Om Nordisk råds president

Nordisk råds president velges for ett kalenderår. Presidentskapet alternerer mellom landene etter en bestemt ordning.

Presidenten i Nordisk råd velges under den ordinære sesjonen på høsten. Presidenten kan velges blant medlemmene fra det landet hvor den neste ordinære sesjonen skal arrangeres. Presidentskapet, i likhet med vertskapet for sesjonene, alternerer mellom landene etter en bestemt ordning med Danmark først og deretter Finland, Norge, Sverige og Island. Det er aldri samme land som har presidentskapet i Nordisk råd og formannsvervet i Ministerrådet samme år.

Presidenten leder presidiets møter. Visepresidenten trer inn i presidentens fravær. Presidenten har ansvaret for forberedelsene til presidiemøtene og andre møter, inkludert innholdet i dagsorden, som utformes sammen med rådets direktør. Presidenten skal også passe på at presidiet har en aktuell virksomhetsplan, og at kontakten med de nasjonale parlamentene, nærområdene og relevante internasjonale organisasjoner opprettholdes på beste vis. En annen viktig oppgave for presidenten i Nordisk råd er å representere rådet i forskjellige sammenhenger, både i Norden og internasjonalt.