10 nordiska gränshinder avskaffades 2015

29.02.16 | Nyhet
Gränshinderrådets Årsrapport 2015
Tio nordiska gränshinder revs i fjol, sedan Gränshinderrådet pressat de nordiska regeringarna till att hitta lösningar på dem. Bland annat säkrades rätten till socialförsäkring för studerande som flyttar mellan länderna. Det blev också klart att arbetspendlare som skadar sig på jobbet har rätt till rehabilitering där de bor.

Gränshinderrådet tillsattes av de nordiska regeringarna 2014. Uppdraget är att prioritera hinder för den fria rörligheten för individer och företag i Norden, och sedan driva dem tills de avklarats av berörda departement.

Syftet är att skapa jobb och tillväxt, och stärka Nordens globala konkurrenskraft.

En bra affär

Omkring 70 000 nordiska medborgare bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Redan nu är gränspendlarnas arbetsinsats inom Norden ekonomiskt en bra affär; den är värd ca 5,6 miljarder euro per år.

Under 2014 prioriterade Gränshinderrådet 29 hinder och avklarade tre.

Under 2015 löstes tio av 36 prioriterade gränshinder. Två avskrevs eftersom regeringarna inte såg någon möjlighet att lösa dem.

Fungerande process

- Det är ett bra resultat. Processen fungerar, konstaterar den finländska näringslivsföreträdaren Risto EJ Penttilä som just vid årsskiftet tagit över ordförandeskapet i Gränshinderrådet efter dansken Ole Stavad.

Gränshinderrådets medlemmar prioriterar årligen 3-5 gränshinder var, och tar ansvar för att driva dem tills berörda departement ger ett klart besked om hindret kan lösas eller ej.

Gränshindren har från början främst identifierats av de nordiska gränsregionala informationskontoren och Hallå Norden, som tar dem vidare till gränshinderdatabasen  och Gränshinderrådets sekretariat.

Prioriterar tillväxt

I Gränshinderrådets årsrapport för 2015 går det att läsa mer om de gränshinder som avskaffats, och om statusen för övriga prioriterade gränshinder:

Under 2016 kommer Gränshinderrådet att arbeta i en tätare dialog med arbetsmarknadens parter än tidigare.

- Jag vill att gränshinder som bromsar tillväxten avskaffas först, Risto EJ Penttilä.

Läs rapporten i sin helhet:

För frågor och kommentarer, kontakta:

Claes Håkansson, seniorrådgivare vid Gränshinderrådets sekretariat: +45 29 69 29 20  clha@norden.org