Ökad spänning gör Norden mer intressant för NATO

03.11.21 | Nyhet
Jens Stoltenberg och Bertel Haarder
Photographer
Magnus Fröderberg
Norden som region är strategiskt viktig för NATO, säger militäralliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg, som talade på Nordiska rådets session på onsdag. President Bertel Haarder kallade besöket historiskt: Det var första gången någonsin som NATO:s högsta chef talade inför de nordiska parlamentarikerna.

Norden är viktigt för NATO dels eftersom länderna i regionen är medlemmar och nära partners, men dels också eftersom Norden gränsar till Baltikum, som har varit utsatt för ökande spänning och upprustning under de senaste åren, säger generalsekreterare Jens Stoltenberg.

-Vi har sett en betydlig rysk militär upprustning i Baltikum, med utplacering av nya moderna vapensystem, konstaterar Stoltenberg. Han tillägger att Ryssland har placerat ut nya ubåtar och raketsystem i Arktis, och tränar och övar mera i de områdena än de har gjort på många år.

-Norden är också helt avgörande för förbindelselinjen över nordatlanten, för att beskydda banden mellan Nordamerika och Europa under en kris eller konflikt. Allt detta gör Norden viktigt för NATO.

Vi har sett en betydlig rysk militär upprustning i Baltikum, med utplacering av nya moderna vapensystem

Jens Stoltenberg

NATO:s dörr står öppen för Finland och Sverige

Under diskussionen i plenum poängterade Stoltenberg att NATO:s dörr står öppen för Finland och Sverige, men att han inte kommer att ge Sveriges eller Finlands statsministrar goda råd gällande ett medlemskap.

Generalssekterare Stoltenberg är ändå positiv till ett närmare nordiskt försvarssamarbete, och konstaterar att ett samarbete mellan de nordiska länderna samtidigt innebär en förstärkning mellan NATO och alliansens nära partners.

Han kommenterar resultatet i en färsk opinionsundersökning, som visar att en betydande del av nordborna önskar ett ökat försvarssamarbete i Norden.

-Det är väldigt bra. Våra länder är små, och det är viktigt att vi samarbetar och utnyttjar våra militära kapaciteter ännu bättre. När vi kan träna på tvärs över landsgränserna får vi träningsområden som är nästan unika i Europa, säger han.

Norden som region är strategiskt viktig för NATO, menar militäralliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg, som just besökt Nordisk Råds session 2021.