Naturresursrådet i Attu fikk Nordisk råds miljøpris 2018

30.10.18 | Nyhet
Vinneren av Nordisk Råds Miljøpris 2018

Vinneren av Nordisk Råds Miljøpris 2018: Naturresursrådet i Attu

Photographer
Johannes Jansson
Naturressursrådet i Attu ved Grønlands vestkyst mottok Nordisk råds miljøpris 2018 for sin innsats for å dokumentere havmiljøet og forslag til måter å forvalte det på.

Per Ole Frederiksen, PâviâraK Jakobsen og Nette Levermann fikk ta imot prisen av Norges statsminister Erna Solberg under den tv-sendte prisfesten fra Operaen i Oslo. Årets tema for miljøprisen er initiativer som beskytter livet i havet og dermed støtter gjennomføringen av de globale målene.

Juryens begrunnelse

Fangere og fiskere i Attu-området i Vest-Grønland har i en årrekke deltatt i det lokale Naturressursrådet på forbilledlig vis. De har dokumentert sine observasjoner av naturen og aktivt bidratt med sin omfattende lokalkunnskap ved bl.a. å foreslå nye forvaltningstiltak og bidra til en rekke forskningsprosjekter. 

Naturressursrådet i Attu ble etablert i 2014 og er et av 5 lignende råd som er mest aktive på Grønland. Rådene operer under det offentlige PISUNA*-programmet, som ble etablert i 2009. Programmet har som formål å styrke involvering av innbyggerne i dokumentasjon og forvaltning av miljøet og de levende ressursene på en lett tilgjengelig og innovativ måte. 

Naturressursrådenes observasjoner i PISUNA demonstrerer hvordan demokratisk involvering av innbyggerne fremmer kunnskap om havmiljøet, styrker forvaltningen og øker lokalbefolkningens ansvar og eierforhold til miljø og natur. 

Naturressursrådene skaper et sosialt fellesskap som fremmer dialog og samarbeid mellom innbyggere, vitenskap og forvaltning. Initiativet har allerede inspirert lignende prosjekter i bl.a. Finland og Russland og vil kunne spres til mange andre land og bransjer, til havs og på land, både i og utenfor Arktis, til fordel for natur og miljø.

*PISUNA er en forkortelse for det grønlandske navnet Piniakkanik sumiiffinni nalunaarsuineq (“dokumentasjon og forvaltning av levende ressurser”).

Om Nordisk råds priser

Nordisk råd deler hvert år ut fem priser: Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, musikkpris og miljøpris. Hver pris er på 350 000 danske kroner og overrekkes i forbindelse med Nordisk råds årlige sesjon.