Kestävä elämäntapa Pohjoismaissa

11.11.21 | Hanke
Bæredygtig livsstil i Norden
Valokuvaaja
norden.org
Kestävä elämäntapa on kuudesta hankkeesta koostuva ohjelma, jonka tavoitteena on helpottaa ympäristö- ja ilmastofiksua elämää Pohjoismaissa.

Tietoja

Päivämäärät
12.11.2021 - 31.12.2024

Ohjelmassa tehdään sektorienvälistä pohjoismaista yhteistyötä, johon osallistuvat tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto, ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto, maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto, koulutus- ja tutkimusministerineuvosto, kulttuuriministerineuvosto, pohjoismaiset yhteistyöministerit, pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK sekä kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä. Ohjelman tavoitteena helpottaa kestävää elämäntapaa Pohjoismaissa, auttaa tekemään kestäviä elämäntapavalintoja ja vauhdittaa kestävän elämäntavan normalisoitumista.

 

Ohjelman kuusi osahanketta tarkastelemat pohjoismaisen elämäntavan haasteita. Hankkeiden perustana on ainutlaatuinen näkökulmien ja asiantuntemuksen kirjo, jossa risteävät koulutus-, tasa-arvo-, ravitsemus-, viestintä- ja kulttuuriala. Eri ammattiryhmien välillä uskotaan piilevän suuria synergiamahdollisuuksia.

 

Ohjelmassa on määrä keskustella siitä, mitä kestävä pohjoismainen elämäntapa tarkoittaa, luoda käytännön politiikkasuosituksia ja saavuttaa käytännön muutoksia tiedotuksella, vinkeillä ja tarvittavien käytös- ja kulttuurimuutosten esittelyllä.

 

Kuudesta osahankkeesta kerrotaan lisää alapuolella.

Pohjoismaita pidetään usein kestävän kehityksen mallimaina. Me teemmekin monet asiat oikein, mutta edessä on myös suuria haasteita. Ilmastotavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa Pohjoismaiden valtava yksityinen kulutus. Vihreistä valinnoista pitää siksi tehdä nykyistä helpompia Pohjoismaiden kansalaisille.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri
Hanke 1: Kestävät ja terveet ruokajärjestelmät

Hankkeessa jaetaan ja tuotetaan tietoa kestävistä ruokajärjestelmistä pohjoismaisessa kontekstissa. Käytännössä selvitetään meneillään olevia ja suunniteltuja toimia, analysoidaan ja suositellaan pohjoismaisittain parhaita strategisia aloitteita sekä käynnistetään osaamista kartuttavaa ja politiikkaa kehittävää toimintaa.

 

Yhteyshenkilö: Katja Svensson katsve@norden.org

 

Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024, ja sen kokonaisbudjetti on 14 miljoonaa Tanskan kruunua.

Hanke 2: Kestävät kulttuurielämykset Pohjoismaissa

Kestävät pohjoismaiset kulttuurielämykset -hankkeessa pyritään tuottamaan uusia aloitteita, ideoita ja työkaluja sekä uutta osaamista, joka liittyy kulttuurin entistä kestävämpiin tuotanto- ja kulutustapoihin. Lisäksi edistetään kestävään kulttuurimatkailuun liittyvää kokemustenvaihtoa ja kehitystyötä.

 

Yhteyshenkilö: Inger Smærup Sørensen +298 224 673 inger@nlh.fo

 

Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024, ja sen kokonaisbudjetti on 2 miljoonaa Tanskan kruunua.

Hanke 3: Joutsenmerkin panos Pohjoismaiden ministerineuvoston vision ja ilmastosuunnitelman toteuttamiseen

Joutsenmerkki on kaikkien Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkintä, joka vähentää ympäristökuormitusta tiukat merkintävaatimukset täyttävien tuotteiden ja palveluiden avulla. Joutsenmerkki asettaa suoria ilmastovaatimuksia, kuten vaatimuksia tuotannon energiankulutuksen vähentämisestä ja fossiilisten energianlähteiden korvaamisesta uusiutuvilla. Lisäksi Joutsenmerkki asettaa monia tehokkaita epäsuoria ilmastovaatimuksia. Niistä ovat esimerkkeinä tiukat kiertotalousvaatimukset, kuten vaatimus optimaalisen uusiokäytön takaavasta suunnittelusta ja kierrätysmateriaalin osuudesta tuotteissa. Hanke takaa kahden ilmaston kannalta hyvin tärkeän ja potentiaalisen tuotealueen – verkkokauppakuljetusten ja toimistorakentamisen – lanseerauksen.

 

Yhteyshenkilö: Karen Dahl Jensen kdj@ecolabel.dk

 

Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024, ja sen kokonaisbudjetti on 22,25 miljoonaa Tanskan kruunua.

Hanke 4: Kestävä koulutus Pohjoismaissa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulutusalan kestävää kehitystä kaikissa oppilaitoksissa keskittymällä opettajien rooliin ja heidän osaamiseensa.

 

Yhteyshenkilö: Dóra Stefánsdóttir dora.stefansdottir@rannis.is

 

Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024, ja sen kokonaisbudjetti on 8 miljoonaa Tanskan kruunua.

Hanke 5: Kestävä kehitys, elämäntavat ja kulutus tasa-arvonäkökulmasta

Hankkeen tavoitteena on syventyä pohjoismaisten naisten ja miesten elämäntavoissa ja kulutuksessa ilmeneviin eroihin. Analysoimalla kestävää kehitystä ja elämäntapoja tasa-arvonäkökulmasta hanke auttaa kartuttamaan tietämystä ja parantamaan edellytyksiä kestävän kulutuksen edistämiseksi.

 

Yhteyshenkilö: Jenny Pentler +46 766 229 203 Jenny.pentler@genus.gu.se

 

Hanke alkaa lokakuussa 2021 ja päättyy syyskuussa 2022, ja sen kokonaisbudjetti on 500 000 Tanskan kruunua.

Hanke 6: Good Life Goals – nuorille ja heidän kanssaan toteutettava viestintäpanostus

Hankkeen on määrä hyödyntää Good Life Goals -tavoitteita ja lisätä siten tietämystä Agenda 2030 -toimintaohjelmasta. Tarkoituksena on tarjota pohjoismaisille nuorille foorumi, jolla voi keskustella ja jakaa tietoa kestävästä kehityksestä, sekä kannustaa yksilötason kestävyystoimiin.

 

Yhteyshenkilö: Inger Smærup Sørensen +298 224 673 inger@nlh.fo

 

Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024, ja sen kokonaisbudjetti on 2,8 miljoonaa Tanskan kruunua.

Ohjelma julkistettiin Helsingin pohjoismaisessa COP26-hubissa perjantaina 12. marraskuuta 2021. Keskustelu oli vilkasta, kun ohjelman kuusi hankepäällikköä esittelivät ohjelman aiheita ja keskustelivat tulosodotuksistaan. Katso koko keskustelu alapuolelta.

Det nordiske samarbejde ønsker, at det skal være nemmere for borgerne i Norden at træffe bæredygtige valg i hverdagen.