Ilmastotekoja pitää helpottaa

19.11.21 | Uutinen
grøntsagsmarked
Photographer
Milada Vigerova, Unsplash.com.
Kaikkien Pohjoismaiden haasteena on valtava yksityinen ylikulutus. Ilmastoa säästävien ratkaisujen valinnasta pitää siksi tehdä nykyistä helpompaa Pohjoismaiden kansalaisille. Haasteesta ottaa kopin uusi nelivuotinen ja sektorienvälinen ohjelma, jonka rahoitus tulee Pohjoismaiden ministerineuvostolta.

Ravitsemussuosituksia kehitetään kestävyysnäkökulmasta, Joutsenmerkki ulotetaan uusiin tuoteryhmiin, ja sukupuolen, iän ja sosiaaliluokan vaikutuksista kulutukseen hankitaan lisää tietoa. Siinä on vain pari poimintaa Kestävä elämäntapa -ohjelman suunnitelmista. Vuoteen 2024 ulottuvaan ohjelmaan sisältyy kuusi hanketta, jotka pyrkivät tekemään vihreiden ja vastuullisten valintojen teosta helppoa ja houkuttelevaa kaikissa arjen tilanteissa.

Muutokset välttämättömiä

Pohjoismailla on liian suuri hiilijalanjälki, ja materiaalinen kulutuksemme kasvaa yhä. Tämä ilmenee uudesta raportista, jonka on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto ja laatinut Rambøll Management. Suuri hiilijalanjälki on valtaisa haaste, jota ei voida ratkaista yksittäisillä panostuksilla tai sektoreilla. Kestävä elämäntapa -ohjelman lähtökohtana onkin ilmeinen tosiasia: pohjoismaalaisten on alettava tehdä arjessaan entistä vastuullisempia valintoja.

– Elämäntapamuutoksissa on kyse käyttäytymisestä, kulttuurista ja rakenteista, joten niitä on tuettava erilaisilla ratkaisuilla. Haluamme pohjustaa tällä ohjelmalla pysyviä elämäntapamuutoksia, ja se tapahtuu mielestäni parhaiten ottamalla huomioon kaikki elämänalueet, sanoo ohjelmajohtaja Inger Smærup.

Menin itse viime viikolla junalla Glasgow’n COP26-kokoukseen. Sen perusteella uskon, että elämäntapamuutoksiin liittyy monia ennakkoluuloja. Ajattelemme heti, että mitä? Junalla? Sehän kestää ikuisuuden, on pelkkää ajanhukkaa ja tosi vaivalloista. Uskon kuitenkin, että meidän on pakko ruveta kyseenalaistamaan valintojamme. Miksi kaiken muka pitäisi tapahtua niin nopeasti?

Alfons Röblom, Ahvenanmaan kehitys-, ympäristö, asunto- ja energiaministeri

Poliitikot tukena

Ohjelma julkistettiin Helsingin pohjoismaisessa COP26-hubissa perjantaina 12. marraskuuta. Keskustelu oli vilkasta, kun ohjelman kuusi hankepäällikköä esittelivät ohjelman vaikuttimia ja keskustelivat tulosodotuksistaan.  

– Kestävien valintojen pitää olla oletuksena sen sijaan, että ne valitaan erikseen. Haluamme saada systeemisen tason tuen sille, että kestävien valintojen teko olisi kaikkein helpointa, sanoi pohjoismaisen kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän jäsen Julian Lo Curlo. 

Keskustelun annin summasi Ahvenanmaan kehitys-, ympäristö, asunto- ja energiaministeri Alfons Röblom. Hän totesi lyhyessä puheessaan muun muassa näin:

– Ohjelma auttaa meitä tuulettamaan ajatteluamme ja haastamaan elämäntapojamme. Siinä rakennetaan siltoja vanhan ja uuden, eri sukupolvien ja ajattelutapojen välille. Poliitikot seuraavat ohjelmaa tiiviisti, jotta sen tuloksia voitaisiin hyödyntää politiikkatoimissa.

Ainutlaatuinen yhdistelmä

Ohjelman kuusi osahanketta tarkastelemat pohjoismaisen elämäntavan haasteita. Hankkeiden perustana on ainutlaatuinen näkökulmien ja asiantuntemuksen kirjo, jossa risteävät koulutus-, tasa-arvo-, ravitsemus-, viestintä- ja kulttuuriala. Eri ammattiryhmien välillä uskotaan piilevän suuria synergiamahdollisuuksia.

Käytännössä ohjelman hankkeissa tehdään analyyseja, kehitetään politiikkaa, välitetään tietoa, tarjotaan inspiraatiota ja esitellään hyviä käytäntöjä, jotka hyödyttävät kaikkia ohjelman eri osa-alueilla työskenteleviä. Ohjelmassa laajennetaan myös maailman uskottavimpiin kuuluvaa ympäristömerkintäjärjestelmää Joutsenmerkkiä kasvattamalla ilmaston kannalta keskeisten tuoteryhmien osuutta huomattavasti nykyisestä. Lisäksi ohjelmaan sisältyy nuorille ja heidän kanssaan toteutettava viestintäpanostus.

– Olennainen osa ohjelmaa on pyrkimys normalisoida arjen kestäviä tekoja. Siihen pyritään muun muassa selkeällä viestinnällä, Inger Smærup kertoo.

Kestävä elämäntapa -ohjelmaan osallistuvat tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto, ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto, maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto, koulutus- ja tutkimusministerineuvosto, kulttuuriministerineuvosto, pohjoismaiset yhteistyöministerit, pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK sekä kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä. Ohjelman tavoitteena helpottaa kestävää elämäntapaa Pohjoismaissa, auttaa tekemään kestäviä elämäntapavalintoja ja vauhdittaa kestävän elämäntavan normalisoitumista.