Ministerit keskustelivat tuottavuudesta ja finanssipolitiikan roolista kriisiaikoina

04.06.24 | Uutinen

Finansministrarna träffades i Stockholm 3-4 juni 2024 tillsammans med generalsekreteraren.

Valokuvaaja
norden.org

Valtiovarainministerit olivat koolla Tukholmassa 3.–4. kesäkuuta 2024 yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin kanssa.

Pohjoismaiden valtiovarainministerit olivat koolla Tukholmassa 3.–4. kesäkuuta keskustellakseen yhteisistä asioista. Kokouksessa keskityttiin tuottavuuskysymyksiin ja finanssipoliittisiin opetuksiin, joita viime vuosien kriisit ovat tarjonneet Pohjoismaille.

Ministerit keskustelivat Pohjoismaiden yhteisistä tuottavuushaasteista ja vaihtoivat kokemuksia kansallisista toimenpiteistä ja uudistuksista, joilla pyritään vahvistamaan tuottavuuden kasvua, työllisyyttä ja kasvupotentiaalia. Tuottavuuden kasvu on tärkeä edellytys Pohjoismaiden talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Ministereille esiteltiin kokouksessa alustavia päätelmiä ja suosituksia, jotka sisältyvät Ruotsin hallituksen asettaman tuottavuuskomitean välimietintöön. 

Kokemusten vaihtaminen pohjoismaisten kollegojen kanssa on aina yhtä palkitsevaa. Maillamme on monia yhtäläisyyksiä, jotka liittyvät sekä kohtaamiimme haasteisiin että näkemyksiin niiden ratkaisemisesta. Tuottavuus ja kilpailukyky ovat jatkossa yhteisen hyvinvointimme avainkysymyksiä, joten on hyvä, että niistä keskustellaan pohjoismaisella tasolla. 

Valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson

Viime vuosien kriiseistä otettava opiksi

Kokouksessa keskusteltiin kokemuksista, joita Pohjoismaille on kertynyt pandemian ja sitä seuranneiden energia- ja inflaatiokriisien talouspoliittisesta hallinnasta. Samaiseen aiheeseen keskittyy myös Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama raportti Economic Policy beyond the Pandemic in the Nordic Countries, joka julkaistiin huhtikuussa 2024. Ministerit pohtivat erityisesti sitä, millainen rooli finanssipolitiikalla on talouden vakauttamisessa sekä kotitalouksien ja yritysten tukemisessa kriisiaikoina. Lisäksi he keskustelivat Pohjoismaiden pitkän aikavälin finanssipoliittisista näkymistä väestönkehityksen valossa. Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että viime vuosien kriiseistä saatuja kokemuksia on syytä hyödyntää, jotta talouspolitiikkaa kyettäisiin mukauttamaan tulevissa yllätyskriiseissä.

Ministerit sopivat kokouksessa Pohjoismaiden talous- ja rahapoliittisen yhteistyön tavoitteista ja painopisteistä vuoteen 2030 saakka. Tavoitteet sisältyvät vuosiksi 2025–2030 laadittavaan uuteen yhteistyöohjelmaan, joka julkaistaan Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä syksyllä 2024.

Uusi Juutinrauma-sopimus

Lopuksi ministerit pohtivat veropoliittisia asioita, jotka liittyvät Pohjoismaiden integraatioon ja työvoiman liikkuvuuteen. Ministereille kerrottiin uudesta Juutinrauma-sopimuksesta, jonka Ruotsi ja Tanska allekirjoittavat lähiaikoina. Sopimuksen on määrä helpottaa rajatyöntekijöiden ja heidän työnantajiensa elämää ja parantaa siten Juutinrauman alueen työmarkkinoiden toimivuutta. 

Pohjoismaiden valtiovarainministerit tapaavat yleensä kerran vuodessa keskustellakseen yhteisistä talous- ja rahapoliittisista haasteista ja siitä, miten alan yhteistyö voi tuottaa lisäarvoa Pohjoismaille. Seuraava kokous on tarkoitus pitää vuonna 2025, jolloin Suomesta tulee Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa.
Ota yhteyttä