COP27: Pohjoismaat voivat näyttää tietä kestävien ruokavalioiden koostamisessa

16.11.22 | Uutinen
Sustainable food for climate action at cop27
Photographer
Andreas Omvik
Ruokavalioiden terveellisyys ja kestävyys on nostettava ilmastotoimien keskiöön, jos haluamme rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Tätä mieltä oli korkean tason paneeli, joka keskusteli COP27-ilmastokokouksen pohjoismaisessa paviljongissa Sharm el-Sheikhissä.

Syömämme ruoka ja sen tuotantotavat aiheuttavat huomattavaa vahinkoa ympäristölle ja ilmastolle, mutta ne ovat haitallisia myös terveydelle. Pohjoismaat halusivat korostaa ruokajärjestelmien keskeistä roolia ilmastotoimissa muuttamalla ilmastokokouksen pohjoismaisen paviljongin ruokajärjestelmäpaviljongiksi 12. marraskuuta. 

”Meidän on kannustettava Pohjoismaiden kaltaisia maita, jotka sysivät kehitystä eteenpäin kaikilla tasoilla ja osoittavat johtajuutta jäsenvaltioiden tasolla. Muuten emme tule onnistumaan”, sanoo WWF:n Global Food Lead Scientist Brent Loken.

Ravitsemussuositukset mahdollistajana

Näyttöön perustuvat pohjoismaiset ravitsemussuositukset (NNR) ovat jo vuosikymmenten ajan nauttineet suurta kansainvälistä arvostusta. Kesäkuussa 2023 on luvassa suositusten uusi versio, joka keskittyy kestävään kehitykseen. Ilmastofiksuja ravitsemussuosituksia käsitelleessä COP27:n paneelikeskustelussa hahmoteltiin sitä, miten Pohjoismaat voivat suositusten turvin ottaa vetovastuun ruokajärjestelmien terveys- ja ilmastovaikutusten esittelystä.

”Pohjoismaiset ravitsemussuositukset voivat olla mahdollistaja, koska ne antavat jäsenvaltioille luvan tehdä politiikkaa, jota niiden kuuluisikin tehdä. Jos tähän joku pystyy, niin sitten Pohjoismaat”, WWF:n Brent Loken toteaa.

Mukana kestävyyden kolme ulottuvuutta

Tämä on ensimmäinen kerta, kun pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin sisällytetään kestävä kehitys ja sen kaikki kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen. Hanketta vetävällä Oslon yliopiston professorilla Rune Blomhoffilla on kovat odotukset sen suhteen, miten kansainvälinen yhteistyö voi auttaa luomaan kestäviä ruokavalioita: 

”Toivottavasti pohjoismaisten ravitsemussuositusten perustana oleva tieteellinen yhteistyö voi toimia kansainvälisen yhteistyön mallina myös muissa maissa ja muilla alueilla. Ennen kaikkea toivon, että terveellisten ja kestävien ruokavalioiden omaksuminen Pohjoismaissa voi edistää niiden omaksumista muissa maissa.”  

Suomen Egyptin-suurlähettiläs Pekka Kosonen huomauttaa myös, että suositukset voivat auttaa ihmisiä tekemään entistä kestävämpiä valintoja jokapäiväisessä elämässä:

”Pohjoismaisia ravitsemussuosituksia tarvitaan, koska ilman niitä ja tieteellistä tietoa ihmiset eivät ymmärrä ja usko, että ne ovat välttämätön osa ilmastotyötä.”

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset voivat olla mahdollistaja, koska ne antavat jäsenvaltioille luvan tehdä politiikkaa, jota niiden kuuluisikin tehdä. Jos tähän joku pystyy, niin sitten Pohjoismaat.

Brent Loken, WWF:n Global Food Lead Scientist

Ruokajärjestelmät keskeisiä ilmastotyössä

COP27-kokouksessa oli ensimmäistä kertaa virallinen ruoka- ja maatalouspaviljonki, josta vastasivat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), maataloustutkimuksen neuvonantajaryhmä CGIAR ja Rockefeller Foundation. Tästä huolimatta ruokajärjestelmät eivät vieläkään ole keskeinen osa ilmastoneuvotteluita. Monet Egyptissä mukana olevat järjestöt ja vaikuttajat sekä paviljongin panelistit korostivatkin, että tähän pitää saada muutos COP28-kokouksessa. Brent Loken kiteyttää tarvittavan muutoksen näin: 

”Ruokajärjestelmiin perustuva lähestymistapa on todettu täysin keskeiseksi tavoitteiden saavuttamisen kannalta.  Sen myötä voidaan saada niin moni muukin asia kohdalleen. Maiden pitää toteuttaa maataloutta koskeva Koronivia-tiekartta* ja käyttää sitä mekanismina maatalouskäytäntöjen omaksumisessa. Pelkän ruoantuotannon sijasta katse on kuitenkin ruokajärjestelmien kokonaisuudessa.”

Lisähuomiota COP28:ssa

Terveyttä ja kestävää kehitystä edistäviin ruokajärjestelmiin keskittymistä tuki myös Elena Villalobos Prats, joka on Maailman terveysjärjestö WHO:n Technical Officer, Health and Climate Change.

”Terveysfokuksen lisäämiseen COP28-kokouksessa kohdistuu paljon odotuksia. On iso mahdollisuus, jos maailmanlaajuiseen tilannekatsaukseen lisätään ravitsemus ja terveelliset ruokavaliot. Toivottavasti Pohjoismaat voivat luoda COP28:ssa nostetta esittelemällä ravitsemussuositusten käyttöönotosta saamiaan tuloksia muille maille, jotta ne voisivat toteuttaa vastaavia toimia.

Pohjoismaisen ruokajärjestelmäpaviljongin ohjelman moderoi Katy Harris, Senior Policy Fellow, Stockholm Environment Institute.