10 nordiske grænsehindringer fjernet i 2015

29.02.16 | Nyhed
Gränshinderrådets Årsrapport 2015
Ti nordiske grænsehindringer blev fjernet sidste år, da Grænsehindringsrådet pressede de nordiske regeringer til at finde løsninger på dem. For eksempel blev retten til social sikring sikret for studerende, som flytter mellem landene. Det blev også fastlagt, at arbejdspendlere, som pådrager sig en arbejdsskade, har ret til revalidering der, hvor de bor.

Grænsehindringsrådet blev nedsat af de nordiske regeringer i 2014. Opgaven er at prioritere hindringer for den fri bevægelighed for personer og virksomheder i Norden og dernæst arbejde med dem, indtil de er blevet løst af de involverede ministerier.

Formålet er at skabe arbejdspladser og vækst samt styrke Nordens globale konkurrenceevne.

En god forretning

Omkring 70.000 nordiske statsborgere bor i ét nordisk land og arbejder i et andet. Allerede i dag er grænsegængernes arbejdsindsats i Norden en god forretning med en værdi på cirka 5,6 mia. euro om året.

I 2014 prioriterede Grænsehindringsrådet 29 hindringer og fandt en løsning på tre af dem.

Grænsehindringsrådet løste 10 ud af 36 prioriterede grænsehindringer i 2015. To blev afskrevet, eftersom regeringerne ikke så nogen mulighed for at løse dem.

Effektiv proces

- Det er et godt resultat. Processen fungerer, konstaterer den finske repræsentant for erhvervslivet Risto EJ Penttilä, der ved årsskiftet overtog formandskabet for Grænsehindringsrådet efter danskeren Ole Stavad.

Grænsehindringsrådets medlemmer prioriterer årligt 3-5 grænsehindringer hver og tager ansvaret for dem, indtil de involverede ministerier giver klar besked om, hvorvidt de kan løses eller ej.

Grænsehindringerne er fra starten primært blevet identificeret af de nordiske grænseregionale informationskontorer og Hallo Norden, som bringer dem videre til grænsehindringsdatabasen og Grænsehindringsrådets sekretariat.

Prioriterer vækst

I Grænsehindringsrådets årsrapport for 2015 kan man læse mere om de grænsehindringer, som er blevet fjernet, og om status på de øvrige prioriterede grænsehindringer:

Grænsehindringsrådet vil i 2016 arbejde tættere sammen med arbejdsmarkedets partere, end det tidligere har været tilfældet.

- Jeg ønsker, at de grænsehindringer, som bremser væksten, fjernes først, siger Risto EJ Penttilä.

Læs rapporten i sin helhed:

Kontakt venligst nedenstående i tilfælde af spørgsmål eller kommentarer:

Claes Håkansson, seniorrådgiver, Grænsehindringsrådets sekretariat: +45 29 69 29 20  clha@norden.org