Naturresursrådet i Attu fick Nordiska rådets miljöpris 2018

30.10.18 | Nyhet
Vinneren av Nordisk Råds Miljøpris 2018

Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2018: Naturresursrådet i Attu

Fotograf
Johannes Jansson
Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust mottog Nordiska rådets miljöpris 2018 för sin insats för att dokumentera havsmiljön och förslag på sätt att förvalta den.

Per Ole Frederiksen, PâviâraK Jakobsen och Nette Levermann fick ta emot priset av Norges statsminister Erna Solberg på den tv-sända prisfesten från Operaen i Oslo. Årets tema för miljöpriset är initiativ som skyddar livet i havet och därigenom stöttar genomförandet av de Globala målen.

Juryns motivering

Fångstmän och fiskare i Attuområdet i västra Grönland har i ett antal år deltagit i det lokala Naturresursrådet på ett föredömligt sätt. De har dokumenterat sina observationer av naturen och aktivt delat med sig av sin omfattande lokalkunskap genom att bland annat föreslå nya förvaltningsåtgärder och bidra till en mängd forskningsprojekt. 

Naturresursrådet i Attu etablerades 2014 och är ett av fem liknande råd som är aktivast på Grönland. Råden arbetar inom ramen för det offentliga programmet PISUNA* som inrättades 2009. Programmet har som mål att förstärka medborgarnas engagemang i dokumentation och förvaltning av miljön och de levande resurserna på ett lättillgängligt och innovativt sätt. 

Naturresursrådens observationer i PISUNA visar hur demokratiskt medborgardeltagande främjar kunskapen om havsmiljön, förstärker förvaltningen och ökar lokalbefolkningens ansvar och ägarförhållande till miljö och natur. 

Naturresursråden skapar en social gemenskap som främjar dialog och samarbete mellan medborgare, vetenskap och förvaltning. Initiativet har inspirerat liknande projekt i bland annat Finland och Ryssland och kan spridas till många andra länder och branscher, till havs och på land, både i och utanför Arktis, till fördel för natur och miljö.

*PISUNA är förkortning av det grönländska namnet Piniakkanik sumiiffinni nalunaarsuineq (dokumentation och förvaltning av de levande resurserna).

Om Nordiska rådets priser

Nordiska rådet utdelar varje år fem priser: Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, musikpris och miljöpris. Varje pris är på 350 000 danska kronor och utdelas i förbindelse med Nordiska rådets årliga session.