Økt spenning gjør Norden mer interessant for NATO

03.11.21 | Nyhet
Jens Stoltenberg och Bertel Haarder
Fotograf
Magnus Fröderberg
Norden som region er strategisk viktig for NATO, sier militæralliansens generalsekretær Jens Stoltenberg, som talte på Nordisk råds sesjon onsdag. President Bertel Haarder kalte besøket historisk: Det var første gang noensinne at NATOs høyeste sjef talte for de nordiske parlamentarikerne.

Norden er viktig for NATO dels fordi landene i regionen er medlemmer og nære partnere, men dels også fordi Norden grenser til Baltikum, som har vært utsatt for økende spenning og opprustning de senere årene, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Vi har sett en betydelig russisk militær opprustning i Baltikum, med utplassering av nye, moderne våpensystemer, konstaterer Stoltenberg. Han legger til at Russland har utplassert nye ubåter og rakettsystemer i Arktis og trener og øver mer i områdene enn de har gjort på mange år.

– Norden er også helt avgjørende for forbindelseslinjen over Nord-Atlanteren, for å beskytte båndene mellom Nord-Amerika og Europa under en krise eller konflikt. Alt dette gjør Norden viktig for NATO.

Vi har sett en betydelig russisk militær opprustning i Baltikum, med utplassering av nye, moderne våpensystemer

Jens Stoltenberg

NATOs dør står åpen for Finland og Sverige

Under diskusjonen i plenum poengterte Stoltenberg at NATOs dør står åpen for Finland og Sverige, men at han ikke kommer til å gi Sveriges eller Finlands statsministre gode råd når det gjelder medlemskap. Generalsekretær Stoltenberg er imidlertid positiv til et nærmere nordisk forsvarssamarbeid, og konstaterer at et samarbeid mellom de nordiske landene samtidig innebærer en forsterkning mellom NATO og alliansens nære partnere.

Han kommenterer resultatet i en fersk opinionsundersøkelse som viser at en betydelig andel av nordboerne ønsker et økt forsvarssamarbeid i Norden.

– Det er veldig bra. Landene våre er små, og det er viktig at vi samarbeider og utnytter de militære kapasitetene våre enda bedre. Når vi kan trene på tvers av landegrensene, får vi treningsområder som er nesten unike i Europa, sier han.

Norden som region är strategiskt viktig för NATO, menar militäralliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg, som just besökt Nordisk Råds session 2021.