Kohti tasa-arvoista pohjoismaista ilmastosiirtymää

16.03.22 | Uutinen
fem ministrar undertecknar överenskommelse
Photographer
Pontus Höök
Millaisia sukupuolieroja Pohjoismaiden ilmastopäästöihin liittyy? Entä miten vihreä siirtymä vaikuttaa työmarkkinoiden tasa-arvokehitykseen? Pohjoismaiden tasa-arvoministerien mukaan meiltä puuttuu vielä tietoa, joka mahdollistaisi kysymyksiin vastaamiseen ja sitä kautta ilmastokriisin tehokkaan ratkaisemisen. Ministerit antoivat eilen yhteisen sitoumuksen vihreän ja tasa-arvoisen Pohjolan puolesta.

Pohjoismaiden tasa-arvoministerit ovat parhaillaan New Yorkissa, jossa järjestetään YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 66. istunto (CSW66).

Keskiviikkona ministerit kävivät paneelikeskustelun otsikolla ”From Gender-Blind to Gender-Just: Time to Commit to the Nordic Climate Leadership”.

Sukupuolisokeaa ilmastopolitiikkaa

Ministerit etsivät keskustelussa selityksiä siihen, miksi Pohjoismaiden ilmastopolitiikka on tähän saakka ollut paljolti sukupuolisokeaa. 

– Pohjoismaat ovat päässeet pitkälle tasa-arvon edistämisessä, ja olemme valtavirtaistaneet tasa-arvonäkökulman useimmille politiikan aloille. Ilmastopolitiikassa on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Tähän mennessä emme ole keskittyneet tarpeeksi sukupuolen ja ilmastonmuutoksen välisiin kytköksiin, sanoi Norjan tasa-arvoministeri Anette Trettebergstuen, joka johti CSW:n pohjoismaista ministeripaneelia.

Vaikuttavatko sukupuoliroolit ilmastopäästöihin ja elämäntapoihin?

Ministerit sitoutuvat myös kehittämään osaamista ja toimenpiteitä. Pohjoismaiden on muun muassa määrä koota tietoa miesten ja naisten hiilidioksidipäästöjen eroista.

Jotta politiikalla voitaisiin tukea ilmastofiksua elämäntapaa, maat tarvitsevat lisätietoa naisten ja miesten kulutustottumusten eroista ja heidän valmiudestaan muuttaa esimerkiksi ruokaan ja liikenteeseen liittyviä elämäntapoja ilmaston hyväksi.    

Sukupuolierojen kasvu työmarkkinoilla estettävä

Suuri osa pohjoismaisista ilmastoratkaisuista tehdään aloilla, joilla naiset ovat aliedustettuina. Nyt pitääkin panostaa entisestään siihen, että nykyistä useammat naiset hankkisivat teknis-luonnontieteellisen koulutuksen.  

Tasa-arvoministerit haluavat varmistaa myös sen, että energia-, liikenne-, rakennus- ja elintarvikealan vihreä siirtymä ei kasvata sukupuolieroja työmarkkinoilla. 

Ilmastoneuvotteluissa liian vähän naisia

Ministerien sitoumuksen mukaan Pohjoismaat pyrkivät myös varmistamaan naisten vaikutusmahdollisuudet ilmastosiirtymän kaikilla osa-alueilla kansainvälisistä neuvotteluista aina kansalliseen politiikkaan. 

Ministerit mainitsevat sitoumuksessaan lisäksi Arktiksen, jossa ilmastonmuutos on johtamassa perinteisten elinkeinojen häviämiseen ja uusien alojen kasvuun. Tällä on hyvin erilaiset vaikutukset naisille ja miehille. 

Siten myös ilmastonmuutoksen torjuntatoimet vaikuttavat eri tavoin naisiin ja miehiin, sanoo Grönlannin tasa-arvoasioista vastaava ministeri Naaja H. Nathanielsen. 

Ilmastokriisi kasvattaa sukupuolieroja Arktiksella

– Ilmastonmuutos kasvattaa Grönlannin naisten ja miesten välistä rakenteellista epätasa-arvoa. Ilmastokriisi vaikuttaa molempiin sukupuoliin, mutta eri tavoin, ja Grönlannissa se vaikuttaa enemmän miesten toimeentuloon. Naisista taas on pulaa foorumeilla, joilla tehdään tulevaisuutta koskevia päätöksiä, Naaja H. Nathanielsen sanoo ja jatkaa: 

 

– Meidän onkin otettava kaikki ihmiset mukaan toimiin, joilla torjutaan ilmastonmuutosta ja etsitään uusia kestäviä ratkaisuja. Ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää aitoa inkluusiota ja sitä, että hyödynnämme kaikkien osaamista. 

”Luotamme Pohjolaan”

Tasa-arvoministerit luovuttivat sitoumuksensa YK:n tasa-arvojärjestön pääjohtajalle Sima Bahousille.  

Bahous haastoi Pohjoismaat investoimaan sukupuolitietoisiin ilmastoratkaisuihin siten kuin ne aikanaan investoivat varhaiskasvatukseen, perhevapaisiin ja yhtäläisiin oikeuksiin työmarkkinoilla. 

– Luotamme siihen, että saamme täyden tukenne tasa-arvoisten ilmastotoimien kehittämiselle. Kehotan sekä julkista että yksityistä sektoria lisäämään investointeja sukupuolitietoisiin ilmastoratkaisuihin, Sima Bahous toteaa.

Tasa-arvoministerit palaavat nyt kotiin ja pyrkivät jalkauttamaan sitoumustaan ja jatkamaan siihen liittyvää yhteistyötä.