Om Nordic Food Policy Lab

Food Museum COP23
Photographer
Art Rebels
Nordic Food Policy Lab (nordisk matpolicylab) er ett av seks flaggskipprosjekter i initiativet Nordic Solutions to Global Challenges (Nordiske løsninger på globale utfordringer), som ble lansert av de fem nordiske statsministrene i 2017.

Gjennom globalt samarbeid fremviser og formidler Nordic Food Policy Lab eksempler på nordisk matpolitikk for helse og bærekraftighet. Vi fokuserer spesifikt på innovativ og forbrukernær politikk som har potensial for å endre mønstrene i etterspørselen etter mat, og styrer næringsmiddelsystemet i en mer bærekraftig retning.

Samarbeid

Nordic Food Policy Lab er etablert som et internasjonalt knutepunkt som samler, viser frem og sprer nordiske løsninger innenfor matpolitikk. Målet er å sørge for at disse løsningene kan være av nytte for andre land som skal skape en integrert matpolitikk, og at de vil bidra til å løse utfordringene som er identifisert i FNs Agenda 2030, og til at vi når bærekraftsmålene.

Gjennom globalt samarbeid oppnår vi løsningsorientert forskning og dialog og kan vise frem og spre eksempler på bærekraftig matpolitikk i praksis. Det overordnede målet er å skape muligheter til å fremme en innovativ og forbrukernær politikk som legger til rette for et næringsrikt og bærekraftig kosthold. Vi mener at Norden kan tilby god lærdom og nyttige eksempler på politiske virkemidler for å oppnå dette, og vi håper på å kunne formidle dette samtidig som vi også lærer av andre og tilegner oss viktig kunnskap om erfaringene i andre land.

Abonner på Nordic Food Policy Labs nyhetsbrev

Nordic Food Policy Lab innhenter kunnskap og nyheter om de seneste trendene innenfor mat og matpolitikk.

Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få regelmessige oppdateringer med artikler om mennesker, erfaringer og politikk som viser vei til en bedre matfremtid:

Ta gjerne kontakt med prosjektleder og nyhetsbrevsredaktør Marie Persson hvis det er noe du ønsker at vi skal skrive om.