Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige
I Sverige er Skatteverket ansvarlig for folkeregistrering. Du må ta med flere dokumenter når du melder flytting til Sverige og skal ha svensk personnummer og svensk id-kort, eller hvis du skal bestille svensk samordningsnummer.

Når du flytter til Sverige fra utlandet, er det ulike regler for folkeregistrering avhengig av om du er nordisk statsborger, EU-statsborger eller statsborger utenfor EU.

Når du kommer til Sverige, har du mulighet for å bli offisielt registrert som innbygger i landet. Dine rettigheter og ditt ansvar i forbindelse med registrering i Sverige varierer etter hvilket land du har statsborgerskap i, og hvilket land du flytter til Sverige fra.

Hvis du flytter mellom de nordiske landene, inklusive Færøyene, Grønland og Åland, er du underlagt den såkalte internordiske folkeregistreringsavtalen. Denne avtalen betyr at uansett hvilket statsborgerskap du har, kan du bare stå i folkeregisteret ett sted i Norden.

Er du usikker på om du bør folkeregistrere deg i Sverige, er det reglene i landet du flytter til, som avgjør dette.

Du må kontakte Skatteverket i Sverige for å få informasjon om folkeregistrering i Sverige eller hvis du skal registrere deg i Sverige.

Nordiske statsborgere

Er du nordisk statsborger, kan du oppholde deg i Sverige i inntil et år uten å folkeregistrere deg i landet.

Planlegger du å oppholde deg i Sverige lenger enn tolv måneder, må du folkeregistrere deg. Du kan først melde flytting til Sverige og få et svensk personnummer etter at du har flyttet til Sverige.

Statsborgere fra EU- og EØS-land samt Sveits

Er du statsborger i et EU/EØS-land som ikke er et nordisk land, kan du enten ha egen oppholdsrett eller ha oppholdsrett som familiemedlem.

På Skatteverkets nettside kan du lese hva du må gjøre når du kommer fra et EU/EØS-land og skal bosette deg i Sverige på grunn av studier, jobb eller andre årsaker.

Statsborgere i andre land

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, må du søke om oppholdstillatelse for å bo i Sverige. Du kan enten søke om oppholdstillatelse på den svenske ambassaden eller det svenske konsulatet i landet du planlegger å flytte fra, eller hos Migrationsverket når du har kommet til Sverige.

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, men er i familie med en person som er statsborger i et EU-/EØS-land, kan du melde flytting i løpet av en uke ved et personlig besøk hos Skatteverket så myndigheten kan undersøke om du oppfyller betingelsene for å bli bostedsregistrert i Sverige.

Hvis du er i familie med en EU-/EØS-borger, må du vise dokumentasjon som bekrefter at du har rett til å oppholde deg i Sverige via denne personen, og du må ta med et gyldig pass som bekrefter identiteten din, samt originale eller attesterte dokumenter som beviser din familietilknytning til den EU-/EØS-borgeren oppholdsretten stammer fra.

Hvis du har oppholdsrett i Sverige og ikke er statsborger i et EU-/EØS-land, må du i løpet av tre måneder etter at du har flyttet til Sverige, søke om oppholdskort (uppehållskort) hos Migrationsverket.

Du må melde flytting til Sverige fra utlandet

Når du flytter til Sverige fra utlandet, må du melde flytting til Sverige i løpet av den første uka ved å møte opp personlig hos Skatteverkets servicekontor.

Skatteverket i Sverige undersøker om betingelsene for å bli bostedsregistrert er oppfylt. Hvis du oppfyller betingelsene for å bli bostedsregistrert, vil du bli det fra datoen du oppgir som din flyttedato til Sverige – forutsatt at du melder flytting til Sverige innen en uke fra dagen du angir at du flyttet til landet.

Hvis søknaden om å bli bostedsregistrert kommer inn senere enn en uke fra datoen du oppgir at du flyttet til Sverige, gjelder bostedsregistreringen fra den dagen Skatteverket mottok meldingen om flytting til Sverige.

Vær oppmerksom på:

 • Når du flytter til Sverige, må du melde flytting til Skatteverket.
 • Besøk ditt lokale servicekontor, som er tilknyttet området du flytter til.
 • Alle medlemmer av husstanden din som flytter med deg til Sverige, må møte opp på servicekontoret.
 • Statsborgerskapet ditt påvirker hvilke regler som gjelder for når du skal registrere deg i Sverige.

Forbered deg før møtet:

 • Før du møter opp på servicekontoret, anbefales det å besøke Skatteverkets nettside.
 • Fyll ut online-servicen "Flytta til Sverige" for best mulig betjening.
 • Gjennomfør prosessen individuelt for hvert medlem av den flyttende husstanden (inklusive barn og/eller partner).

Fyll ut online-melding:

 • Via online-servicen "Flytta til Sverige" fyller du ut din melding på Skatteverkets nettside.
 • I løpet av prosessen vil du bli informert om de nødvendige dokumentene du skal ta med til servicekontoret.

Møt opp på servicekontoret:

 • Når du har fylt ut alle trinn via nettsiden, skriver du ut meldingen om flytting.
 • Ta med den utskrevne meldingen og de øvrige dokumentene du har fått instruks om å ta med, til møtet på servicekontoret.

For ytterligere informasjon og veiledning kan du besøke Skatteverkets nettside og lese mer om prosessen for å flytte til Sverige på lenken under.

Dokumenter du trenger ved registrering i Sverige

Når du melder flytting på Skatteverkets servicekontor i forbindelse med registrering i Sverige, er det avgjørende å ta med de korrekte dokumentene:

 1. Pass eller nasjonalt ID-kort: Du må ta med ditt originale pass eller et nasjonalt ID-kort.
 2. Dokumentasjon for sivilstand: Ta med originale dokumenter eller bekreftede kopier som bekrefter din sivilstand, som for eksempel vigselsattest, hvis relevant.
 3. Fødselsattester for barn: Hvis du har barn, må du ta med originale fødselsattester eller bekreftede kopier.
 4. Tolketjeneste: Hvis du trenger tolk, er det viktig å gi beskjed i god tid før registreringsprosessen.

Hvis du har vært folkeregistrert i Sverige tidligere og det ikke har skjedd noen endring i sivilstand og du heller ikke har fått flere barn i løpet av utenlandsoppholdet, trenger du ikke ta med dokumentasjon om sivilstand eller fødselsattest for barna dine.

Barn som flytter til Sverige

Hvis du er under 18 år og flytter til Sverige sammen med foreldrene dine, gjelder de samme reglene for folkeregistrering for barn som for voksne.

Hvis du ennå ikke har fylt 18 år og skal flytte til Sverige uten foreldrene dine, må du besøke Skatteverkets servicekontor for å folkeregistrere deg. Hvis du skal flytte til en person i Sverige, må vedkommende følge deg til servicekontoret.

For å folkeregistrere deg i Sverige må du ha til hensikt å bo i landet i minst ett år. Det er viktig at du tar med gyldig pass eller nasjonalt ID-kort i original. Hvis du er under 16 år, må vergen din være med når du melder flytting til Sverige. Hvis ikke må du ta med et personlig brev fra foreldre/verger. Brevet må inneholde kontaktopplysningene deres, og de må skrive at de anerkjenner at du flytter fra det andre nordiske landet til Sverige.

Dersom du har mer enn én forelder/verge, må begge skrive under.

Folkeregistreringsmyndigheten i hjemlandet skal orienteres når du flytter til Sverige

Når du flytter til Sverige fra et av de nordiske landene, er det ulike prosedyrer for å orientere fraflyttingslandet om flyttingen. Her er det du må vite hvis du flytter fra et nordisk land til Sverige:

Danmark:

 • Du må både melde flytting til folkeregistret i din danske kommune og til folkeregistret i Sverige.
 • Når meldingen blir godkjent og du registreres i Sverige, vil du automatisk bli registrert som utreist fra Danmark. Dette gjelder også for barn.

Finland:

 • Flytter du fra Finland til Sverige, må du melde fraflytting til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland og melde flytting til folkeregistret i Sverige.
 • Når meldingen blir godkjent og du registreres i Sverige, vil du automatisk bli registrert som utreist fra Finland. Dette gjelder også for barn.

Island:

 • Flytter du fra Island til Sverige, skal du bare melde flytting i Sverige.
 • Når meldingen blir godkjent og du registreres i Sverige, vil du automatisk bli registrert som utreist fra Island. Dette gjelder også for barn.

Norge:

 • Flytter du fra Norge til Sverige, skal du bare melde flytting i Sverige.
 • Når meldingen blir godkjent og du registreres i Sverige, vil du automatisk bli registrert som utreist fra Norge. Dette gjelder også for barn.

Det er viktig å følge de korrekte prosedyrene for å sikre en knirkefri overgang og oppdatering av registre i både fraflytningslandet og Sverige.

Hold hjemlandet oppdatert når du bytter adresse i Sverige

Når du skifter bolig innenfor Sverige og flytter til en ny adresse, er det viktig å orientere fraflytningslandet om denne endringen. Selv om du blir registrert på den nye svenske adressen din, må du likevel sørge for at de relevante myndighetene i det tidligere bostedslandet ditt er informert om at du har flyttet. Dette kan bidra til å opprettholde korrekte og oppdaterte opplysninger i begge land.

Prosedyrene kan variere avhengig av hvilket nordisk land du kommer fra. Noen land krever en formell melding om at du har forlatt din tidligere adresse, selv om du stadig befinner deg innenfor Norden. Dette sikrer at de har de nyeste opplysningene om din oppholdsstatus. Sørg for å følge de nødvendige trinnene og oppfylle kravene i henhold til fraflytningslandets regler.

En korrekt oppdatering av bostedsopplysningene dine er ikke bare viktig for myndighetene, men også for at du skal kunne motta viktig post og informasjon.

Hvem deler den svenske folkeregistreringen opplysningene dine med, og hvorfor er det viktig?

Opplysningene som registreres hos det svenske folkeregisteret, deles med andre svenske myndigheter og samfunnsinstanser gjennom interne myndighetssystemer og den svenske statens personregister, SPAR.

Det betyr at relevante myndigheter som for eksempel Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten og Transportstyrelsen, og SPAR-kunder automatisk får kjennskap til dine nye adresse eller om du har endret navn.

Det er viktig at du gir korrekte opplysninger til folkeregistret så du får de sosiale ytelsene du har rett til, myndighetene kan komme i kontakt med deg, du kan stemme i valgene du er berettiget til, og du kan betale korrekt skatt i kommunen din.

Du må bestille svensk ID-kort

Et svensk ID-kort kan normalt utstedes til personer med fast bolig i Sverige, uansett om de er svenske statsborgere eller ikke. Det er spesielt nyttig for dem som ikke har førerkort eller ønsker en annen form for legitimasjon.

Hvor får du svensk ID-kort?

Svenske ID-kort utstedes to steder. Svenske statsborgere skal bestille svensk ID-kort hos Polisen. Dette kortet bekrefter din identitet, din alder og at du er svensk statsborger.

Utenlandske statsborgere som er folkeregistrert i Sverige og har fått svensk personnummer, kan bestille svensk ID-kort hos Skatteverket i Sverige. Du må søke om det personlig på et av servicekontorene deres. Dette kortet bekrefter din identitet, din alder og at du er bosatt i Sverige. Søknadsprosessen inkluderer typisk en identitetskontroll og dokumentasjon for identitet og bosted.

Hvorfor er det praktisk å ha svensk ID-kort?

Det er flere grunner til å skaffe seg svensk ID-kort:

 1. Legitimasjon: ID-kortet fungerer som en offisiell form for legitimasjon som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner, for eksempel ved kjøp av alkohol, ved banktransaksjoner og som bevis på alder og identitet i ulike sammenhenger.
 2. Enkel adgang til visse tjenester: Noen tjenester og fasiliteter krever offisiell legitimasjon. Et svensk ID-kort gjør det lettere å få adgang til slike tjenester.
 3. Reiser: Selv om Sverige er en del av Schengen-området og de fleste indre grenser er fjernet, kan det stadig være nødvendig å identifisere deg ved reise mellom Schengen-landene. Et ID-kort kan brukes som gyldig reiselegitimasjon. Dette gjelder imidlertid bare ID-kortet som Polisen utsteder.

Du må registrere deg hos Försäkringskassan

Når du folkeregistrerer deg i Sverige, opphører som regel din sosialforsikring i landet du flytter fra – hjemlandet ditt.

Du må kontakte den svenske trygdemyndigheten, Försäkringskassan, når du flytter til Sverige, for at de kan avgjøre om du skal være omfattet av trygdesystemet i Sverige. Hvis de fastslår at du skal være omfattet av trygdesystemet i Sverige, kan du være berettiget til ytelser fra Försäkringskassan, for eksempel barnetrygd eller bostøtte, og du kan få EU-kort.

Hvis du er folkeregistrert i Sverige, betyr det som regel at du er sykeforsikret i Sverige. Det finnes imidlertid unntak, blant annet hvis du er student eller ikke var sykeforsikret i landet du flyttet fra. Hvis du er usikker på om du er sykeforsikret i Sverige, må du kontakte Försäkringskassan.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.