Islands formannskap fokuserer på verdensmålene

30.10.18 | Nyhet
Islands Statsminister Katrín Jakobsdóttir

Islands Statsminister Katrín Jakobsdóttir

Fotograf
Baldur Kristjáns
Island vil fokusere på unge, bærekraftig turisme og havet i relasjon til verdensmålene når de i 2019 overtar formannskapet i Nordisk ministerråd. Ideene til de nordiske løsningene skal også komme fra de unge selv, for framtiden er deres.

Fokusområdene som skal være med på å realisere det islandske formannskapets målsetninger for Nordisk ministerråds arbeid i 2019, er:

  • Unge i Norden
  • Bærekraftig turisme i nord
  • Havet – blå vekst i nord

Overskriften for Islands formannskap for Nordisk ministerråd i 2019 er Gode snarveier. Inspirasjonen til dette er hentet fra Håvamål, vikingenes snart 1000 år gamle eddadiktning, sier Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, som fortsetter:  – Islands formannskap for 2019 vil fokusere på tre temaer: ungdom, havet og bærekraftig turisme. Og verdensmålene vil være vår ledestjerne.

Islands formannskap for 2019 vil fokusere på tre temaer: ungdom, havet og bærekraftig turisme. Og verdensmålene vil være vår ledestjerne.

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir

Unge i Norden

Nordisk ministerråds visjon er at Norden skal være det beste stedet i verden for barn og ungdom. De nordiske landene har et ansvar for sine yngste innbyggere – både de som er født her, og de som har reist hit. Derfor vil det islandske formannskapet fokusere på de unge innenfor utdanning, kultur og helse. Unge og ungdomsorganisasjoner vil bli invitert inn i samarbeidet både på dette området og de to andre fokusområdene.

Bærekraftig turisme i nord

Turismen i Norden har vokst jevnt og trutt de senere årene. Samspillet mellom natur, kultur og historie samt investeringer i infrastrukturen har skapt vekst i turistbransjen. Men det må være en sunn balanse mellom vekst og beskyttelse gjennom en bærekraftig turisme. Verdensmålet for bærekraftig utvikling er en ledestjerne i Islands formannskapsprogram. Og også her er ungdommen en nøkkelspiller i implementeringen av verdensmålene.   

Havet – blå vekst i nord

Havet er en kilde til velferd og verdier og har stor betydning for hele Nordens natur, kultur og handel. Havet skal fortsatt bidra til dette, men Norden må arbeide for at det skjer på en bærekraftig måte, så havets ressurser blir beskyttet. Plast og bioøkonomi vil være i fokus, og unge entreprenører skal utvikle nye løsninger for havenes problemer i et samarbeid med det nordiske innovasjonsmiljøet.

Nordiske skritt for å oppnå verdensmålene

De tre fokusområdene i programmet danner et løsningsorientert utgangspunkt for det islandske formannskapet i et Norden i endring. – Raske endringer i samfunnet krever samarbeid om nye løsninger. Island ser fram til å ha formannskapet i 2019, for Norden vedkommer oss alle, sier Auðunn Atlason, direktør ved Nordisk sekretariat på Island. Det islandske formannskapet tar enda et nordisk skritt mot en bærekraftig framtid. I 2017 vedtok de nordiske samarbeidsministrene programmet “Generasjon 2030”. Programmet bidrar til samarbeid om de nordiske landenes felles utfordringer når det gjelder å oppfylle FNs 2030-agenda og de 17 verdensmålene i Norden.