Øgede spændinger gør Norden mere interessant for NATO

03.11.21 | Nyhed
Jens Stoltenberg och Bertel Haarder
Fotograf
Magnus Fröderberg
Norden som region er strategisk vigtig for NATO, siger militæralliansens generalsekretær Jens Stoltenberg, som onsdag talte på Nordisk Råds session. Rådets præsident Bertel Haarder kaldte besøget historisk: Det var første gang nogensinde, at NATOs øverste chef talte for de nordiske parlamentarikere.

Norden er vigtig for NATO, dels fordi landene i regionen er medlemmer og tætte samarbejdspartnere, men også fordi Norden er nabo til de baltiske lande, som i de seneste år har oplevet en øget oprustning og stigende spændinger, siger generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Vi har set en væsentlig militær oprustning fra russisk side i Baltikum med deployering af nye, moderne våbensystemer, konstaterer Stoltenberg. Han tilføjer, at Rusland har placeret nye ubåde og raketsystemer i Arktis og træner og øver mere i de områder, end de har gjort i mange år.

– Norden er også helt afgørende for forbindelseslinjen over Nordatlanten, så man kan værne om båndene mellem Nordamerika og Europa i forbindelse med en krise eller en konflikt. Alt dette gør Norden vigtig for NATO.

Vi har set en væsentlig militær oprustning fra russisk side i Baltikum med deployering af nye, moderne våbensystemer

Jens Stoltenberg

NATOs dør står åben for Finland og Sverige

Under diskussionen i plenum pointerede Stoltenberg, at NATOs dør står åben for Finland og Sverige, men at han ikke vil komme med gode råd vedrørende medlemskab til Sveriges eller Finlands statsministre. Generalsekretær Stoltenberg ser dog positivt på et tættere nordisk forsvarssamarbejde og konstaterer, at et samarbejde mellem de nordiske lande samtidig indebærer, at båndet mellem NATO og alliancens nære partnere styrkes.

Han kommenterer resultatet i en dugfrisk meningsmåling, som viser, at en betydelig del af de nordiske medborgere ønsker øget forsvarssamarbejde i Norden.

– Det er rigtig godt. Vores lande er små, og det er vigtigt, at vi samarbejder og udnytter vores militære kapacitet endnu bedre. Når vi kan have øvelser på tværs af landegrænserne, får vi adgang til øvelsesområder, som er stort set unikke i Norden, siger han.

Norden som region är strategiskt viktig för NATO, menar militäralliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg, som just besökt Nordisk Råds session 2021.