COP27: Norden kan bana väg för hållbar kost

16.11.22 | Nyhet
Sustainable food for climate action at cop27
Fotograf
Andreas Omvik
Hälsosamma och hållbara matvanor måste bli centrala i klimatdiskusioner för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och för att uppnå hållbarhetsmålen. Det var budskapet från högnivåpanelen i den nordiska paviljongen för livsmedelssystem på COP27.

Vad vi äter och hur vi producerar mat orsakar inte bara skador på miljön och klimatet, utan är skadligt även för vår hälsa. För att betona vikten av hållbara livsmedelssystem som en väg för klimatåtgärder förvandlades den nordiska paviljongen i Sharm el-Sheikh till en paviljong för livsmedelssystem den 12 november. 


”Vi behöver föregångsländer som de nordiska, som engagerar sig och för framåt agendan på alla nivåer och visar ledarskap bland medlemsländerna, annars lyfter vi inte,” säger fil. dr Brent Loken, chefsforskare inom global livsmedelsproduktion på Världsnaturfonden (WWF). 
 

Hållbara versionen av NNR viktig möjliggörare

I decennier har de evidensbaserade nordiska näringsrekommendationerna (NNR) fått stort erkännande internationellt, och i juni 2023 lanseras en ny hållbar version av dem. Paneldiskussionen om klimatsmarta kostrekommendationer och beteendeförändringar gav en antydan om den ledande rollen som de nordiska länderna kan ta under de kommande åren genom att med NNR visa exempel på livsmedelssystemens roll för hälsa och klimat.


”De nordiska näringsrekommendationerna kan möjliggöra en förändring, i och med att de ger medlemsländerna underlaget för att genomföra de policyförändringar som krävs. Om det finns någon plats där det här kan göras, så är det Norden,” sägar Brent Loken vid WWF.

 

NNR omfattar alla tre asepekter av hållbarhet

Det här är första gången någonsin som hållbarhet ingår i rekommendationerna - och därtill alla tre aspekter av hållbarhet: miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Projektledaren för de kommande nordiska näringsrekommendationerna, Rune Blomhoff, professor vid universitetet i Oslo, har stora förväntningar på den roll som internationellt samarbete kan ha för att skapa hälsosamma och hållbara kostvanor för att vår planet och våra kroppar ska må bra: 

”Vi hoppas att det vetenskapliga samarbetet inom ramen för NNR kan användas som modell för internationellt samarbete mellan andra länder och regioner, och, det viktigaste av allt, att införandet av hälsosamma och hållbara kostråd i Norden kan fungera som modell för att göra samma sak även i andra länder.”  

Pekka Kosonen, Finlands ambassadör i Egypten, framhåller också hur rekommendationerna kan hjälpa människor att göra mer hållbara val i sin vardag:

”De nordiska näringsrekommendationerna behövs för att de och de vetenskapliga resultaten de bygger på hjälper folk att förstå. De tror inte annars att detta behövs när vi talar om klimatförändringen.”
 

De nordiska näringsrekommendationerna kan möjliggöra en förändring, i och med att de ger medlemsländerna underlaget för att genomföra de policyförändringar som krävs. Om det finns någon plats där det här kan göras, så är det Norden.

Fil. dr Brent Loken, chefsforskare inom global livsmedelsproduktion vid WWF

Livsmedelssystem är centrala för klimatåtgärder

Även om den första officiella livsmedels- och jordbrukspaviljongen presenterades på COP27 av Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), CGIAR och Rockefeller Foundation, är livsmedelssystem fortfarande inte en central del av klimatförhandlingarna. En förändring av detta inför COP28 krävdes av många organisationer och agendasättare i Egypten liksom också av paneldeltagarna i den nordiska paviljongen. Brent Loken sammanfattar det som nu måste hända: 


”Det bekräftas att det är absolut väsentligt att beakta livsmedelessystemen för att vi ska uppnå våra mål.  Från den utgångspunkten är det så många andra saker som faller på plats. Man antar Koronivia* och använder det som en mekanism för att tillämpa jordbrukspraxis, men istället för att endast fokusera på matproduktion tittar man på hela livsmedelssystemet.”

Större fokus på COP28 

Behovet av större fokus på hälsosamma och hållbara livsmedelssystem understöddes av Elena Villalobos Prats, som arbetar med hälsa och klimatförändring vid Världshälsoorganisationen (WHO):

”Det finns stora förväntningar på större fokus på hälsa på COP28. En stor plan är att inkludera näring och hälsosam kost i Global Stocktake. Det vore väldigt bra om de nordiska länderna kan bygga vidare på implementeringen av de nordiska näringsrekommendationerna och komma till COP28 med resultat att dela erfarenheter med andra länder som kan åta sig liknande satsningar, för det skapar momentum.”

Programmet i den nordiska paviljongen för livsmedelssystem modererades av Katy Harris, Senior Policy Fellow på Stockholm Environment Institute.