NordGenin uusi talo levittää siemeniä ja ilmasto-osaamista

03.04.22 | Uutinen
Fyra ministrar klipper ett invigningssnöre
Valokuvaaja
Jonatan Jacobson
Pohjoismaiden ministerit vihkivät tänään 4. huhtikuuta käyttöön Pohjoismaisen geenivarakeskuksen NordGenin uudet toimitilat Ruotsin Alnarpissa Malmön liepeillä. NordGen levittää uusista tiloistaan käsin siemeniä ja osaamista, joilla voidaan sopeuttaa pohjoismaista maataloutta ilmastonmuutokseen ja vahvistaa sen kilpailukykyä.

Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen on Pohjoismaiden yhteinen geenipankki ja geenivarojen osaamiskeskus. NordGen muutti hiljattain uuteen ympäristösertifioituun rakennukseen, joka vihittiin virallisesti käyttöön maanantaina. 

Ministereitä ja suomenlampaita

Ruotsin maatalousministeri Anna-Caren Sätherberg leikkasi tilaisuudessa nauhan, joka oli tehty suomenlampaan villasta. Suomenlammas on yksi Pohjoismaiden yli 140 maatiaiseläinrodusta.  

Paikalla olivat myös Norjan maatalous- ja ruokaministeri Sandra Borch, Suomen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki. 

– On hienoa olla mukana vihkimässä käyttöön NordGenin uusia tiloja. Ne tarjoavat parhaat mahdolliset edellytykset ainutlaatuiselle työlle, jota keskus tekee kestävän Pohjolan puolesta, Paula Lehtomäki sanoo.

Luonnon monimuotoisuus ratkaisevan tärkeää

NordGen aikoo panostaa uusissa tiloissaan yliopistojen ja yritysten kanssa tehtävään tutkimusyhteistyöhön, joka tähtää pohjoismaisen maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen. 

– Tulevaisuuden ruoantuotanto edellyttää sitä, että säilytämme luonnon monimuotoisuutta ja hyödynnämme sitä parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo NordGenin johtaja Lise Lykke Steffensen.

Tulevaisuuden perunalajikkeiden kehitystä

Kävijöille tarjottiin päivän aikana kiertokäynti NordGenin rakennuksessa, josta löytyy muun muassa siemenlaboratorio ja ”Pohjolan tärkein huone”. Sen pakastimissa säilytetään pohjoismaista siemenkokoelmaa ja sen noin 33 000 siemennäytettä. 

NordGen toimii myös sihteeristönä Pohjoismaiden julkisten ja yksityisten toimijoiden esijalostusyhteistyölle (PPP). Kyseessä on uusien viljelykasvien kehittämisen hintava ja aikaa vievä ensivaihe.

Eräässä osahankkeessa selvitetään yli 300 perunalajikkeen ominaisuuksia. Tietojen avulla kehitetään tulevaisuuden pohjoismaisia perunalajikkeita, jotka kestävät paremmin ilmastonmuutoksen myötä yleistyviä kasvitauteja.

Ilmastonmuutosta kestäviä viljelykasveja

– Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin, ja Pohjoismaiden on tehtävä yhteistyötä edessä olevien suurten haasteiden ratkaisemiseksi. Geenivarat ovat perusta tulevaisuuden kestävien viljelykasvien kehittämiseksi, ja työssä onnistumiseksi on lisättävä osaamisen vaihtoa yksityisen ja julkisen sektorin välillä, Lise Lykke Steffensen sanoo.

Luonnonvaraiset sukulaislajit huomion kohteena

Toisena esimerkkinä on monivuotinen yhteispohjoismainen hanke ”Viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset”, jossa käydään läpi viljelykasviemme tärkeimpiä luonnonvaraisia lähisukulaisia ja kerätään kasvien siemeniä NordGenin säilytykseen.

Näillä villeillä sukulaisilla voi olla geneettisiä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää kuivuutta, rankkasateita, tuholaisia ja kasvitauteja paremmin kestäviä viljelykasveja. Kaikki mainitut ongelmat yleistyvät ilmaston muuttuessa.

Tunturikarjoja ja metsiä vahvistetaan

Vieraat pääsivät tutustumaan myös NordGenin kasvihuoneeseen ja tämän vuoden siemenviljelykauden taimiin.

Kasvihuoneessa oli myös NordGenin kotieläinsektorin henkilökuntaa, joka kertoi Suomen, Ruotsin ja Norjan uhanalaisiin tunturikarjoihin keskittyvästä hankkeesta (3MC).

NordGenin metsäosasto taas kertoi geneettisen monimuotoisuuden merkityksestä metsien vastustuskyvyn kehittämisessä.