Om formannskapet i Nordisk ministerråd

Nordiska flaggor
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
Formannskapet i Nordisk ministerråd, som varer ett år om gangen, alternerer mellom de fem nordiske landene.

De fem nordiske landene innehar formannskapet i Nordisk ministerråd i ett kalenderår hver.

Formannskapsansvaret alternerer i henhold til en spesiell ordning som begynner med Danmark, deretter fulgt av Finland, Norge, Sverige og Island. Ordningen kan endres gjennom spesielt vedtak dersom det foreligger sterke grunner for dette.

Landet med formannskapsrollen skal aktivt lede arbeidet innenfor samarbeidsområdene. Til å støtte dette utformes det et formannskapsprogram hvor de politiske prioriteringene for det nordiske regjeringssamarbeidet i det kommende året presenteres.

Programmet presenteres av statsministeren for det kommende formannskapslandet ved Nordisk råds årlige møte, sesjonen. Programmet finnes i både elektronisk og trykt versjon.

Det landet som innehar formannskapsrollen i Nordisk ministerråd er også ordfører for de nordiske statsministermøtene i løpet av året. Det samme gjelder for utenriks- og forsvarsministrenes møter som alltid skjer utenfor Nordisk ministerråds regi. Selv for nordiske møter på embetsmannsnivå innehas ordførerklubben av det sittende formannskapslandet.