Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa parannettava

25.11.21 | Uutinen
Kvinnelig elektriker
Photographer
Johnér Bildbyrå
Ammattitaitoisen työvoiman puute on Pohjoismaissa itse aiheutettua, ja ongelma on ratkaistava. Ammatillisen koulutuksen valitsemisesta pitää tehdä nykyistä houkuttelevampaa nuorille, ja ammattiosaajien työskentelyä koko Pohjolassa on helpotettava. Tätä mieltä on Pohjoismaiden neuvosto, joka kokoaa nyt kaikki työelämäosapuolet yhteen etsimään ratkaisuehdotuksia.

Yhä useampi nuori karttaa ammatillista koulutusta. Ammattien alakohtainen sääntely taas luo rajaesteitä, koska moni ammattitutkinto antaa kelpoisuuden vain koulutusmaassa työskentelyyn. Lopputuloksena on se, että ammattiosaajista on pulaa koko Pohjolassa. Jos kehitys jatkuu nykyisellään, Tanskasta puuttuu maan ammattiyhdistysliikkeen mukaan liki 100 000 ammattiosaajaa vuoteen 2030 mennessä. Norjan tilastollisen keskustoimiston vuonna 2019 julkaisemassa raportissa taas arvioidaan, että Norjassa on pula 90 000 ammattiosaajasta vuonna 2035. Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Kjell-Arne Ottosson lähteekin siitä, että nyt tarvitaan nopeita toimia kehityksen kääntämiseksi.

– Valiokunta uskoo vakaasti, että ammatillisen koulutuksen vetovoimaan ja ammattien sääntelyyn liittyvä hanke voi tukea visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena. Pohjola on riippuvainen siitä, että nykyistä useampi nuori valitsee ammatillisen koulutuksen, ja pyrimme nyt yhdessä työelämän osapuolten kanssa helpottamaan tämän ryhmän mahdollisuuksia saada töitä useammasta Pohjoismaasta.

Pohjola on riippuvainen siitä, että nykyistä useampi nuori valitsee ammatillisen koulutuksen.

Kjell-Arne Ottosson

Pohjoismaiden neuvosto suhtautuu ongelmaan vakavasti. Se on varannut yhdessä rajaesteneuvoston kanssa 345 000 Tanskan kruunua hankkeeseen, jossa laaditaan strategioita ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi. Koulutuksia on Pohjoismaiden neuvoston mukaan myös koordinoitava siten, että työntekijät voisivat työskennellä koko Pohjolan alueella.

Hankkeen taustalla on Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsenehdotus ammattikoulutusalan yhteispohjoismaisesta konferenssista. Ryhmä esitteli ehdotuksen Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan kesäkokouksessa vuonna 2020. Vastaanotto oli niin hyvä, että mukaan tulivat myös puheenjohtajisto, rajaesteneuvosto ja Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta.  Kasvu- ja kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Orla Hav uskoo, että hanke on hyvä investointi.

– Pohjoismainen hyvinvointi on jo sukupolvien ajan perustunut vahvaan ammattiosaamiseen. Tuleva hyvinvointi syntyy viisaiden päiden ja osaavien käsien yhdistelmästä. Valitettavasti yhä harvempi nuori hakeutuu ammatilliseen koulutukseen, joten Pohjoismaiden neuvosto haluaa auttaa jäsenmaita haasteen ratkaisemisessa. Yhteiskunta tarvitsee nuoria, ja meidän on tarjottava heille selkeitä koulutuksia, jotka voivat tukea niin yksilön kuin yhteiskunnankin kehitystä, Hav sanoo.

Yhteiskunta tarvitsee nuoria, ja meidän on tarjottava heille selkeitä koulutuksia, jotka voivat tukea niin yksilön kuin yhteiskunnankin kehitystä.

Orla Hav

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen tavoitteena on saattaa kaikki keskeiset osapuolet yhteen, jotta ohjelmaa voitaisiin valottaa joka kantilta ja luoda siten yhteisymmärrystä asiasta. Siten voidaan tunnistaa rakentavia ja realistisia ratkaisuja, joilla on laajapohjainen kannatus.

Pohjoismaiden neuvosto aikoo perustaa on tilapäisen ajatushautomon, jossa on mukana edustajia oppilaitoksista, ammattiyhdistysliikkeestä, työnantajajärjestöistä, nuorisojärjestöistä ja politiikasta. Hanketta vetää Resonans Nordic, joka järjestää ajatushautomon tapaamiset sekä aihetta käsittelevän suuren konferenssin. Työ on jo hyvässä vauhdissa, ja ajatushautomon neljästä tapaamisesta ensimmäinen järjestetään tammikuussa. Ajatushautomon on määrä laatia niin sanottu whitepaper, jossa on konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä ja poliittisista ratkaisuista. Se taas pohjustaa suuren konferenssin järjestämistä huhti–toukokuussa 2022.

Pohjoismaiden neuvoston presidentillä Bertel Haarderilla on selkeät odotukset:

– Politiikka on mahdollisuuksien taidetta, ja alan vastuuministerien on yhdessä löydettävä haasteeseen ratkaisu työntekijöiden, työnantajien ja siten myös koko Pohjolan parhaaksi. Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto odottaakin hallituksilta toimia sen jälkeen, kun tutkijat, oppilaitokset ja työelämän osapuolet ovat suosituksensa tehneet, Haarder sanoo.

 

Politiikka on mahdollisuuksien taidetta, ja alan vastuuministerien on yhdessä löydettävä haasteeseen ratkaisu työntekijöiden, työnantajien ja siten myös koko Pohjolan parhaaksi.

Bertel Haarder