Det skal være nemt at være klimavenlig

19.11.21 | Nyhed
grøntsagsmarked
Photographer
Milada Vigerova, Unsplash.com.
Et massivt privat overforbrug er en udfordring, som alle de nordiske lande står med. Derfor skal det gøres nemmere som borger i Norden at vælge klimavenlige løsninger. Et 4-årigt tværsektorielt program finansieret af Nordisk Ministerråd tager udfordringen op.

Kostrådene skal udvides med et bæredygtighedsperspektiv, Svanemærket skal ekspanderes til nye produktkategorier og vi skal blive klogere på hvordan faktorer som køn, alder og socialklasse påvirker vores forbrug. Det er blot et udpluk af de planer, der er samlet under overskriften for programmet ’Bæredygtig livsstil’. Frem mod 2024 vil i alt seks projekter på forskellig vis søge at gøre det enklere og mere attraktivt for nordiske borgere at træffe grønne, bæredygtige valg i alle hverdagens aspekter.

Absolut nødvendigt

I norden har vi et højt klimaaftryk og vores materielle forbrug er stadigt stigende. Det viser en nyligt udkommet rapport skrevet af Rambøll Managament og udgivet med støtte fra Nordisk Ministerråd. Det høje klimaaftryk er en kæmpe udfordring, som ikke kan løses med en enkelt indsats eller i en enkelt sektor. Programmet er derfor født ud af den åbenlyse nødvendighed, at vi i Norden begynder at træffe mere bæredygtige valg i vores hverdag.

- Livsstilsændringer handler både om adfærd og kultur og struktur, så der skal forskellige løsninger til. Vi vil med dette program gerne være med til at skabe grobund for blivende ændringer i vores livsstil, og jeg tror på, at det sker bedst ved at kigge på alle facetter af vores liv, siger programleder Inger Smærup.

Jeg tog toget til COP26 i Glasgow I sidste uge. Jeg tror der findes mange fordomme, når man skal ændre sine vaner. Vi tænker; Toget? Det tager lang tid, det er spild af tid, det er besværligt. Men jeg tror, vi er nødt til at stille spørgsmålstegn ved vores vaner. Hvorfor skal det gå så hurtigt?

Alfons Röblom, Ålands minister for udvikling, miljø, bolig og energi

Politisk bevågenhed

Programmet blev lanceret fredag d. 12.11.21 på den nordiske COP26-hub i Helsingfors. I en levende debat optegnede programmets seks projektledere dets bevæggrunde og diskuterede deres forventninger til programmets resultater.  

- Det bæredygtige valg bør være standarden og ikke noget man kan tilvælge. Vi vil gerne sikre, at det systemiske niveau understøtter, at de bæredygtige valg også bliver de letteste valg, sagde Julian Lo Curlo, medlem af den nordiske ekspertgruppe for holdbar udvikling. 

Alfons Röblom, Ålands minister for udvikling, miljø, bolig og energi, afrundede debatten med en kort tale. Her sagde han bland andet:

- Det her program er med til at hjælpe os med at tænke på nye måder og udfordre vores vaner. Det handler om at bygge broer mellem det gamle og det nye, mellem generationer og mellem måder at tænker på. Politikerne følger det her program tæt, så vi kan koble programmets resultater med den politik, vi skal udvikle.

En unik kombination

De seks projekter kigger på vores livsstilsudfordringer gennem en unik kombination af perspektiver og fagligheder, på tværs af uddannelse, ligestilling, ernæring, kommunikation og kultur. Forventningen er, at der ligger et stort potentiale for at skabe synergier mellem de forskellige faggrupper.

Konkret vil de forskellige projekter både lave analyser, udvikle politik, sprede information, give inspiration og demonstrere best practice til gavn for alle, der arbejde med programmets områder. Programmet rummer blandt andet en udvidelse af Svanemærket, et af verdens mest troværdige miljømærkningsordninger, til at inkludere langt flere klimacentrale produktgrupper. Hertil også en kommunikationsindsats for og af unge.

- En del af programmets kerne er at søge at fremskynde normaliseringen af bæredygtige hverdagshandlinger. Det skal blandt andet ske gennem tydelig kommunikation, forklarer Inger Smærup.

Programmet ’Bæredygtig livsstil’ er et nordisk tværsektorielt samarbejde mellem MR-JÄM, MR-MK, MR-FJLS, MR-U, MR-K og MR-SAM samt NORDBUK og ekspertgruppen for bæredygtig udvikling. Formålet med programmet er at hjælpe med at gøre det lettere at leve bæredygtigt i Norden, træffe bæredygtige livsstilsvalg og at fremskynde udviklingen mod normalisering af bæredygtig livsstil.