Islands ordförandeskap fokuserar på hållbarhetsmålen

30.10.18 | Nyhet
Islands Statsminister Katrín Jakobsdóttir

Islands Statsminister Katrín Jakobsdóttir

Fotograf
Baldur Kristjáns
Island kommer att sätta fokus på unga, hållbar turism och havet i förhållande till FN:s globala mål för hållbar utveckling när landet 2019 övertar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Idéerna till de nordiska lösningarna ska också komma från de unga själva. För framtiden är deras.

Fokusområdena som ska bidra till att förverkliga det isländska ordförandeskapets mål för Nordiska ministerrådets arbete 2019 är:

  • Unga i Norden
  • Hållbar turism i norr
  • Havet – blå tillväxt i norr

– Rubriken för Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2019 är ”Goda genvägar”. Inspirationen kommer från Hávamál, vikingarnas snart tusen år gamla eddadikt, säger Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, som fortsätter:  – Islands ordförandeskap 2019 kommer att fokusera på tre teman: unga, havet och hållbar turism. Och hållbarhetsmålen kommer att vara vår ledstjärna.

Islands ordförandeskap 2019 kommer att fokusera på tre teman: unga, havet och hållbar turism. Och hållbarhetsmålen kommer att vara vår ledstjärna.

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir

Unga i Norden

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga. De nordiska länderna har ett ansvar för sina yngsta medborgare. Både för dem som är födda här och för dem som har rest hit. Därför kommer det isländska ordförandeskapet att sätta fokus på unga inom utbildning, kultur och hälsa. Unga och ungdomsorganisationer kommer att bjudas in till samarbete både på detta område och de andra två fokusområdena.

Hållbar turism i norr

Turismen i Norden har ökat stadigt under de senaste åren. Samspelet mellan natur, kultur och historia samt investeringar i infrastrukturen har skapat tillväxt inom turistnäringen. Men det måste finnas en sund balans mellan tillväxt och skydd av miljön genom en hållbar turism. De globala målen för hållbar utveckling är en ledstjärna i Islands ordförandeskapsprogram. Och även här har de unga en nyckelroll i genomförandet av hållbarhetsmålen.   

Havet – blå tillväxt i norr

Havet är en källa till välfärd och värderingar och har stor betydelse för hela Nordens natur, kultur och handel. Havet ska fortsätta att bidra till detta, men Norden bör arbeta för att det sker på ett hållbart sätt, så att havets resurser skyddas. Plast och bioekonomi kommer att vara i fokus, och unga entreprenörer ska utveckla nya lösningar för havens problem i samarbete med den nordiska innovationsmiljön.

Nordiska steg för att uppnå hållbarhetsmålen

De tre fokusområdena i programmet utgör en lösningsorienterad utgångspunkt för det isländska ordförandeskapet i ett föränderligt Norden. – Snabba förändringar i våra samhällen kräver samarbete om nya lösningar. Island ser fram emot ordförandeskapet 2019, för Norden angår oss alla, säger Auðunn Atlason, chef för det nordiska sekretariatet på Island. Det isländska ordförandeskapet tar ännu ett nordiskt steg mot en hållbar framtid. 2017 antog de nordiska samarbetsministrarna programmet ”Generation 2030”. Programmet bidrar till samarbete kring de nordiska ländernas gemensamma utmaningar när det gäller att uppnå FN:s Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen i Norden.