Tietoa Pohjoismaisesta ruokapoliittisesta laboratoriosta

Food Museum COP23
Photographer
Art Rebels
Pohjoismainen ruokapoliittinen laboratorio (Nordic Food Policy Lab) on yksi kuudesta lippulaivahankkeesta, jotka liittyvät Pohjoismaiden pääministerien vuonna 2017 julkistamaan aloitteeseen ”Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin”.

Pohjoismainen ruokapoliittinen laboratorio kokoaa ja levittää kansainvälisten kumppanuuksien kautta pohjoismaiseen ruokapolitiikkaan liittyviä esimerkkejä ja edistää siten terveyttä ja kestävää kehitystä. Hanke keskittyy erityisesti innovatiiviseen ja kuluttajalähtöiseen politiikkaan, jolla voidaan muuttaa ruoan kulutustottumuksia ja ohjata elintarvikejärjestelmää nykyistä kestävämpään suuntaan.

Kumppanuus

Pohjoismaisen ruokapoliittisen laboratorion on tarkoitus toimia kansainvälisenä solmukohtana, joka kokoaa ja levittää pohjoismaisia ruokapoliittisia ratkaisuja. Tavoitteena on mahdollistaa ratkaisujen hyödyntäminen myös muissa maissa, joissa kehitetään yhdennettyä ruokapolitiikkaa. Ratkaisujen toivotaan lisäksi edistävän YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmassa tunnistettujen haasteiden selättämistä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeessa luodaan kansainvälisten kumppanuuksien kautta ratkaisukeskeisiä laboratorioita ja keskusteluja sekä kootaan ja levitetään kestävään ruokapolitiikkaan liittyviä käytännön esimerkkejä. Yleistavoitteena on luoda mahdollisuuksia vaikuttamistyöhön, jossa edistetään innovatiivista ja kuluttajalähtöistä politiikkaa ja sitä kautta ravitsevaan ja ekologisesti kestävään ruokavalioon siirtymistä. Uskomme, että Pohjolalla on tarjota hyödyllisiä opetuksia ja esimerkkejä politiikan käytöstä tähän tarkoitukseen. Niitä haluamme jakaa ja hyötyä samalla muiden maiden saamista tärkeistä kokemuksista.

Join the Nordic Food Policy Lab newsletter

The Nordic Food Policy Lab is gathering insights and news about the latest trends in food and food policy.

For regular updates showcasing stories, people, experiences and policies guiding the way to a better food future, sign up to our newsletter:

Feel free to get in touch with project officer and newsletter editor Marie Persson if you have something you would like to see featured.