Om Nordiskt matpolicylabb

Food Museum COP23
Photographer
Art Rebels
Nordiskt matpolicylabb är ett av sex flaggskeppsprojekt i initiativet ”Nordiska lösningar på globala utmaningar” som lanserades av de fem nordiska statsministrarna 2017.

Genom globala partnerskap samlar och sprider Nordiskt matpolicylabb exempel på nordisk livsmedelpolitik som främjar hälsa och hållbarhet. Vi fokuserar specifikt på innovativ och konsumentnära politik som har potential att ändra efterfrågemönster för livsmedel och styra livsmedelssystemet i en mer hållbar riktning.

Partnerskap

Nordiskt matpolicylabb ska vara en internationell knutpunkt som samlar och sprider nordiska lösningar inom livsmedelspolitiken. Målet är att se till att dessa lösningar kan vara till nytta för andra länder som vill skapa en integrerad matpolitik. De ska också bidra till att lösa utmaningar som identifierats i FN:s Agenda 2030 och till att uppnå målen för hållbar utveckling.

Genom globala partnerskap skapar vi lösningsorienterade laboratorier och dialoger samt samlar och sprider praktiska exempel på hållbar livsmedelspolitik. Det övergripande målet är att skapa möjligheter att verka för innovativ konsumentnära politik som främjar näringsrik och hållbar kost. Vi menar att Norden kan erbjuda nyttiga lärdomar och exempel på hur politiken kan användas för detta ändamål. Dessa hoppas vi kunna dela med oss av och samtidigt ta till oss viktiga lärdomar från andra länders erfarenheter.

Prenumerera på Nordiskt matpolicylabbs nyhetsbrev

Nordiskt matpolicylabb samlar insikter och nyheter om de senaste trenderna inom livsmedel och livsmedelspolitik.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev där vi lyfter fram berättelser, människor, erfarenheter och politik som leder till en bättre livsmedelsframtid:

Kontakta gärna Marie Persson, som är projektansvarig och redaktör för nyhetsbrevet, om du har önskemål om innehållet.