Jännitteiden lisääntyminen tekee Pohjolasta kiinnostavamman NATOn kannalta

03.11.21 | Uutinen
Jens Stoltenberg och Bertel Haarder
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg
Pohjoismaat ovat alueena tärkeä NATOlle, toteaa sotilasliiton pääsihteeri Jens Stoltenberg, joka puhui tänään keskiviikkona Pohjoismaiden neuvoston istunnossa. Presidentti Bertel Haarder kutsui vierailua historialliseksi: ensimmäistä kertaa kautta aikojen NATOn korkein johtaja puhui pohjoismaisille parlamentaarikoille.

Pohjoismaat ovat NATOlle tärkeitä, osittain siksi, että monet alueen maat ovat sen jäseniä ja läheisiä kumppaneita, mutta myös sen tähden, että niiden naapureina ovat Baltian maat, joissa jännitteiden ja varustautumisen kasvaminen on ollut havaittavaa viime vuosina, sanoo pääsihteeri Jens Stoltenberg.

– Baltian maissa on havaittu Venäjällä kasvava varustautuminen uudenaikaisilla asejärjestelmillä, toteaa Stoltenberg. Hän lisää, että Venäjä on sijoittanut uusia sukellusveneitä ja ohjusjärjestelmiä Arktikselle ja järjestää siellä aiempaa useammin sotilasharjoituksia.

– Pohjoismaiden alue on myös ratkaisevan tärkeä Pohjois-Atlantin ylittämisen kannalta, kun halutaan suojella Pohjois-Amerikan ja Euroopan välisiä siteitä kriisin tai konfliktin aikana. Näistä syistä Pohjola on NATOlle tärkeä.

Baltian maissa on havaittu Venäjällä kasvava varustautuminen uudenaikaisilla asejärjestelmillä.

Jens Stoltenberg

NATOn ovi on auki Suomelle ja Ruotsille

Stoltenberg korosti yleiskokouksessa käydyssä keskustelussa, että NATOn ovi on auki Suomelle ja Ruotsille, mutta hänellä ei ole aikomusta antaa Suomen tai Ruotsin pääministereille ohjeita jäsenyysasioissa. Pääsihteeri Stoltenberg suhtautuu kuitenkin myönteisesti tiiviimpään pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön ja toteaa, että Pohjoismaiden välinen yhteistyö vahvistaa samalla suhteita NATOon ja sotilasliiton läheisiin kumppaneihin.

Hän kommentoi tuoreen mielipidekyselyn tuloksia, joista näkyy, että huomattava osa pohjoismaalaisista toivoo lisääntyvää puolustusyhteistyötä Pohjoismaiden kesken.

– Tämä on erittäin hyvä asia. Maamme ovat pieniä, ja on tärkeää, että teemme yhteistyötä ja hyödynnämme sotilaallisia kapasiteettejamme entistä paremmin. Voimme järjestää harjoituksia yli maiden rajojen, mikä antaa meille lähes ainutlaatuiset harjoittelualueet Euroopassa, sanoo Stoltenberg.

Norden som region är strategiskt viktig för NATO, menar militäralliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg, som just besökt Nordisk Råds session 2021.