10 nordiske grensehindre ble avskaffet i 2015

29.02.16 | Nyhet
Gränshinderrådets Årsrapport 2015
Ti nordiske grensehindre ble revet i fjor, etter at Grensehinderrådet presset de nordiske regjeringene til å finne løsninger på dem. Blant annet sikret man rett til sosialforsikring for studenter som flytter mellom landene. Det ble også klart at arbeidspendlere som skader seg på jobben, har rett til rehabilitering der de bor.

Grensehinderrådet ble nedsatt av de nordiske regjeringene i 2014. Oppdraget er å prioritere hindre som begrenser den frie bevegeligheten for individer og bedrifter i Norden, og så drive sakene til de er avklart av berørte departementer.

Hensikten er å skape jobber og vekst og å styrke Nordens globale konkurransekraft.

En god forretning

Rundt 70 000 nordiske statsborgere bor i ett nordisk land og jobber i et annet. Allerede nå er grensependlernes arbeidsinnsats i Norden en god forretning økonomisk: Den er verd ca. 5,6 milliarder euro per år.

I 2014 prioriterte Grensehinderrådet 29 hindre og avklarte tre.

I 2015 ble ti av de 36 prioriterte grensehindrene løst. To ble avskrevet ettersom regjeringene ikke så noen mulighet for å løse dem.

Fungerende prosess

– Det er et godt resultat. Prosessen fungerer, konstaterte den finske næringslivsrepresentanten Risto EJ Penttilä, som ved årsskiftet tok over ledervervet i Grensehinderrådet etter danske Ole Stavad.

Grensehinderrådets medlemmer prioriterer årlig 3–5 grensehindre hver, og tar ansvar for å drive dem til berørte departementer gir klar beskjed om hindret kan løses eller ikke.

Grensehindrene har fra begynnelsen først og fremst blitt identifisert av de nordiske grenseregionale informasjonskontorene og Hallo Norden, som tar dem videre til grensehinderdatabasen og Grensehinderrådets sekretariat.

Prioriterer vekst

I Grensehinderrådets årsrapport for 2015 kan man lese mer om grensehindrene som er avskaffet, og om statusen for øvrige prioriterte grensehindre.

I 2016 kommer Grensehinderrådet til å jobbe i tettere dialog med arbeidsmarkedets parter enn tidligere.

– Jeg vil at grensehindre som bremser veksten, skal avskaffes først, sier Risto EJ Penttilä.

Les rapporten i sin helhet.

For spørsmål og kommentarer kontakt:

Claes Håkansson, seniorrådgiver ved Grensehinderrådets sekretariat: +45 29 69 29 20  clha@norden.org