Kestävä elämäntapa Pohjoismaissa

11.11.21 | Hanke
Bæredygtig livsstil i Norden
Valokuvaaja
norden.org
Kestävä elämäntapa on kuudesta hankkeesta koostuva ohjelma, jonka tavoitteena on helpottaa ympäristö- ja ilmastofiksua elämää Pohjoismaissa.

Tietoja

Päivämäärät
12.11.2021 - 31.12.2024

Ohjelmassa tehdään sektorienvälistä pohjoismaista yhteistyötä, johon osallistuvat tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto, ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto, maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto, koulutus- ja tutkimusministerineuvosto, kulttuuriministerineuvosto, pohjoismaiset yhteistyöministerit, pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK sekä kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä. Ohjelman tavoitteena helpottaa kestävää elämäntapaa Pohjoismaissa, auttaa tekemään kestäviä elämäntapavalintoja ja vauhdittaa kestävän elämäntavan normalisoitumista.

 

Ohjelman kuusi osahanketta tarkastelemat pohjoismaisen elämäntavan haasteita. Hankkeiden perustana on ainutlaatuinen näkökulmien ja asiantuntemuksen kirjo, jossa risteävät koulutus-, tasa-arvo-, ravitsemus-, viestintä- ja kulttuuriala. Eri ammattiryhmien välillä uskotaan piilevän suuria synergiamahdollisuuksia.

 

Ohjelmassa on määrä keskustella siitä, mitä kestävä pohjoismainen elämäntapa tarkoittaa, luoda käytännön politiikkasuosituksia ja saavuttaa käytännön muutoksia tiedotuksella, vinkeillä ja tarvittavien käytös- ja kulttuurimuutosten esittelyllä.

 

Kuudesta osahankkeesta kerrotaan lisää alapuolella.

Pohjoismaita pidetään usein kestävän kehityksen mallimaina. Me teemmekin monet asiat oikein, mutta edessä on myös suuria haasteita. Ilmastotavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa Pohjoismaiden valtava yksityinen kulutus. Vihreistä valinnoista pitää siksi tehdä nykyistä helpompia Pohjoismaiden kansalaisille.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Ohjelma julkistettiin Helsingin pohjoismaisessa COP26-hubissa perjantaina 12. marraskuuta 2021. Keskustelu oli vilkasta, kun ohjelman kuusi hankepäällikköä esittelivät ohjelman aiheita ja keskustelivat tulosodotuksistaan. Katso koko keskustelu alapuolelta.

Det nordiske samarbejde ønsker, at det skal være nemmere for borgerne i Norden at træffe bæredygtige valg i hverdagen.