Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige
Les om når du har rett og plikt til å bli folkeregistrert i Sverige, og hvordan du bestiller et ID-kort.

Regler for folkeregistrering i Sverige

Som nordisk statsborger kan du oppholde deg i Sverige i inntil et år uten å folkeregistrere deg i landet. Planlegger du å oppholde deg i Sverige lenger enn tolv måneder, må du folkeregistrere deg.

Hvis du er under 18 år og flytter til Sverige sammen med foreldrene dine, gjelder de samme reglene for folkeregistrering for barn som for voksne.

Du kan bare være folkeregistrert i ett land om gangen. Er du usikker på om du bør folkeregistrere deg i Sverige, er det reglene i landet du flytter til, som avgjør dette.

Melde flytting til Sverige fra utlandet

Når du flytter til Sverige fra utlandet, må du melde flytting til Sverige i løpet av den første uka ved å møte opp personlig hos Skatteverket.

Skatteverket i Sverige undersøker om betingelsene for å bli bostedsregistrert er oppfylt. Hvis du oppfyller betingelsene for å bli bostedsregistrert, vil du bli det fra datoen du oppgir som din innflyttingsdato til Sverige – forutsatt at du melder flytting til Sverige innen en uke fra dagen du angir at du flyttet til landet.

Hvis søknaden om å bli bostedsregistrert kommer inn senere enn en uke fra datoen du oppgir at du flyttet til Sverige, gjelder bostedsregistreringen fra den dagen Skatteverket mottok meldingen om flytting til Sverige.

Skatteverket opplyser landet du flyttet fra, om at du har flyttet til Sverige.

Flytte til Sverige uten foreldre

Hvis du ennå ikke har fylt 18 år og skal flytte til Sverige uten foreldrene dine, må du besøke Skatteverkets nærmeste servicekontor for å folkeregistrere deg. Hvis du skal flytte til en person i Sverige, må vedkommende følge deg til servicekontoret.

For å folkeregistrere deg i Sverige må du ha til hensikt å bo i landet i minst ett år. Det er viktig at du tar med gyldig pass eller nasjonalt ID-kort i original. Hvis du er under 16 år, må vergen din være med når du melder innflytting til Sverige. Hvis ikke må du ta med et personlig brev fra foreldre/verger. Brevet må inneholde kontaktopplysningene deres, og de må skrive at de anerkjenner at du flytter fra det andre nordiske landet til Sverige.

Dersom du har mer enn én forelder/verge, må begge skrive under.

Orientere fraflyttingslandet om flytting til Sverige

Danmark – Når du flytter fra Danmark til Sverige, må du både melde flytting til folkeregisteret i kommunen din i Danmark og folkeregisteret i Sverige. Dersom flyttemeldingen til Sverige godkjennes, blir du automatisk regnet som utvandret fra Danmark. De samme reglene gjelder for barn.

Finland – Når du flytter fra Finland til Sverige, må du melde flytting både til Befolkningsregistercentralen i Finland og til folkeregistret i Sverige. Hvis flyttemeldingen til Sverige godkjennes, blir du automatisk regnet som utvandret fra Finland. De samme reglene gjelder for barn.

Island – Når du flytter fra Island til Sverige, skal flyttingen bare meldes i Sverige. Hvis flyttemeldingen til Sverige godkjennes, blir du automatisk regnet som utvandret fra Island. De samme reglene gjelder for barn.

Norge – Når du flytter fra Norge til Sverige, skal flyttingen bare meldes i Sverige. Dersom flyttemeldingen til Sverige godkjennes, blir du automatisk regnet som utvandret fra Norge. De samme reglene gjelder for barn.

Ta med de riktige dokumentene

Du må ta med pass eller nasjonalt ID-kort når du melder flytting hos Skatteverket. Hvis du ikke tar med pass eller nasjonalt ID-kort, men annen gyldig legitimasjon, vil tilflyttingsdagen bli registrert den dagen det fattes beslutning om flytting.

Du må også ta med dokumentasjon i original eller attestert kopi som bekrefter din sivilstand (vigselsattest), samt fødselsattester for barna dine, hvis du har barn. Hvis du tidligere har vært folkeregistrert i Sverige og det ikke har skjedd noen endring i sivilstand og du heller ikke har fått flere barn i løpet av utenlandsoppholdet, trenger du ikke ta med dokumentasjon om sivilstand eller fødselsattest for barna dine.

Hvis du har behov for tolk, bør du opplyse om det i god tid.

Folkeregistrering og sosialforsikring

Når du folkeregistrerer deg i Sverige, opphører som regel din sosialforsikring i fraflyttingslandet. Du må kontakte Försakringskassan og forsikre deg om at du inngår i svensk sosialforsikring.

Hvis du er folkeregistrert i Sverige, betyr det som regel at du er sykeforsikret i Sverige. Det finnes imidlertid unntak, bl.a. hvis du er student eller ikke var sykeforsikret i landet du flyttet fra. Hvis du er usikker på om du er sykeforsikret i Sverige, bør du kontakte Försäkringskassan.

Personnummer

Alle personer som folkeregistreres i Sverige, får tildelt et personnummer som identitetsbetegnelse. Hvis du noen gang har fått et personnummer, beholder du dette gjennom hele livet, også hvis du flytter fra Sverige.

Samordningsnummer

Har du ikke vært folkeregistrert i Sverige tidligere og skal jobbe her i mindre enn ett år, kan du få et samordningsnummer. Et samordningsnummer kan bare kreves av en statlig myndighet og noen private universiteter.

Hensikten med dette nummeret er at myndighetene og andre skal kunne identifisere deg selv om du ikke er folkeregistrert. Skatteverket tildeler deg et samordningsnummer når du skal skatteregistreres.

Hvis du på et senere tidspunkt blir folkeregistrert i Sverige, erstattes samordningsnummeret med et personnummer.

ID-kort

Når du har blitt folkeregistrert i Sverige og har mottatt personnummeret ditt, kan du søke om å få et svensk ID-kort.

ID-kortet bekrefter alderen din, og du må bruke det for å legitimere deg i ulike situasjoner, når du for eksempel henter medisin på apoteket, kjøper alkohol, betaler med kort i butikk eller utfører ærender i banken.

Statsborgere i et EU/EØS-land utenfor Norden

Er du statsborger i et EU/EØS-land som ikke er et nordisk land, kan du enten ha egen oppholdsrett eller ha oppholdsrett som familiemedlem.

Hos Skatteverket.se kan du lese hva du må gjøre når du kommer fra et EU/EØS-land og skal bosette deg i Sverige på grunn av studier, jobb eller andre årsaker.

Statsborgere i et land utenfor EU eller EØS

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU eller EØS, må du søke om oppholdstillatelse for å bo i Sverige. Du kan enten søke om oppholdstillatelse på den svenske ambassaden eller det svenske konsulatet i landet du planlegger å flytte fra, eller hos Migrationsverket når du har kommet til Sverige.

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU eller EØS, men er i familie med en person som er statsborger i et EU- eller EØS-land, kan du melde flytting i løpet av en uke ved et personlig besøk hos Skatteverket så myndigheten kan undersøke om du oppfyller betingelsene for å bli bostedsregistrert i Sverige.

Hvis du er i familie med en EU- eller EØS-borger, må du vise dokumentasjon som bekrefter at du har rett til å oppholde deg i Sverige via denne personen, og du må ta med et gyldig pass som bekrefter identiteten din, samt originale eller attesterte dokumenter som beviser din familietilknytning til den EU- eller EØS-borgeren oppholdsretten stammer fra.

Hvis du har oppholdsrett i Sverige og ikke er statsborger i et EU- eller EØS-land, må du i løpet av tre måneder etter at du har flyttet til Sverige, søke om oppholdskort (uppehållskort) hos Migrationsverket.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.