Kymmenen rajaestettä saatiin raivattua vuonna 2015

29.02.16 | Uutinen
Gränshinderrådets Årsrapport 2015
Viime vuoden aikana Pohjoismaiden väliltä poistui taas kymmenen rajaestettä, joihin rajaesteneuvosto painosti Pohjoismaiden hallituksia löytämään ratkaisun. Nyt on turvattu muun muassa maasta toiseen muuttavien opiskelijoiden oikeus sosiaaliturvaan. Lisäksi toisessa maassa työskentelevät ovat työtapaturman sattuessa nyt oikeutettuja kuntoutukseen asuinmaassaan.

Pohjoismaiden hallitukset asettivat rajaesteneuvoston vuonna 2014. Neuvoston toimeksiantona on ajaa ratkaisuja Pohjoismaiden yritysten ja yksilöiden vapaata liikkuvuutta haittaaviin esteisiin, kunnes kysymyksistä vastuussa olevat ministeriöt ovat ottaneet niihin kantaa.

Tavoitteena on luoda työpaikkoja ja kasvua sekä vahvistaa Pohjoismaiden globaalia kilpailukykyä.

Kaupallisesti kannattavaa

Noin 70 000 pohjoismaalaista asuu yhdessä Pohjoismaassa ja työskentelee toisessa. Jo nykyisellään toisessa Pohjoismaassa työssäkäyvien työpanos Pohjoismaiden sisällä on taloudellisesti kannattava, sillä sen arvoksi voidaan laskea noin 5,6 miljardia euroa.

Vuonna 2014 rajaesteneuvoston käsiteltävänä oli 29 estettä, joista kolmeen löytyi ratkaisu.

Vuonna 2015 käsiteltäviä rajaesteitä oli 36, ja niistä ratkaistiin kymmenen. Kaksi kysymystä poistettiin käsittelystä kokonaan, sillä hallitukset eivät nähneet keinoja niiden ratkaisemiseksi.

Hyvä prosessi

– Tämä on hyvä tulos ja menetelmä on toimiva, toteaa Suomen elinkeinoelämän edustaja Risto E. J. Penttilä, joka on vuodenvaihteesta toiminut rajaesteneuvoston puheenjohtajana Tanskan Ole Stavadin jälkeen.

Jokainen rajaesteneuvoston jäsen ottaa joka vuosi ratkaistavakseen 3–5 rajaestettä ja vastaa niistä, kunnes vastuulliset ministeriöt ovat selvästi ilmoittaneet, ovatko kysymykset ratkaistavissa.

Rajaesteitä tunnistavat etenkin pohjoismaiset raja-alueiden neuvontapalvelut sekä Haloo Pohjola, jotka rekisteröivät esteet rajaestetietokantaan ja ilmoittavat niistä rajaesteneuvoston sihteeristölle.

Kasvu etusijalla

Rajaesteneuvoston vuoden 2015 vuosikertomuksesta voi lukea poistetuista rajaesteistä sekä listalla olevien esteiden ratkaisun etenemisestä.

Vuonna 2016 rajaesteneuvosto tulee tekemään aiempaa tiiviimpää yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa.

– Haluan, että kasvun tiellä olevat esteet raivataan ensimmäisenä, Risto E. J. Penttilä toteaa.

Lue raportti kokonaisuudessaan:

Yhteydenotot

Claes Håkansson, rajaesteneuvoston sihteeristön vanhempi erityisasiantuntia +45 29 69 29 20  clha@norden.org