trenger du ikke ta med dokumentasjon om sivilstand eller fødselsattest for barna dine.

Hvis du har behov for tolk, bør du opplyse om det i god tid.

Sosialforsikring når du registreres i Sverige

Når du folkeregistrerer deg i Sverige, opphører som regel din sosialforsikring i landet du flytter fra – hjemlandet ditt.

Du må kontakte Försäkringskassan i Sverige når du flytter til Sverige. Da kan du få et EU-kort eller ytelser som du kan være berettiget til.

Försäkringskassan avgjør om du skal være sosialforsikret i Sverige. Hvis de fastslår at du skal være sosialforsikret i Sverige, kan du være berettiget til ytelser fra Försäkringskassan, for eksempel barnetrygd eller bostøtte.

Hvis du er folkeregistrert i Sverige, betyr det som regel at du er sykeforsikret i Sverige. Det finnes imidlertid unntak, blant annet hvis du er student eller ikke var sykeforsikret i landet du flyttet fra. Hvis du er usikker på om du er sykeforsikret i Sverige, må du kontakte Försäkringskassan.

Svensk personnummer

Alle personer som folkeregistreres i Sverige, får svensk personnummer hos Skatteverket.

Hvis du har fått svensk personnummer, beholder du det hele livet. Det betyr at personnummeret ikke endres selv om du flytter fra Sverige.

I Sverige skal du bruke det svenske personnummeret når du er i kontakt med myndigheter og private virksomheter.

Svensk samordningsnummer

I Sverige kan du få et samordningsnummer hvis du skal oppholde deg i Sverige i mindre enn et år og dermed ikke oppfyller kravene for å bli folkeregistrert i Sverige. Samordningsnummeret gjør det lettere for deg å ha kontakt med svenske myndigheter og andre deler av det svenske samfunnet, som arbeidsgivere, banker, skoler, utleiere, mobiloperatør, strømleverandør eller andre.

Det er Skatteverket som vedtar om du kan få svensk samordningsnummer. Du må kunne bekrefte din identitet med opplysninger om navn, fødselsdato og statsborgerskap. Dessuten må søknaden inneholde opplysninger om kjønn, fødested og kontaktadresse.

Det er forskjellige måter å søke om å få svensk samordningsnummer på avhengig av om du for eksempel skal være ansatt, drive bedrift, studere eller om du eier en eiendom i Sverige, men bor i utlandet. Du kan enten søke om samordningsnummer selv, eller så kan en svensk myndighet konkludere med at du skal tildeles et samordningsnummer.

Hvis du på et senere tidspunkt blir folkeregistrert i Sverige, erstattes samordningsnummeret med et personnummer.

På Skatteverkets nettside kan du lese hvordan du søker om svensk samordningsnummer.

Svensk ID-kort

Når du har blitt folkeregistrert i Sverige og har mottatt personnummeret ditt, kan du søke om å få et svensk ID-kort.

ID-kortet bekrefter alderen din, og du må bruke det for å identifisere deg i ulike situasjoner, når du for eksempel henter medisin på apoteket, kjøper alkohol, betaler med kort i butikk eller utfører ærender i banken.

Statsborgere i et EU/EØS-land utenfor Norden

Er du statsborger i et EU/EØS-land som ikke er et nordisk land, kan du enten ha egen oppholdsrett eller ha oppholdsrett som familiemedlem.

Hos Skatteverket.se kan du lese hva du må gjøre når du kommer fra et EU/EØS-land og skal bosette deg i Sverige på grunn av studier, jobb eller andre årsaker.

Statsborgere i et land utenfor EU/EØS

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, må du søke om oppholdstillatelse for å bo i Sverige. Du kan enten søke om oppholdstillatelse på den svenske ambassaden eller det svenske konsulatet i landet du planlegger å flytte fra, eller hos Migrationsverket når du har kommet til Sverige.

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, men er i familie med en person som er statsborger i et EU-/EØS-land, kan du melde flytting i løpet av en uke ved et personlig besøk hos Skatteverket så myndigheten kan undersøke om du oppfyller betingelsene for å bli bostedsregistrert i Sverige.

Hvis du er i familie med en EU-/EØS-borger, må du vise dokumentasjon som bekrefter at du har rett til å oppholde deg i Sverige via denne personen, og du må ta med et gyldig pass som bekrefter identiteten din, samt originale eller attesterte dokumenter som beviser din familietilknytning til den EU-/EØS-borgeren oppholdsretten stammer fra.

Hvis du har oppholdsrett i Sverige og ikke er statsborger i et EU-/EØS-land, må du i løpet av tre måneder etter at du har flyttet til Sverige, søke om oppholdskort (uppehållskort) hos Migrationsverket.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.